EU on julistautunut HLBTIQ-vapauden alueeksi – mikä on arjen todellisuus?

Julistus on lähinnä symbolinen – itsessään se ei vielä tuo muutoksia Euroopan sateenkaariväestön arkeen.


Euroopan parlamentti äänesti selkeällä enemmistöllä (492 puolesta, 141 vastaan, 46 tyhjää) julistavansa Euroopan Unionin HLBTIQ-vapauden alueeksi. Näin parlamentti osoitti tukensa sateenkaarioikeuksille, joita on merkittävästi heikennetty osassa EU:n jäsenmaita viime vuosien aikana. 

Julistus tuli 2 vuotta sen jälkeen, kun Puolassa ensimmäinen kunta julistautui virallisesti HLBT-vapaaksi alueeksi tarkoittaen sillä, että alueella ei olisi HLBT-ihmisiä eikä mitään aiheeseen liittyvää. Parlamentin julistama vapauden alue on siis tulkittavissa vastaiskuksi Puolan vapaille alueille, joita on tähän mennessä jo yli 100.

ILGA Europen vuoden alussa julkaisema raportti vuoden 2020 HLBTIQ-oikeuksien tilasta ja kehityksestä osoittaa, että EU on vielä kaukana todellisesta vapauden alueesta. ILGA Europen listalta löytyy esimerkiksi, että Suomi, Tsekki, Latvia, Romania ja Slovakia vaativat yhä hedelmättömyyttä juridisen sukupuolen korjaamisen edellytyksenä, ja Unkari on poistanut täysin mahdollisuuden juridiseen sukupuolen korjaamiseen.

Euroopan sisällä lapsi saattaa menettää toisen virallisen vanhempansa maiden rajan ylityksellä, sillä osassa maista kahden samaa sukupuolta olevan vanhemman perhettä ei tunnusteta virallisesti. Suurimmassa osassa EU-maista intersukupuolisten lasten kehollista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta ei ole kirjattu lakiin, vaan käytännöt vaihtelevat sairaaloittain.
Osassa EU-maista sateenkaariväestön syrjintä ei ole laissa kiellettyä, eikä käytössä ole virallista keinoa puuttua syrjintään. Suomessa THL:n koululaiskyselyn mukaan 40% sateenkaarinuorista kokee kotonaan henkistä väkivaltaa ja 25% fyysistä väkivaltaa.

”Ele on kaunis ja askel oikeaan suuntaan, mutta toivottavasti se nähdään lähinnä lähtölaukauksena järjestelmälliseen työhön EU:n lainsäädännön päivittämiseksi, eikä itsessään ratkaisuna nykyiseen tilanteeseen,” kommentoi Trasek ry:n Kasper Kivistö. Äänestystulos itsessään kertoo, että parlamentissa on vahva tuki sateenkaarioikeuksille ja mahdollisesti jatkossa näemme EU:n osalta vahvempia kannanottoja aiheessa.

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa | Avainsanoina , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa EU on julistautunut HLBTIQ-vapauden alueeksi – mikä on arjen todellisuus?

Sveitsi uudistaa translakinsa perustumaan itsemääräämisoikeuteen – mukana yksi heikennys

Sveitsissä voi tulevaisuudessa vahvistaa juridisen sukupuolensa omalla ilmoituksella,
uutisoi TGEU.

Nykyisellään Sveitsissä käytännöt sukupuolen juridiseksi vahvistamiseksi vaihtelevat alueittain, jopa riippuen tuomarista, joka vahvistuksen tekee. Uuden lain mukaan ilmoitus kansalaisrekisterikeskukseen riittää. Uudistus tulee myös laskemaan vahvistuksen hintaa
1 000 Sveitsin frangista 75 frangiin (noin 905 eurosta 68 euroon).

Laki tuo kuitenkin mukanaan ikärajaan liittyvän heikennyksen.
Tähän mennessä laki ei ole määritellyt ikärajaa, eikä vaatimusta huoltajien suostumukselle. Vahvistuksen tekevät tuomarit ovat käyttäneet harkintaa tilannekohtaisesti, ja nuorin ilman huoltajan suostumusta sukupuolimerkintänsä korjannut on ollut 9-vuotias.
Uusi laki vaatii alle 16-vuotiailta huoltajan suostumuksen. Sukupuolen juridinen vahvistaminen on siis yhä mahdollista alaikäisille, mutta huoltajilla on enemmän valtaa tilanteessa.

Uudistuksen myötä Sveitsin sukupuolenvahvistusprosessista tulee kansainvälisten ihmisoikeusstandardien mukaisesti ”itsemääräämisoikeuteen perustuva, nopea, läpinäkyvä ja saavutettava.” Sveitsistä tulee kahdeksas eurooppalainen maa, jonka sukupuolen vahvistaminen perustuu itsemääräämisoikeuteen. Aiemmin uudistuksen tehneet maat ovat Tanska, Norja, Malta, Luxembourg, Irlanti, Islanti ja Portugali.

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa | Avainsanoina , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Sveitsi uudistaa translakinsa perustumaan itsemääräämisoikeuteen – mukana yksi heikennys

50 järjestön kannanotto translakiin: Translain uudistusta kiirehdittävä

Translain uudistusta kiirehdittävä, alaikäisten oikeuksia ei voi jättää huomioimatta 

Hallituksen tavoitteena on uudistaa niin kutsuttu translaki. Uudistus on erittäin tärkeä ja sitä on odotettu vuosia. Uudistus parantaisi transihmisten itsemääräämisoikeutta, kehollista koskemattomuutta ja hyvinvointia sekä vapauttaisi terveydenhuollon resursseja. Me allekirjoittaneet järjestöt olemme kuitenkin huolissamme uudistuksen viipymisestä. On varmistettava, että uusi translaki ehditään säätää kuluvalla vaalikaudella. Lisäksi sukupuolen vahvistaminen tulisi tehdä mahdolliseksi myös alaikäisille. Sukupuolivähemmistöjen oikeudet eivät saa jäädä muiden asioiden jalkoihin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti raportissaan (31.1.2020) vaihtoehtoja
translakiuudistuksen toteuttamiseksi. Raportin mukaan nykyinen oikeustila altistaa transsukupuoliset ja muunsukupuoliset henkilöt syrjinnälle ja muille oikeudenloukkauksille, erityisesti yksityisyyden loukkauksille. Työryhmä esitteli raportissa kolme eri vaihtoehtoa translain uudistamiseksi. Niin kutsutussa laajassa mallissa sukupuolen vahvistamisen oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotettaisiin toisistaan. Mallin laajimmassa versiossa kyse olisi ilmoitusmenettelystä ilman harkinta-aikaa. Laajin malli toteuttaisi todellisen itsemääräämisoikeuden parhaiten. 

Lisäksi työryhmä arvioi raportissaan alaikäisten transihmisten tilannetta. Työryhmä huomautti, ettei nykyinen hallitusohjelmakirjaus tunnista työryhmän havaitsemia haasteita alaikäisten yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Työryhmä esitti vaihtoehtona, että sukupuolen juridinen vahvistaminen voisi olla mahdollista 15 vuotta täyttäneille. 

Hallituksen tulisikin arvioida uudelleen alaikäisten asema lakiuudistuksessa. Sukupuolen vahvistamisen lykkääntyminen jopa vuosilla heikentää transnuorten hyvinvointia huomattavasti. Mahdollisuus saada oikean sukupuolen mukaiset henkilöpaperit viivytyksettä helpottaisi lukuisten transnuorten elämää, vähentäisi syrjintää ja parantaisi nuorten hyvinvointia. Sukupuolen vahvistaminen alaikäisenä on mahdollista muun muassa Norjassa, Irlannissa ja Maltalla. Uusi nimilaki on jo vahvistanut alaikäisten oikeuksia, sillä 15-vuotiaasta alkaen etunimen voi muuttaa toisen sukupuolen mukaiseksi. Sukupuolen vahvistamista koskevan lain olisi luontevaa olla linjassa tämän kanssa. 

