Käsitteitä

Sukupuolen moninaisuuteen liittyy lukuisia käsitteitä ja termejä, jotka ovat monelle täysin uusia. Käytetty terminologia myös elää tällä hetkellä hyvin vahvasti ja käytetyt termit saattavat vaihtua muutaman vuoden välein. Tälle sivulle on koottuna olennaista termistöä, joka liittyy sukupuolen moninaisuuteen.

Cisihminen tai cissukupuolinen on lyhyesti sanottuna ihminen, joka ei ole transihminen. Termejä cismies ja cisnainen käytetään kuvaamaan niitä ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä heille syntymässä määritettyyn sukupuoleen. Etuliite ”cis” äännetään [sis]. Sana on otettu käyttöön latinasta, jossa on se on vastakohta termille ”trans”.

Intersukupuolisuus tarkoittaa tiloja joissa keho ei vastaa normatiivisia odotuksia sukupuolitetuista kehoista. Intersukupuolisuuden takana on erilaisia geneettisiä tai hormonaalisia tekijöitä, ja intersukupuolisuus voi tulla ilmi vauvana tai vasta aikuisiässä. Intersukupuolisuutta on hyvin erilaista, ja siihen kuuluvat tilat eroavat huomattavasti toisistaan.

Muunsukupuolinen tai transgender on henkilö, joka ei välttämättä koe, että pelkästää ”nainen” tai ”mies” olisi hänen sukupuoltaan kuvaava termi. Osa muunsukupuolisista kokee olevansa jotain miehen ja naisen välillä, osa taas kokee olevansa jotain täysin muuta. Joku voi myös kokea, ettei hänellä ole sukupuolta. Osa muunsukupuolisista tarvitsee samoja korjaushoitoja, kuin transsukupuoliset.

On hyvä huomata, että suomenkielessä ja englanninkielessä sana ”transgender” tarkoittaa eri asiaa. Englanninkielessä termillä tarkoitetaan transihmistä tai transsukupuolista, mutta suomenkielessä termi on muunsukupuolista vastaava käsite.

Seksuaalinen suuntautuminen kertoo siitä, kenestä henkilö on kiinnostunut. Sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen ovat eri asioita, jotka tosin molemmat voivat muuttua elämän aikana. Vaikkakin suoraa yhteyttä näillä kahdella asialla ei ole, niin osa transsukupuolisista huomaa suuntautumisen muuttuvan korjausprosessin aikana.

Sukupuolen moninaisuus on termi, joka kuvaa koko sukupuolen variaatiota, myös cisihmisiä. Yleensä termillä korostetaan sitä ymmärrystä, että on olemassa muitakin sukupuolia kuin pelkästään ”mies” ja ”nainen”. Toisaalta, sukupuoleltaan moninaisella ihmisellä yleensä tarkoitetaan muita kuin cisihmisiä.

Sukupuolivähemmistöt tarkoittavat niitä ihmisiä, joiden sukupuoli tai sen ilmaisu ei jollain tavalla vastaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta. Tähän ryhmään kuuluvat transsukupuoliset, transvestiitit, muunsukupuoliset ja intersukupuoliset.

Syntymässä määritetty sukupuoli kertoo siitä sukupuolesta, joka henkilölle on määritetty hänen syntymässä. Ei ole suositeltavaa käyttää termejä, kuten ”oikea”, ”alkuperäinen” tai ”biologinen” sukupuoli, koska nämä termit voivat olla loukkaavia, vääriä tai hyvin harhaanjohtavia henkilöstä puhuttaessa. Huomaa, että henkilön syntymässä määritetty sukupuoli on usein arkaluonteinen tieto, jonka levittäminen loukkaa henkilön yksityisyyttä ja voi altistaa hänet syrjinnälle tai jopa vaarantaa hänen turvallisuutensa.

Transihminen on pääosin yläkategoria, joka sisällyttää transsukupuoliset, transvestiitit ja muunsukupuoliset.

Transvestiitti on ihminen, joka on pääosin tyytyväinen omaan sukupuoleensa, mutta jolla on tarve ajoittain ilmentää itsessään toista sukupuolta. Tyypillisesti monet transvestiiti ilmentävät toista sukupuolta pukeutumalla tai meikkaamalla. Suuri osa transvestiiteista on miehiä, mutta toisaalta miesten naiselliseen pukeutumiseen kiinnitetään enemmän huomiota.

Transsukupuolinen on henkilö, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta. Useat transsukupuoliset tarvitsevat korjaushoitoja, jotta he voisivat elää paremmin omassa sukupuolessaan. Osa muunsukupuolisista käyttää myös itsestään termiä transsukupuolinen, koska he käyvät hyvin vastaavanlaisen korjausprosessin läpi.

Useille transsukupuolisuus on vain yksi vaihe heidän elämässään, eivätkä he koe sitä omaksi sukupuolekseen tai identiteetikseen. Moni määritteleekin itsensä vain mieheksi tai naiseksi. Silti toisinaan käytetään termejä transsukupuolinen mies tai transmies kuvaaman miestä, joka on syntymässä määritelty naiseksi, tai termejä transsukupuolinen nainen tai transnainen kuvaaman naista, joka on syntymässä määritelty mieheksi.

Transseksuaali on vanhentunut ja virheellinen käännös englannin kielen sanalle ”Transsexual”, joka tarkoittaa transsukupuolista. Termiä esiintyy vielä jossain vanhemmissa teksteissä, kuten laissa, mutta se on nopeasti jäämässä historiaan.