Käsitteitä

Sukupuolen moninaisuuteen liittyy lukuisia käsitteitä ja termejä, jotka ovat monelle täysin uusia. Käytetty terminologia myös elää tällä hetkellä hyvin vahvasti ja käytetyt termit saattavat vaihtua muutaman vuoden välein. Tälle sivulle on koottuna olennaista termistöä, joka liittyy sukupuolen moninaisuuteen.

Cisihminen tai cissukupuolinen on lyhyesti sanottuna ihminen, joka ei ole transihminen. Termejä cismies ja cisnainen käytetään kuvaamaan niitä ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä heille syntymässä määritettyyn sukupuoleen. Etuliite ”cis” äännetään [sis]. Sana on otettu käyttöön latinasta, jossa on se on vastakohta termille ”trans”.

Intersukupuolisuus tarkoittaa tiloja joissa keho ei vastaa normatiivisia odotuksia sukupuolitetuista kehoista. Intersukupuolisia vauvoja ei pystytä fyysisten ominaisuuksiensa, yleensä genitaalien, perusteella tulkitsemaan kummankaan binäärisen sukupuolen edustajaksi. Myös intersukupuoliselle lapselle määritellään Suomessa kuitenkin syntymän yhteydessä tutkimusten jälkeen juridiseksi sukupuoleksi mies tai nainen. Syntymässä tehty määrittely voi vastata tai olla vastaamatta henkilön omaa kokemusta sukupuolestaan ja intersukupuolinen voi olla mies, nainen, muunsukupuolinen tai jotain muuta samalla tavalla kuin ei-intersukupuolinen. Intersukupuolisuus voi tulla ilmi myös vasta aikuisiässä. Intersukupuolisuuden takana on erilaisia geneettisiä tai hormonaalisia tekijöitä. Intersukupuolisuutta on hyvin erilaista, ja siihen kuuluvat tilat eroavat huomattavasti toisistaan.

Muunsukupuolinen tai transgender on henkilö, joka kokee, että kumpikaan binäärisukupuolista ”nainen” tai ”mies” ei ole hänen sukupuoltaan kuvaava termi. Osa muunsukupuolisista kokee olevansa jotain miehen ja naisen välillä, osa taas kokee olevansa jotain täysin muuta. Joku voi myös kokea, ettei hänellä ole sukupuolta. Osa muunsukupuolisista tarvitsee samoja korjaushoitoja, kuin transsukupuoliset.

On hyvä huomata, että suomenkielessä ja englanninkielessä sana ”transgender” tarkoittaa eri asiaa. Englanninkielessä termillä tarkoitetaan transihmistä tai transsukupuolista, mutta suomenkielessä termi on muunsukupuolista vastaava käsite.

Seksuaalinen suuntautuminen kertoo siitä, kenestä henkilö on kiinnostunut. Sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen ovat eri asioita, jotka tosin molemmat voivat muuttua elämän aikana.

Sukupuolen moninaisuus on termi, joka kuvaa koko sukupuolen variaatiota, myös cisihmisiä. Yleensä termillä korostetaan sitä ymmärrystä, että on olemassa muitakin sukupuolia kuin pelkästään ”mies” ja ”nainen”. Joskus kuulee puhuttavan sukupuoleltaan moninaisista ihmisistä, mutta se ei ole paras termi kuvaamaan sukupuolivähemmistöjen edustajia, sillä useimpien sukupuolikokemus on vain yhdenlainen. Yhteiskunnallinen käsite sukupuolesta on moninainen, mutta yksilön sukupuoli on moninainen vain jos yksilö itse sen niin määrittää.

Sukupuolivähemmistöt tarkoittavat niitä ihmisiä, joiden sukupuoli tai sen ilmaisu ei jollain tavalla vastaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta. Tähän ryhmään kuuluvat transsukupuoliset, transvestiitit, muunsukupuoliset ja intersukupuoliset.

Syntymässä määritetty sukupuoli kertoo siitä sukupuolesta, joka henkilölle on määritetty hänen syntymässä. Ei ole suositeltavaa käyttää termejä, kuten ”oikea”, ”alkuperäinen” tai ”biologinen” sukupuoli, koska nämä termit voivat olla loukkaavia, vääriä tai hyvin harhaanjohtavia henkilöstä puhuttaessa. Huomaa, että henkilön syntymässä määritetty sukupuoli on usein arkaluonteinen tieto, jonka levittäminen loukkaa henkilön yksityisyyttä ja voi altistaa hänet syrjinnälle tai jopa vaarantaa hänen turvallisuutensa.

Transihminen on pääosin yläkategoria, joka sisällyttää transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja joskus myös transvestiitit.

Transvestiitti on ihminen, joka on pääosin tyytyväinen syntymässä annettuun  sukupuoleensa, mutta jolla on tarve ajoittain ilmentää itsessään toista sukupuolta. Tyypillisesti monet transvestiiti ilmentävät toista sukupuolta pukeutumalla tai meikkaamalla. Suuri osa transvestiiteista on miehiä, mutta toisaalta miesten naiselliseen pukeutumiseen kiinnitetään enemmän huomiota.

Transsukupuolinen on henkilö, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta. Useat transsukupuoliset tarvitsevat korjaushoitoja, jotta he voisivat elää paremmin omassa sukupuolessaan. Osa muunsukupuolisista käyttää myös itsestään termiä transsukupuolinen, koska he käyvät hyvin vastaavanlaisen korjausprosessin läpi.

Trans ei itsessään ole sukupuoli – transtaustaisen henkilön sukupuoli on yleensä ihan yksinkertaisesti mies, nainen tai muunsukupuolinen. Toisinaan käytetään termejä transsukupuolinen mies tai transmies kuvaaman miestä, joka on syntymässä määritelty naiseksi, tai termejä transsukupuolinen nainen tai transnainen kuvaaman naista, joka on syntymässä määritelty mieheksi. Näitä ei tule käyttää toisesta ihmisestä, joka ei julkisesti puhu omasta transtaustastaan, sillä ne paljastavat tämän taustan, mikä ei välttämättä ole henkilön tahdon mukaista.

Transseksuaali on vanhentunut ja virheellinen käännös englannin kielen sanalle ”Transsexual”, joka tarkoittaa transsukupuolista. Sitä ei ole suotavaa käyttää, sillä se levittää vääränlaista mielikuvaa siitä, että transsukupuolisuus liittyisi seksuaalisuuteen. Termiä esiintyy vielä jossain vanhemmissa teksteissä, kuten laissa, mutta se on nopeasti jäämässä historiaan.