Covid-19-epidemia on vaikuttanut laajasti yhteiskuntaan ja hidastanut ymmärrettävästi lainsäädäntötyötä. Suomi on yhtenä sateenkaari-ihmisten oikeuksia edistävän Equal Rights Coalition -liittoutuman maista sitoutunut arvioimaan pandemian vaikutuksia sateenkaari-ihmisiin (lhbti). Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat yksi väestöryhmä, joiden elämään epidemian rajoituksilla on ollut erityisen kielteiset vaikutukset. Valtion on huolehdittava, että transihmisten ihmisoikeuksien toteutumista keskeisesti parantava lakiuudistus ei jää puolitiehen. Kuormittava covid-19 poikkeusaika ja sote-uudistuksen tapaiset suuret hankkeet eivät ole riittävä syy jättää ihmisoikeustyötä tekemättä.

Itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyden suojaa vahvistavan, syrjintää ehkäisevän ja transnuoret näkyväksi tekevän translain uudistuksen aika on nyt.

Seta, pääsihteeri Kerttu Tarjamo

ALLEKIRJOITTANEET

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Amnesty International Suomen osasto ry
Dreamwear Club DwC ry
Exit – pois prostituutiosta ry
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Helsinki Pride -yhteisö

Hiv-säätiö 

Ihmisoikeusliitto

Jyväskylän Seta ry

Kainuun Seta ry

Lahden SETA ry

Loisto setlementti ry

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Meri-Lapin Seta 

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

Miehet ry

Monimuotoiset perheet -verkosto

Naisasialiitto Unioni 

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

Nyyti ry

Oulu Pride ry

Oulun SETA ry

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Pirkanmaan Seta ry

Plan International Suomi

Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys ry

Regnbågsankan rf

Sateenkaarihistorian ystävät 

Sateenkaariperheet ry

Sexpo-säätiö

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

Suomen seksologinen seura

Suomen UNICEF

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Taideyliopiston ylioppilaskunta

Trans ry

Transfeminiinit ry

Translasten ja -nuorten perheet ry

Trasek ry

Turun Seudun Seta ry

Uskontojen uhrien tuki UUT ry

Vaasan Seta ry

Vihreät nuoret ja opiskelijat 

Väestöliitto

Åbo Akademis Studentkår

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa, Julkaisut | Avainsanoina , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa 50 järjestön kannanotto translakiin: Translain uudistusta kiirehdittävä

Trasek täydensi hallitustaan ja valitsi uuden puheenjohtajan

Trasek ry. piti 30.9.2020 jäsenkokouksen, jossa järjestön hallitusta täydennettiin, ja järjestölle valittiin myös uusi puheenjohtaja.
Puheenjohtajaksi valittiin 33-vuotias Timja Shemeikka.

Hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Raisa-Maria Luoma, Jenna Wahlstén, 
Paul Utunen, Ami Räsänen, Maro Järvinen.
Varajäseniksi valittiin Pauliina Kaukinen, Helena Holopainen, Levi Vepsä ja Susanna Viljanmaa.

Hallituksessa jatkavat Julian Honkasalo, Antti Karanki, Tanja von Knorring, Kasper Kivistö, Kare Kuronen, Unni Leino, Alex Oksanen ja Ave Valojää.

Onnea uusille hallituslaisille ja tuoreelle puheenjohtajalle!

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa, Julkaisut, Tiedotteet, Uutiset | Avainsanoina , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Trasek täydensi hallitustaan ja valitsi uuden puheenjohtajan

Haku Trasekin hallitukseen on auki! Ansökan om Trasek ry styrelse är öppen!

Kiinnostaako hallitustyöskentely? Haluatko päästä vaikuttamaan ihmisoikeustyön saralla? Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa transihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Täydennämme hallitusta tulevassa jäsenkokouksessamme. Lähetä meille joko vapaamuotoinen hakemus yhteystietoinesi s-postitse hallitus(a)trasek.fi tai täytä hakulomake tästä: https://forms.gle/fxY9yatSGvM2bZU69
Viimeinen hakupäivä on sunnuntai 20.9.2020.

Uusi hallitus valitaan jäsenkokouksessa keskiviikkona 30.9.2020.

Intresserad av styrelsearbete? Vill du påverka mänskliga rättigheter?
Trasek ry är en nationell förening som främjar de grundläggande rättigheterna och mänskliga rättigheterna för transpersoner. Vi kommer att komplettera styrelsen vid vårt kommande medlemsmöte.
Skicka oss en ansökan med din kontaktinformation via e-post hallitus(a)trasek.fi eller fyll i ansökningsformuläret här: https://forms.gle/fxY9yatSGvM2bZU69
Den sista dagen för att ansöka är den 20 september 2020.

Medlemmar väljer en ny styrelse onsdagen den 30 september 2020.

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa | Avainsanoina , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Haku Trasekin hallitukseen on auki! Ansökan om Trasek ry styrelse är öppen!

Elokuussa transyhteisö juhlii Comptonin kahvilamellakan 54-vuotisjuhlaa. Suomessa Comptonin mellakka on vielä pitkälti tuntematon tapahtuma.

Teksti: Julian Honkasalo
Kuvan tekijänoikeudet: Susanna Viljanmaa

Maailman ensimmäinen Pride-kulkue oli poliittinen protestimarssi, joka järjestettiin Manhattanilla kesäkuussa 1970. Sitä edelsi New Yorkin Christopher Streetillä kesäkuussa 1969 mellakaksi yltynyt poliisiväkivaltaa vastustanut protestien sarja. 1960-luvulla useassa Yhdysvaltojen osavaltiossa niin sanottu ristiinpukeutuminen, eli vastakkaiseksi katsotun sukupuolen vaatteisiin pukeutuminen oli laissa kiellettyä. Myös homoseksuaalisuus oli kriminalisoitu. 
New Yorkin ensimmäinen Pride-kulkue ja erityisesti Stonewall-yökerhon edustalla puhjennut mellakka nähdään usein koko nykyisen HLBTIQ-liikkeen alkuna. Pride-liike oli kuitenkin alun perin osa laajempaa, kansainvälistä, 1960-luvun poliittisen aktivismin ja radikalismin aaltoa. Erilaiset sateenkaarikoalitiot ja ryhmittymät olivat usein kytköksissä muihin vapautusliikkeisiin, kuten feministiseen liikkeeseen, Latinalaisen Amerikan solidaarisuusliikkeeseen ja Mustiin panttereihin, ja siksi moni järjestö joutui liittovaltion keskusrikospoliisi FBI:n tarkkailulistalle. Asuntoja, kerhotiloja, kahviloita, vallattuja tiloja ja yökerhoja ratsattiin usein. Poliisin jatkuvan tarkkailun ja väkivaltaisten pidätysten kohteena olivat erityisesti transnaiset ja drag queenit.

Comptonin kuppila tarjosi kohtaamispaikan queereille

Vuonna 1966, jo kolme vuotta ennen Stonewallin protesteja, poliisiväkivaltaan turhautuneet transnaiset, queerit ja dragit nousivat vastarintaan Gene Comptonin kahvilassa San Franciscon Tenderloin-alueella. Läpi vuorokauden auki oleva kuppila ja ruokapaikka eli “diner” oli suosittu trans- ja queer-yhteisön kokoontumispaikka. Comptonin kahvila sijaitsi keskeisellä alueella kampaamon, baarin ja kylpylä-saunan vieressä. Kupillinen kahvia maksoi 60 senttiä, ja sillä hinnalla sai istuskella tuntikausia.
Compton-diner tarjosi baarien ja esiintymispaikkojen sulkeutumisen jälkeen valaistun ja lämpimän kohtaamispaikan muun muassa aamun pikkutunneilla töistä palaaville seksityöntekijöille, vedonlyöjille, huumekauppiaille ja kotoaan karanneille tai karkotetuille trans- ja queer-nuorille. 

