Käsitteitä

Sukupuolen moninaisuuteen liittyy lukuisia käsitteitä ja termejä, jotka ovat monelle täysin uusia. Käytetty terminologia myös elää tällä hetkellä hyvin vahvasti ja käytetyt termit saattavat vaihtua muutaman vuoden välein. Tälle sivulle on koottuna olennaista termistöä, joka liittyy sukupuolen moninaisuuteen. Cisihminen tai