Kahvilan johto ei aina katsonut tätä porukkaa hyvällä, ja työntekijät soittivat usein poliisin poistamaan äänekkäästi keskustelevat tai iloisesti remuavat asiakkaat. Poliisi puuttui kuitenkin erityisesti laissa kriminalisoituun “ristiinpukeutumiseen”, jolloin erityisesti transtaustaiset naiset ja drag queenit olivat jatkuvan häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja tarpeettomien rutiinitarkastusten tai pidätysten kohteena. San Franciscossa oli voimassa vuonna 1863 säädetty laki joka kielsi “vastakkaisen sukupuolen” vaatteisiin pukeutumisen. Laki oli voimassa vuoteen 1974 asti. Poliisi käytti lakia hyväkseen pidättäessään ja häiritessään kadulla kulkevia tai kahvilassa istuvia transnaisia.
Kukaan ei tiedä tarkkaa päivämäärää Comptonin mellakalle, mutta tiedetään, että elokuussa 1966 eräänä varhaisena aamuna pidätysten yhteydessä harjoitettuun väkivaltaan turhautunut transnainen heitti kupin kahvia poliisin päälle.
Tästä syntyi ennennäkemätön tapahtumien kulku, jossa transnaiset, queerit ja dragit taistelivat yhteisenä rintamana poliisia vastaan heittämällä ruokailuvälineitä ja suojautuen kumoon työnnettyjen pöytien taakse.

Transhistoriantutkimus sekä järjestötyö tuovat tarinoita näkyviksi

Transhistorioitsija ja aktivisti, Yalen yliopiston professori Susan Stryker oli ensimmäinen, joka löysi Comptonin kahvilan unohdetun historian. Vuonna 1991 Stryker tutki homo- ja lesbohistoriallisia arkistoja transhistoriaa käsittelevää tutkimustansa varten ja löysi sattumalta viittauksen elokuun 1966 mellakkaan: ”Draq queenit vastustivat poliisin häirintää Comptonin kahvilassa”. Mitään lisää, kuten esimerkiksi pidätysasiakirjoja, ei löytynyt, koska kaikki dokumentit olivat kadonneet tai heitetty pois, mutta Strykerille tuli vahva tunne, että tässä on unohdettu tarina, joka on kerrottava. Hän ryhtyi tutkimaan asiaa seuraavien vuosien aikana. Tuloksena oli vuonna 2005 ensi-iltansa saanut Emmy-palkittu Screaming Queens -dokumenttielokuva, jossa ääneen pääsi muun muassa Comptonin kahvilan protestiin osallistunut Amanda St. Jaymes sekä useat muut, jotka olivat eläneet nuoruutensa San Franciscon Tenderloin-alueella eli kaupungin silloisessa trans-kulttuurikeskuksessa.
Elokuva perustuukin pitkälti rikkaalle ja runsaalle muistitiedolle ja uutisarkistoaineistoihin.    

Nykyisin Tenderloin-alue on usean vuoden aktivismin ja järjestötyön ansiosta saanut oman Tenderloin-museon, ja alue on virallistettu trans-kulttuurikeskukseksi. Aikaisemmin San Fransisco tunnettiin lähinnä homomiesten historiallisena keskuksena, josta esimerkkinä kuuluisa Castro Street. Transhistorian kirjoittaminen ja unohdettujen tai vaiettujen tarinoiden kuunteleminen, dokumentoiminen ja muistaminen onkin merkittävä aktivismin muoto. Trans ei ole muoti-ilmiö eikä jokin aikakautemme epidemia, kuten anti-trans-lobbarit väittävät. Sukupuolen moninaisuus on osa ihmisyyden moninaisuutta ja sitä esiintyy kaikissa kulttuureissa eri historiallisina aikakausina.

Transhistorian perustana vähemmistöjen keskinäinen solidaarisuus

Vaikka Tenderloin-alueen vastarintaliike oli merkittävä sysäys koko poliittisen trans-aktivismin synnylle, amerikkalainen viihdeteollisuus tuottaa ja kierrättää edelleen elokuviin, mainoksiin ja muotiin Pride-narraatiota, jossa New Yorkin Stonewall nähdään homo- ja lesboliikkeen syntysijana.
Jos transihmisiä ylipäätänsä mainitaan Stonewallin historian yhteydessä, transhistoria liitetään kahteen STAR-liikkeen perustajajäseneen, eli Sylvia Riveraan ja Marsha P. Johnsoniin. Heidän lisäksi transihmisten oikeuksia ajoivat kuitenkin myös useat muut, historian unohtamat henkilöt. Transaktivismin historia perustuukin eri vähemmistöryhmien väliselle solidaarisuudelle, ei ensisijaisesti henkilöityneelle identiteettipolitiikalle. 
Transnaisten, etenkin rodullistettujen naisten ja seksityöntekijöiden, asema on tänä päivänä edelleen erityisen prekaari, ja näihin ryhmiin kuuluvat ihmiset erityisiä riskiryhmiä väkivalta-, seksuaalirikos-, henkirikos- ja poliisiväkivaltatilastoissa. Tenderloinin alue San Fransiscossa gentrifioituu vilkkaaseen tahtiin Piilaakson IT-jättien painostaman kaupunkipolitiikan myötä.

Jotta transihmisten ihmisoikeudet ja elämänlaatu paranisivat, vaaditaan konkreettisia poliittisia toimia ja tahtoa. Samalla on muisteltava transliikkeen historiallisia juuria rodullistettujen seksityöntekijöiden ihmisoikeuskamppailuissa.

Lähteet:

Ladies In The Streets: Before Stonewall, Transgender Uprising Changed Lives
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2015/05/05/404459634/ladies-in-the-streets-before-stonewall-transgender-uprising-changed-lives

Stryker, Susan (2018) Transgender History – The Roots of Today’s Revolution. https://www.sealpress.com/titles/susan-stryker/transgender-history-second-edition/9781580056908/

Compton’s Cafeteria riot: a historic act of trans resistance, three years before Stonewall
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jun/21/stonewall-san-francisco-riot-tenderloin-neighborhood-trans-women

Compton’s Cafeteria, 1966. Notes on a riot.
https://www.guernicamag.com/comptons-cafeteria-1966/

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa | Avainsanoina , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Elokuussa transyhteisö juhlii Comptonin kahvilamellakan 54-vuotisjuhlaa. Suomessa Comptonin mellakka on vielä pitkälti tuntematon tapahtuma.

Organizations demand that the official press release and following news reports relating to the homicide of a trans woman are corrected

Sometime during the night between the 12th and the 13th of June a 26-year-old trans woman lost her life as a result of a stabbing at Vantaa, Finland. The victim’s memory was insulted by both the police and the media. The press release put out by the police misgendered the victim and the media, despite having received new information from a number of trans rights organizations that challenged the police narrative, did not correct their news reports that misgendered the victim. Organizations dedicated to advancing the rights of transgender people in Finland demand that both the authorities and the media take responsibility, follow their legal duties and correct their mistakes. Additionally, both the media and the authorities must treat transgender people with dignity and in a sensitive manner in the future. Equal treatment of trans people is enshrined in Finnish law and must be respected.

The police were very late in putting out a press release concerning the Vantaa homicide and in their report they misgendered the victim, calling her a man. The police also admitted to having forgotten to send out a press release about the homicide. According to people close to the victim and her public social media profiles she had been living out and proud as a woman for several years. In the Vantaa homicide the alleged perpetrator, a man in his 30s, stabbed a woman late in the night. The crime was a murder of a woman belonging to a marginalized group, not an “argument between men”, as the press release sent out by the police framed it.

Misgendering of transgender people in death is still very common and the fear of being remembered by a name that is not yours or in a gender you don’t belong to lives painfully in the hearts of many transgender people. Misgendering, especially at a point when the victim can no longer defend themselves and request it to be corrected, is the final hostile act that people who hold negative or even hostile views towards transgender people can commit, thus insulting the deceased. Due to Finland’s current legislation concerning transgender people many Finnish trans people cannot correct their gender markers on public documents and are therefore forced to use the incorrect gender marker assigned at birth in all official matters. As the Vantaa homicide proves, the current state of Finnish trans legislation has serious effects on the human rights of victims of serious crimes.

Based on the press release published by the police, the Finnish media Ilta-Sanomat published an article on the 16th of July, which ended up misgendering the victim. The misgendering is an understandable mistake, since the information was obtained from the police. However, numerous members of the trans community contacted Ilta-Sanomat and provided more information on the gender of the victim, but to no avail. The article had been updated later on the 17th of July, but only to clarify unrelated comments made by the police. Ilta-Sanomat could have issued a correction and referred to the victim as a person, instead of as a man, which would have avoided the misgendering. As they chose not to do this, the original mistake made by Ilta-Sanomat turned from an accident to an intentional act of misgendering, meaning that Ilta-Sanomat is responsible for insulting the memory of the victim. Another media, MTV Uutiset, published their first article regarding the crime, which included misgendering of the victim. Even when they have corrected the victim’s gender in their future articles, they have not done so in their initial report, which also means that they have chosen to keep misgendering the victim on purpose and are responsible for insulting her memory.

The homicide has caused great concern among Finland’s trans community and especially trans women and transfeminine people are living in even greater fear than before. The violence inflicted by men on women is a societal problem in Finland and marginalized women such as trans women are at an even greater risk of violence. Therefore it is extremely important to document instances of violence correctly. The crime has caused the threat of violence to go from an abstract threat to a concrete, real fear for many people in the community. The actions taken by the police add on to this fear, because the indifference shown by the police, along with misgendering of the victim, sends out a message to minorities that the police do not take their concerns seriously or treat them with respect. According to the Victim Support Finland (RIKU) crimes committed against transgender victims are already strongly underreported and there’s a possibility that even fewer police reports will be filed as the trust between transgender people and the police is eroded even further.

According to a 2020 report by the European Union Fundamental Rights Agency FRA only 16% of LGBTI+ people who’d been victims of violence had reported it to the police. In the same report FRA found that every fifth transgender or intersex person had experienced physical or sexual violence within the past 5 years. This shocking statistic paints a worrying picture that should serve as a wake-up call within the Finnish police. According to the 2019 study of Finnish students by Finnish institute for health and welfare (THL) transgender youth experience more violence and sexual harassment compared to their peers starting as early as middle school. This is a systemic issue that cuts through our entire society.

We the signatories demand that Ilta-Sanomat issue a correction according to the feedback they have received and publicly apologize to the victim and those close to her. We also demand other media outlets to correct their news reports if they include instances of misgendering based on the police reports. The Guidelines for Journalists state that journalists must respect the dignity and human rights of all and respecting a trans person’s true gender is the least that we can expect from journalists following the guidelines.

Additionally, we demand that the police issue a public correction to the press release and publicly apologize for their actions that insulted the memory of the victim. We also demand that the police seriously consider the possibility that the homicide in question was a hate crime and that the police register the crime as an act of violence against a marginalized person. Actions on the part of the police are now required in order to begin rebuilding trust between minorities and the police. We as organizations specializing in this field are prepared to commit to a partnership with the authorities to make sure that the trust is restored.

From the Ministry of the Interior and from the National Police Board we demand concrete steps to investigate the attitudes of police officers in relation to minorities and additional training on minority issues for officers both in training and already in the field. The Vantaa homicide must be the last crime where the police knowingly ignore the victim’s gender and downplay the violence marginalized women are subjected to.

We the signatories want to see the world become a place where everyone is respected as their true selves both in life and in death. We want to see a world where transgender people do not need to fear that their memories might be insulted after they’re gone. This is why we demand action from all parties involved.

On behalf of Transfeminiinit ry, Trans ry, Trasek ry, Regnbågsankan rf and Pro-tukipiste ry,

Emilia Blåsten
Vice-chair, Transfeminiinit ry, emilia@transfem.fi

Julia Peltonen
Vice-chair, Trans ry, julia@transry.fi

Tanja von Knorring
Member of the board, Trasek ry, tanja@trasek.fi

Regnbågsankan rf
regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Pro-tukipiste ry

Tallennettu kategorioihin Julkaisut | Avainsanoina , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Organizations demand that the official press release and following news reports relating to the homicide of a trans woman are corrected

Järjestöt vaativat oikaisua transnaisen henkirikoksesta tiedottamiseen ja uutisointiin

Texten kan hittas på svenska här.
Please click here for English translation of the text.

Kesäkuun 12. ja 13. välisenä yönä 26-vuotias transtaustainen nainen kuoli Vantaalla puukotuksen uhrina. Järkyttävän henkirikoksen lisäksi uhrin muistoa loukkasivat sekä poliisi että media, jotka molemmat väärinsukupuolittivat häntä. Media ei korjannut uutisointiaan huolimatta transjärjestöiltä saaduista uusista tiedoista, jotka asettivat poliisin tiedotteen kyseenalaiseksi. Transihmisten oikeuksien puolesta työtä tekevät järjestöt vaativat nyt, että viranomaiset ja median edustajat kantavat vastuunsa, noudattavat virkavelvollisuuksiaan ja korjaavat virheen. Näiden tahojen tulee varmistaa, että heidän toimijansa kohtelevat jatkossa sukupuolivähemmistöihin kuuluvia tasa-arvoisesti. Sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoinen kohtelu on kirjattu myös lakiin.

Vantaan henkirikoksessa Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti tapauksesta poikkeuksellisen myöhään ja väärinsukupuolitti uhrin eli määritteli uhrin mieheksi. Poliisi myös unohti tiedottaa henkirikoksesta. Uhrin läheisten ja tämän avoimien sosiaalisen median profiilien mukaan uhri oli elänyt avoimesti naisena jo useita vuosia. Vantaan henkirikoksessa tekijä eli noin 30-vuotias mies puukotti naisen yön pikkutunteina. Kyseessä ei ollut puukotukseen johtaneesta “miesten välisestä riidasta”, kuten poliisi asian esitti, vaan vähemmistöön kuuluvan naisen taposta. 

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden väärinsukupuolittaminen kuoleman yhteydessä on edelleen hyvin yleistä ja pelko väärällä nimellä tai väärässä sukupuolessa muistetuksi tulosta elää kipeänä monen sukupuolivähemmistöihin kuuluvan sydämessä. Väärinsukupuolittaminen, erityisesti silloin, kun kohde ei enää voi itse puolustautua ja korjata sitä, on viimeinen vihamielinen teko, jolla vähemmistövastaiset tai -vihamieliset tahot loukkaavat sukupuolivähemmistöihin kuuluneita vainajia. Suomen nykyisen translain takia moni transtaustainen ihminen ei voi korjata sukupuolimerkintää henkilöpapereissa, ja joutuu vasten tahtoaan käyttämään syntymässä määrättyä, virallista sukupuolimerkintää. Kuten Vantaan henkirikos osoittaa, nykyisellä translailla on vakavia seurauksia rikosten uhrien ihmisoikeuksien kannalta. 

Poliisin tiedotteen perusteella tehdyssä artikkelissaan 16.7.2020 Ilta-Sanomat päätyi toistamaan poliisin tekemän väärinsukupuolittamisen. Tämä on ymmärrettävää silloin, kun tieto on saatu poliisilta. Useat transyhteisöt olivat kuitenkin yhteydessä toimitukseen ja välittivät toimittajille uutta tietoa, joka koski uhrin sukupuolta. Tieto ei kuitenkaan johtanut Ilta-Sanomien asiavirheen korjaamiseen, vaikka uutista onkin korjattu jälkikäteen 17.7. poliisin toiveiden mukaisesti. Ilta-Sanomat ei esimerkiksi korjannut uutista edes niin, että se olisi kirjoittanut “henkilön”, eikä “nuoren miehen” joutuneen henkirikoksen uhriksi. Tällöin väärinsukupuolittaminen on myös Ilta-Sanomien osalta muuttunut tahattomasta tahalliseksi ja päätoimittaja on vastuussa uhrin muiston loukkaamisesta. Ilta-Sanomien lisäksi myös MTV Uutisten verkkosivuilla on edelleen virheellinen tieto uhrin sukupuolesta, vaikka se on korjannut uhrin sukupuolittamisen toiseen aihetta koskevaan uutiseensa.

Henkirikos itsessään on aiheuttanut suurta huolta Suomen transyhteisössä ja erityisesti transnaiset ja transfeminiinit elävät entistä suuremmassa pelossa. Miesten naisiin kohdistama väkivalta on suuri ongelma Suomessa ja vähemmistöasemassa olevat naiset kuuluvat tässä väkivaltatilastossa erityiseen riskiryhmään. Sen vuoksi on tärkeää tilastoida rikoksen uhrit oikein. Henkirikoksen myötä väkivallan uhka on konkretisoitunut monelle. Poliisin oma toiminta lisää tätä pelkoa, sillä välinpitämätön, väärinsukupuolittava suhtautuminen ilmaisee vähemmistöille, että poliisi ei ota vähemmistöjen huolia vakavasti eikä suhtaudu näihin kunnioittavasti. Muun muassa Rikosuhripäivystyksen (RIKU) mukaan erityisesti sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia viharikoksia ilmoitetaan poliisille jo valmiiksi vähäisissä määrin ja on riski, että aliraportointi tulee luottamuksen horjuessa kasvamaan entisestään. 

Vuoden 2020 EU:n perusoikeusvirasto FRA:n raportin mukaan suomalaisista väkivaltaa kokeneista HLBTI+ -ihmisistä vain 16 % on ilmoittanut poliisille kokemastaan väkivallasta. Kuitenkin joka viides trans- tai intersukupuolinen henkilö oli samassa raportissa kertonut kokeneensa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 5 vuoden aikana. THL:n vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan sukupuolivähemmistöt kokevat jo yläkouluikäisinä enemmän väkivaltaa ja seksuaalista häirintää suhteessa muihin nuoriin. Ongelma on siis yhteiskunnassamme rakenteellinen.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Ilta-Sanomat korjaa uutisointinsa saamansa palautteen mukaisesti ja pyytää anteeksi uhrilta sekä tämän läheisiltä julkisesti. Vaadimme myös muita medioita korjaamaan uutisensa, jos nämä ovat mahdollisesti uutisoineet tapahtuneesta poliisin tiedotteen perusteella. Journalistin ohjeet vaativat toimittajia kunnioittamaan ihmisarvoa, ja uhrin sukupuolen kunnioittaminen on vähintä, mitä tämän pykälän perusteella voi odottaa.

Lisäksi vaadimme poliisilta julkista tiedotteen korjausta ja uhrin muiston loukkauksen osalta julkista anteeksipyyntöä. Vaadimme myös, että poliisi ottaa vakavasti mahdollisen viharikosmotiivin ja tilastoi rikoksen vähemmistöön kohdistuneeksi väkivallanteoksi. Luottamuksen jälleenrakentamiseksi vähemmistöjen ja poliisin välille tarvitaan nyt konkreettisia tekoja poliisilta. Me alan järjestöt olemme halukkaita sitoutumaan tarvittaessa yhteistyöhön viranomaisten kanssa luottamuksen palautumisen varmistamiseksi. 

Sisäministeriöltä sekä Poliisihallitukselta vaadimme konkreettisia toimia poliisin vähemmistöihin kohdistuvien asenteiden kartoittamiseksi ja vähemmistöjen kohtaamisen ja kunnioittamisen kouluttamista sekä tuleville että jo palveluksessa oleville poliiseille. Vantaan henkirikoksen tulee jäädä viimeiseksi, jossa poliisi tietoisesti jättää uhrin sukupuolen huomioimatta ja suhtautuu väheksyvästi vähemmistönaisten kohtaamaan väkivaltaan.

Me allekirjoittaneet haluamme nähdä maailman kehittyvän siten, että jokaista kunnioitetaan omana itsenään niin elämässä kuin kuolemassa. Haluamme nähdä maailman, jossa sukupuolivähemmistöjen ei tarvitse pelätä joutuvansa loukatuksi vielä kuolemansakin jälkeen.                                                                                       

Siksi vaadimme nyt toimenpiteitä kaikilta osapuolilta.

Transfeminiinit ry:n, Trans ry:n, Trasek ry:n ja Pro-tukipiste ry:n puolesta,

Emilia Blåsten
Varapuheenjohtaja, Transfeminiinit ry

Julia Peltonen
Varapuheenjohtaja, Trans ry

Tanja von Knorring
Hallituksen jäsen, Trasek ry

Regnbågsankan rf

Pro-tukipiste rf

Tallennettu kategorioihin Julkaisut | Avainsanoina , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Järjestöt vaativat oikaisua transnaisen henkirikoksesta tiedottamiseen ja uutisointiin

Föreningar kräver rättvis mediabehandling för transkvinna som knivhuggits i juni

Natten mellan 12 och 13 juni knivhöggs en 26-årig transkvinna till döds i Vanda. Både polis och media kränkte ytterligare minnet av offret genom att felköna henne även efter att korrekt information kommit till deras kännedom. Vi som arbetar med transpersoners rättigheter kräver att både myndigheter och media tar sitt ansvar och korrigerar den felaktiga informationen, samt att dessa aktörer i framtiden säkerställer att de bemöter representanter för könsminoriteter med tillbörlig respekt och sensitivitet. Även finsk lagstiftning förutsätter jämställd behandling av personer som tillhör en könsminoritet. 

Offret levde öppet som kvinna i flera år, något som tveklöst bekräftas av anhöriga och offrets profiler i sociala medier. I mordfallet handlar det således om en man som knivhögg en kvinna under nattens småtimmar, inte om en knivhuggning som hade sitt upphov i ett ”ett gräl mellan män” som polisen ursprungligen rapporterade.

Att efter döden felköna personer som tillhör en könsminoritet är tyvärr fortsättningsvis vanligt, och rädslan för att bli ihågkommen med fel namn eller kön är stark hos många. Att felköna en medlem av en könsminoritet, då den avlidna inte längre själv kan korrigera eller försvara sig gentemot det, är det sista uttrycket för transfientliga parters hat och förakt gentemot transpersoner. På grund av Finlands nuvarande translag har många transpersoner inte haft möjlighet att korrigera sitt juridiska kön och tvingas mot sin vilja leva med sin vid födseln givna, officiella men felaktiga könsmarker. Som fallet i Vanda påvisar har den nuvarande translagen långt sträckande konsekvenser för mänskliga rättigheter hos de personer som blivit offer för brott. 

I en artikel (16.7.2020) i Ilta-Sanomat felkönas offret igen då artikeln grundar sig på polisens information. Detta är förståeligt upp till den punkt då flera personer hörde av sig till redaktionen och påpekade att det rör sig om en transkvinna. Då Ilta-Sanomat inte vidtog åtgärder med hänsyn till denna nya information, blev felkönandet avsiktligt och förkastligt. Median kunde ha använt sig av neutralt språk så som “person” då de hänvisar till offret. Då polisen bett om korrigering angående sin egen verksamhet uppdaterade Ilta-Sanomat artikeln (17.7.2020), men inte heller då korrigerades det felaktiga könandet. Förutom Ilta-Sanomat felkönar bland annat MTV fortfarande offret. 

Mordet har orsakat stor oro inom Finlands transkretsar och speciellt för transkvinnor och transfeminina har denna rädsla trappats upp ytterligare. Överlag är mäns våld mot kvinnor ett samhälleligt problem i Finland, och kvinnor som tillhör en minoritet är extra utsatta. På grund av detta är det viktigt att brotten bokförs under rätt statistik. Våldsdådet i Vanda har nu för många konkretiserat hotet de är rädda för och polisens egna handlingar bidrar till denna rädsla. Polisens felkönande information samt likgiltiga och respektlösa attityd gentemot könsminoriteter signalerar klart att de inte tar denna berättigade oro på allvar. Hatbrott mot könsminoriteter polisanmäls redan i försvinnande liten utsträckning, och underrapporteringen riskerar att öka i och med växande misstro gentemot polisen. Enligt Brottsoffersjouren (RIKU) anmäler speciellt personer som tillhör en könsminoritet brott de hamnat ut för i väldigt liten utsträckning. 

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) rapporterade i år (2020) om att endast 16 procent av de våldsdåd som HBTQIA+ personer i Finland utsätts för polisanmäls. I samma undersökning rapporterar var femte trans- eller interkönad person att de blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld under de senaste fem åren. Statistiken är oerhört oroväckande och borde fungera som en väckarklocka för polisen i Finland. I THL:s skolhälsoundersökning år 2019 konstaterades att unga personer som tillhör en könsminoritet upplever mer våld och sexuella trakasserier än annan ungdom redan i högstadieåldern. Problemet är alltså strukturellt i vårt samhälle. 

De undertecknade kräver att Ilta-Sanomat rättar nyhetsrapporteringen om mordfallet i Vanda i enlighet med de nya uppgifterna, samt offentligt ber offret och hennes anhöriga om ursäkt. Vi kräver även att övriga medier rättar eventuella nyhetsinslag angående mordoffret som har utformats på basen av polisens tidigare information. Journalistetiken omfattar respekt för människovärdet. Respekt för offrets könstillhörighet är det minsta som kan krävas i detta fall.

Dessutom kräver vi att polisen korrigerar den offentliga informationen om fallet, samt en offentlig ursäkt för att ha kränkt offrets minne. Vi kräver också att polisen noggrant undersöker fallet och tar eventuella hatbrottsmotiv i beaktande samt markerar att det rör sig om ett våldsbrott mot en minoritet. För att återställa förtroendet för polisen hos minoriteter krävs också konkreta handlingar från poliskåren. Som aktörer inom HBTQIA+-communityn är vi redo att förbinda oss till samarbete med polisen för att säkerställa att detta sker.

Vi kräver konkreta åtgärder från inrikesministeriet och poliskåren i syftet att kartlägga polisens attityder gentemot minoriteter, samt utbildning i att bemöta och respektera minoriteter, både för nuvarande och framtida poliser. Mordet i Vanda bör bli det sista i vilket polisen medvetet utelämnar korrekta uppgifter om offrets kön, samt förhåller sig nedsättande till det våld som drabbar kvinnor i en minoritetsposition.

Vi, undertecknade, vill se världen utvecklas på ett sådant sätt att alla fullt ut – både i livet och döden – respekteras som sig själva. Vi vill se en värld där de som tillhör en könsminoritet inte behöver vara rädda för att ytterligare diskrimineras efter livets slut. Därför kräver vi åtgärder av alla inblandade parter.

Å Transfeminina rf:s, Trans rf:s, Trasek rf:s, Regnbågsankan rf:s och Pro-tukipiste rf:s vägnar, 

Emilia Blåsten
Vice-ordförande, Transfeminina rf, emilia@transfem.fi

Julia Peltonen
Vice-ordförande, Trans rf, julia@transry.fi

Tanja von Knorring (svenskspråkig)
Styrelsemedlem, Trasek rf, tanja@trasek.fi

Regnbågsankan rf (svenskspråkig)
regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Pro-tukipiste rf

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa | Avainsanoina , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Föreningar kräver rättvis mediabehandling för transkvinna som knivhuggits i juni

PALKO:n ja WPATH:n hoitosuositusten vertailu

Koonnut: Ave Valojää

© Trasek ry.

Tässä tekstissä vertaillaan World Professional Association for Transgender Healthin (WPATH) hoitosuosituksia (Standards of Care V7) terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) 11.6.2020 antamiin hoitosuosituksiin. WPATH ei ota kantaa siihen, mitä hoitoja sukupuolivähemmistöille tulisi olla saatavilla julkisen terveydenhuollon kautta. Toisin kuin PALKO, WPATH kuvaa erilaisia hyödyllisiksi havaittuja hoitoja, ja suosittelee tiettyjä edellytyksiä hoitoihin.

Teksti vertailee ensin suosituksia aikuisten kohdalla tutkimuksiin ja hoitoon pääsystä, mielenterveydestä hormoni- ja leikkaushoidoista sekä lisääntymisterveydestä ja muista hoidoista.
Vertailujen yhteenvedon jälkeen teksti kartoittaa, mitä hoitosuositukset tarkoittaisivat alaikäisten kohdalla.

Sisällysluettelon löydät tästä.
Voit siirtyä haluamaasi osioon klikkaamalla osion nimeä.

WPATH listaa suosituksessaan hoidon keskeiset periaatteet: 1) kunnioitetaan sukupuolen kokemukseltaan tai ilmaisultaan epänormatiivisia potilaita (sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun eroavaisuuksia ei patologisoida); 2) tarjotaan hoitoa, joka vahvistaa potilaiden sukupuoli-identiteettiä ja vähentää sukupuolidysforian mahdollisesti tuottamaa ahdistusta; 3) tiedostetaan transsukupuolisten, muunsukupuolisten ja sukupuolen kokemukseltaan tai ilmaisultaan normeja vastaamattomien ihmisten terveydenhoitotarpeet, mukaan lukien sukupuolidysforian hoitovaihtoehtojen hyödyt ja riskit; 4) sovitetaan hoitotapa potilaan erityistarpeisiin, erityisesti sukupuolen ilmaisun tavoitteisiin ja sukupuolidysforian lievittämiseen; 5) helpotetaan pääsyä asianmukaiseen hoitoon; 6) pyydetään potilaalta suostumus ennen hoidon antamista; tarjotaan jatkuvaa hoitoa sekä valmistaudutaan tukemaan potilaita ja ajamaan heidän asioitaan niin perheissä kuin yhteisöissä (kouluissa, työpaikoilla ja muissa ympäristöissä). PALKO:n suosituksissa on selkeitä puutteita erityisesti kohtien 1), 4) ja 5) kohdalla.

PALKO:n suosituksessa erotellaan sukupuoli-identiteetiltään binääristen transsukupuolisten (PALKO:n tekstissä transsukupuoliset) ja sukupuoli-identiteetiltään ei-binääristen transsukupuolisten (PALKO:n tekstissä muunsukupuoliset) hoitosuositukset toisistaan. Tämä on ristiriidassa WPATH:n suosituksen kanssa, jossa sukupuoliristiriitaa suositellaan hoitamaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, ei henkilön identiteetin. PALKO:n suositus on ristiriidassa myös lähivuosina voimaan astuvan ICD-11 -tautiluokituksen kanssa, jossa sukupuoliristiriidan diagnoosi ei edellytä binääristä mies- tai naisidentiteettiä.

Sisältö:


AIKUISET
Tutkimuksiin ja hoitoon pääsy
Mielenterveys
Hormoni- ja leikkaushoidot
Hormonihoito
Rintakehään kohdistuva kirurgia
Sukuelinkirurgia
Muut hoidot
Lisääntymisterveys
Yhteenveto

ALAIKÄISET
Mielenterveys
Hormoni- ja leikkaushoidot
Hormonihoito
Kirurgiset hoidot
Yhteenveto (taulukko)

AIKUISET

Tutkimuksiin ja hoitoon pääsy

WPATH suosittelee, että asiakkaan tulisi saada nopea ja tarkka arviointi, jonka tarkoituksena on lievittää sukupuoliristiriitaa ja tarjota asianmukaisia lääketieteellisiä palveluita.

PALKO:n mukaan mahdollinen psykiatrisen ja psykososiaalisen hoidon tarpeen arviointi ja mahdollinen hoito tulee olla järjestetty jo ennen keskitetylle sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle lähettämistä. Suosituksen mukaan lähete tutkimuksiin tulee tehdä vain, mikäli henkilöllä merkittävä ja pitkään kestänyt sukupuoliristiriita, joka aiheuttaa luotettavasti todettavaa ja käytännön arjen tilanteissa haittaa aiheuttavaa kärsimystä. Käytännössä edellä mainittu suositus voi vaikeuttaa lähetteen saamista niin, että potilaan kärsimys tulkitaan joko liian lieväksi lähetteen saamista varten tai liian vaikeaksi, jolloin lähete tehdään psykiatriseen hoitoon, ei sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle.

PALKO:n suosituksissa oli erityisiä ongelmia koskien muunsukupuolisten hoitoon pääsyä. Suosituksessa muunsukupuolisten kohdalla henkilön kokema dysforia katsotaan kliinisesti merkittäväksi ja hoitoa vaativaksi vasta, kun se on pitkäkestoista (>2 vuotta). PALKO:n mukaan sukupuoli-identiteetin variaatioiden (muunsukupuolisuuden) ensivaiheen hoito on kaikissa ikävaiheissa psykososiaalinen tuki ja tarvittaessa sukupuolisensitiivinen terapia. Tämä tulisi järjestää oireiden vaikeusasteen ja hoidon tarpeen porrastuksen mukaisesti oman kunnan perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.
PALKO toteaa, että lähetteen hyväksymisvaiheessa ei aina ole selvää, onko kyse mies- tai naisidentiteettisestä transsukupuolisuudesta (transsukupuolisuus) vai ei-binäärisestä transsukupuolisuudesta (muunsukupuolisuus). Kliinisesti ei tutkimusprosessin alkuvaiheessa tehdä eroa binäärisen ja ei-binäärisen transidentiteetin välillä, vaan tutkitaan sukupuoli-identiteetin ristiriidasta johtuvaa dysforiaa. Tästä huolimatta tutkimuksiin ja hoitoon pääsyn vaatimukset eroavat identiteetin binäärisyydestä riippuen.

Mielenterveys

WPATHin suosituksessa huomioidaan, että sukupuolivähemmistöön kuuluvan yksilön hyvinvointiin vaikuttaa sosiaalinen ja poliittinen ilmasto. Suosituksessa huomioidaan vähemmistöstressin vaikutukset sukupuolivähemmistöjen elämään ja se, että sosiaalisesti eriarvoinen asema johtaa mielenterveysongelmien kehittymiseen. Näitä oireita kuvataan yhteiskunnan aiheuttamiksi, ei sukupuoliristiriidasta johtuviksi. 

WPATH liittääkin sukupuolidysforian kanssa samanaikaisesti ilmenevät mielenterveysongelmat erityisesti sukupuolidysforian pitkittymiseen ja/tai vähemmistöstressiin. PALKO kuvaa psykiatrisia oreita dysforiaan liittyviksi tai siitä erillisiksi, mutta ei mainitse dysforian pitkittymisen tai vähemmistöstressin haittavaikutuksia psyykkiselle hyvinvoinnille. PALKO:n suosituksessa painotetaan erityisesti psykiatrisen hoidon tarpeen arviointia ja hoidon toteutumista jo ennen sukupuoli-identiteetin tutkimuksia, kun taas WPATH pitää mahdollisena ongelmien hoitamista tarvittaessa myös samanaikaisesti sukupuolidysforian hoitamisen kanssa.

Hoitosuositukset ovat yksi tekijä, joka muokkaa yhteiskunnallista asenneilmastoa. PALKO:n hoitosuosituksissa käytetään kieltä, jonka transyhteisö kokee loukkaavaksi, väheksytään transihmisten mahdollisuutta itsenäiseen päätöksentekoon ja omaan toimijuuteen sekä patologisoidaan sukupuoliristiriidan kokemusta. Tämä on omiaan lisäämään ja ylläpitämään transihmisten kokemaa vähemmistöstressiä, jota pitäisi pikemminkin purkaa, jotta transihmiset voisivat saavuttaa muuta väestöä vastaavan psyykkisen hyvinvoinnin tason. 

WPATH listaa useita vaatimuksia mielenterveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät sukupuolivähemmistöjen parissa. Näitä ovat muun muassa maisterin tutkinto tai vastaava kliinisen käyttäytymistieteen alalla, kyky tunnistaa ja diagnosoida mielenterveysongelmia ja erottaa ne sukupuolidysforiasta, asiantuntemus kokemukseltaan tai ilmaisultaan epänormatiivisista identiteeteistä ja sukupuolen ilmaisutavoista sekä sukupuolidysforian arvoinnista ja hoidosta sekä jatkuva täydennyskouluttautuminen sukupuolidysforian arvioinnissa ja hoidossa. Näiden vähimmäisedellytysten ohella on suositeltavaa, että ammattilainen kehittää ja ylläpitää kulttuurista kompetenssiaan helpottaakseen työtään transsukupuolisten, muunsukupuolisten ja sukupuolen kokemukseltaan tai ilmaisultaan sukupuolinormeista erottuvien asiakkaiden parissa. Tämä sisältää esimerkiksi perehtymistä sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten yhteisöön, oikeuksien ajamiseen ja yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä asiakkaille ja heidän perheilleen. WPATH toteaa, että mikäli mielenterveysalan ammattilaiset eivät tunne aihetta omakseen tai jos heillä ei ole kokemusta työskentelystä transsukupuolisten, muunsukupuolisten ja kokemukseltaan tai ilmaisultaan sukupuolinormeista erottuvien asiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa, heidän tulisi ohjata asiakkaat pätevälle palveluntarjoajalle.

PALKO taas suosittelee sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittelyä oman kunnan perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. On selvää, että tässä tilanteessa kaikki sukupuolivähemmistöasiakkaiden kanssa työskentelevät ihmiset eivät voi vastata WPATH:n suosituksiin riittävästä ammattitaidosta, ja on mahdotonta taata asiakkaan pääsyä asiantuntevalle ammattilaiselle. Transsukupuolisuuden hoitoa Suomessa säätelee asetus, jonka mukaan hoito ja sen tarpeen arviointi on nimenomaan keskitetty kahteen yliopistosairaalassa toimivaan hoitoyksikköön. Tältä osin suositus on siis ristiriidassa myös nykyisen lainsäädännön kanssa.

Hormoni- ja leikkaushoidot

WPATH painottaa, että hormoni- ja leikkaushoitoja koskevat päätökset ovat ennen kaikkea asiakkaan käsissä. Ammattilaisella on kuitenkin vastuu rohkaista, ohjata ja auttaa asiakasta tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja valmistautumaan asianmukaisesti.

WPATH katsoo, että tietoisen suostumuksen malli (Informed Consent Model) sukupuolenkorjaushoitojen antamiseen on yhdenmukainen WPATHin hoitosuositusten kanssa. Tämä malli ei ole mahdollinen Suomessa, eikä sitä ole mainittu PALKO:n hoitosuosituksessa siitä huolimatta, että sen on todettu olevan turvallinen tapa järjestää hoitoa, eikä se johda suurempaan hoitojen katumisen määrään kuin tarkemmin säädelty hoito. Informed consent -malliin ei kuulu pitkäkestoista ja työlästä tutkimusprosessia.

Hormonihoito

WPATH suosittelee hormonihoitoa sukupuoliristiriidan hoitamiseen yksilöllisesti niin, että tavoitteena voi olla kehon maskulinisointi, feminisaatio tai androgyynien piirteiden aikaansaaminen. PALKO taas suosittelee kokonaisella annoksella hormonihoitoa vain transmiehille ja transnaisille. Muunsukupuolisille suositellaan pieniannoksista hoitoa riippumatta yksilöllisistä tarpeista.

PALKO pitää hormonihoidon edellytyksinä pitkäkestoista sukupuoliristiriitaa (> 2 vuotta), kun WPATH:lla tällaista rajoitusta ei ole. Muita edellytyksiä PALKO:lla ovat kyky kuvata johdonmukaisesti dysforian aiheuttamaa haittaa ja kärsimystä, persoonallisuus- ja identiteettikehityksen riittävä jäsentyneisyys, psykiatristen oireiden asianmukainen hoito, sekä potilaan kyky tiedostaa hoitojen mahdolliset riskit ja ilmaista halunsa kehonsa muokkaamiseen. Sukupuolidysforian kestoa lukuun ottamatta vaatimukset vastaavat WPATH:n vaatimuksia. WPATH kuitenkin toteaa, että tietyissä olosuhteissa voi olla hyväksyttävää tarjota hormonihoitoa potilaalle, joka ei täytä kaikkia edellytyksiä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi valvotun hoidon helpottaminen käyttämällä tunnetusti laadukkaita hormoneja vaihtoehtona laittomille tai valvomattomille hormoneille tai hoidon tarjoaminen potilaille, joiden sukupuoli on jo vakiintunut ja jotka ovat aikaisemmin käyttäneet hormoneja.

Rintakehään kohdistuva kirurgia

PALKO:n suosituksissa kuvataan, että palveluvalikoimaan eivät kuulu kirurgiset toimenpiteet, jotka ovat rinnastettavissa esteettiseen kirurgiaan tai vastaaviin toimenpiteisiin, joiden perusteena on erilaisista syistä johtuva tyytymättömyys kehoon. Tällä perusteella palveluvalikoimaan kuuluu rintojen feminisaatio mutta ei rintojen suurentaminen. Rintojen feminisaatiota ei kuvata muunsukupuolisten hoitosuosituksissa. WPATH kuvaa rintojen suurennusta yhtenä mahdollisena hoitotoimenpiteenä.

PALKO asettaa rintakehän maskulinisaation edellytykseksi painorajan noin BMI 30 sekä vuoden kestäneen hormonihoidon. Ei-binäärisillä kirurgian saaminen kuvataan mahdolliseksi, mikäli taustalla on erityisen pitkäkestoista ja vaikeaa dysforiaa. WPATH ei aseta tällaisia vaatimuksia hoidolle.

PALKO:n suosituksissa sukuelinkirurgia rajataan koskemaan binäärisesti identifioituvia transsukupuolisia. WPATH:n suositus ei rajoita sukuelinkirugiaa identiteetin perusteella. PALKO painottaa erikseen, ettei sukuelinkirurgialla rakenneta sukuelimiä, jotka niin sanotusti ‘eivät kuulu normaaliin kehoon’. Tällä viitataan esimerkiksi tilanteeseen, jossa sukuelimet muistuttaisivat mies- ja naistyypillisiä sukuelimiä yhtä aikaa.

WPATH kuvaa sukuelinkirurgian vaihtoehtoina seuraavia: penektomia (peniksen poisto), kivesten poisto, vaginoplastia, klitoroplastia, vulvoplastia, kohdunpoisto, munanjohdinten ja munasarjojen poisto, virtsaputken kiinteän osan rekonstruktio, joka voidaan toteuttaa metoidioplastialla tai falloplastialla (käyttämällä varsitettua tai vapaata verisuonitettua läppää), vaginektomia, skrotoplastia sekä erektio- ja/tai kivesproteesien asentaminen. WPATH ei kuvaa rajoituksia sen suhteen, etteikö sukuelinkirurgialla voitaisi rakentaa yksilöllisiä ratkaisuja.

Muut hoidot

Binäärisesti identifioituvien transihmisten kohdalla PALKO kuvaa muita hoitoja täydennettävän tarvittaessa muun muassa partakarvojen poistolla, puheterapialla ja kurkunpäähän kohdistuvalla leikkauksella. Ei-binääristen kohdalla suosituksessa kuvataan harvojen saaneen puhe- tai ääniterapiaa.

WPATH ei erottele hoitoja sukupuoli-identiteetin perusteella. Suositus kuvaa laajasti erilaisia hoitoja, joista sukupuoliristiriitaa kokevat ihmiset ovat hyötyneet. Hoitoja kuvataan tarkemmin taulukossa.

WPATH ei kuvaa suosituksissaan apuvälineitä, mutta PALKO kuvaa, että apuvälineiden yleisten luovutusperiaatteiden täyttyessä transnaisen on mahdollista saada hoitavan lääkärin tekemän yksilöllisen arvion perusteella peruukki ja transmiehen penis- tai erektioproteesi. Rintaproteesi transnaisella ja binderit transmiehellä voivat yksilöllisen lääketieteellisen arvion perusteella olla rintakehäkirurgian vaihtoehtoja. Ei-binääristen transihmisten kohdalla apuvälineitä ei kuvata.

Lisääntymisterveys

WPATH suosittelee, että lisääntymistä koskevista asioista tulisi keskustella potilaan kanssa ennen hoitoja, jotka voivat vaikuttaa lisääntymiskykyyn. Sukusolujen talteenottamismahdollisuuksista tulisi antaa tietoa. Transsukupuolisilta, muunsukupuolisilta ja kokemukseltaan tai ilmaisultaan sukupuolinormeista erottuvilta henkilöiltä ei pitäisi evätä lisääntymismahdollisuuksia mistään syystä. PALKO ei ota kantaa lisääntymisterveyteen. Suomessa vaaditaan tällä hetkellä lisääntymiskyvyttömyyttä sukupuolen juridista vahvistamista varten.

Yhteenveto PALKO:n ja WPATH:n suosituksista aikuisille

PALKO on jakanut hoitosuositukset koskemaan erikseen binäärisesti identifioituvia transsukupuolisia (miehiä ja naisia) ja ei-binäärisesti identifioituvia transsukupuolisia (muunsukupuoliset, sukupuolettomat, muut sukupuolen variaatiot). WPATH ei erottele hoitosuosituksissaan potilaita identiteetin normatiivisuuden mukaan, vaan suositukset koskevat kaikkia transihmisiä sukupuoli-identiteetistä riippumatta sekä kokemukseltaan tai ilmaisultaan sukupuolinormeista erottuvia ihmisiä (gender non-conforming).

Taulukko: Yhteenveto WPATHin ja PALKOn hoitosuosituksista aikuisille

ALAIKÄISET

Mielenterveys

WPATH kuvaa alaikäisten psykososiaalisen hoidon tarvoitteita seuraavasti:
1) Ammattilaisten tulisi auttaa perheitä, jotta ne suhtautuisivat hyväksyvämmin ja kannustavammin lapsen tai nuoren sukupuolidysforiaan liittyviin huoliin; 2) Psykoterapian tulisi keskittyä lapsen tai nuoren sukupuolidysforian tuottaman ahdistuksen vähentämiseen ja muiden psykososiaalisten vaikeuksien parantamiseen. Sukupuolenkorjaukseen pyrkivien nuorten psykoterapiassa voidaan keskittyä tukemaan heitä ennen korjausta, sen aikana ja sen jälkeen; 3) Ei tulisi tarjota hoitoa, joka pyrkii muuttamaan henkilön sukupuoli-identiteettiä ja sukupuoli-ilmaisua vastaamaan syntymässä määriteltyä sukupuolta ( tämä on tuloksetonta  ja epäeettistä), 4) Perheenjäseniä tulisi tukea käsittelemään epävarmuutta ja ahdistustaan; 5) Mielenterveysalan ammattilaisten ei pitäisi tyrkyttää lapselle tai nuorelle binääristä sukupuolikäsitystä. Heidän tulisi antaa asiakkailleen runsaasti tilaa tutkia eri mahdollisuuksia sukupuolen ilmaisulle; 6) Asiakkaita ja heidän perheitään tulisi tukea vaikeiden päätösten teossa, esim. sosiaalisen transition ajoituksen suhteen; 7) Terveydenhoidon ammattilaisten pitäisi tukea ja neuvoa asiakkaitaan ja heidän perheitään asioiden hoidossa ja viestinnässä yhteisön jäsenten ja opettajien, koululautakuntien ja tuomioistuinten sekä muiden vastaavien viranomaisten kanssa; 8) ammattilaisten tulisi pyrkiä säilyttämään hoitosuhde sukupuolinormeista kokemukseltaan tai ilmaisultaan erottuvien lasten tai nuorten ja heidän perheidensä kanssa kaikkien sosiaalisten ja fyysisten muutosten läpi. 

PALKO:n mukaan sukupuoli-identiteetin variaatioiden ensivaiheen hoito lapsuus- ja nuoruusvuosina on psykososiaalinen tuki ja tarvittaessa sukupuolisensitiivinen terapia ja mahdollisten samanaikaisten psykiatristen häiriöiden hoito. PALKO ei kuvaa psykososiaalisen hoidon sisältöjä ja tavoitteita.

WPATH asettaa selkeät standardit mielenterveyden ammattilaisille, jotka työskentelevät sukupuoliristiriitaa kokevien alaikäisten kanssa. Nämä ovat pääpiirteittäin vastaavat kuin aikuisten kohdalla, eli maisterin tutkinto tai vastaava kliinisen käyttäytymistieteen alalla, kyky tunnistaa ja diagnosoida muita mielenterveysongelmia ja erottaa ne sukupuolidysforiasta, asiantuntemus kokemukseltaan tai ilmaisultaan epänormatiivisista identiteeteistä ja sukupuolen ilmaisutavoista sekä sukupuolidysforian arvoinnista ja hoidosta sekä jatkuva täydennyskouluttautuminen sukupuolidysforian arvioinnissa ja hoidossa. Näiden vähimmäisedellytysten ohella on suositeltavaa, että ammattilainen kehittää ja ylläpitää kulttuurista kompetenssia helpottaakseen työtään transsukupuolisten, muunsukupuolisten ja sukupuolen kokemukseltaan tai ilmaisultaan sukupuolinormeista erottuvien asiakkaiden parissa. Tämä saattaa sisältää esimerkiksi perehtymistä nykyiseen yhteisöön, oikeuksien

ajamiseen ja yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä asiakkaille ja heidän perheilleen. Lisäksi henkilöllä on oltava kehityspsykologista osaamista.

PALKO taas kuvaa, että psykososiaalista tukea tulisi olla helposti saatavissa lapsen oman elinympäristön terveydenhuoltojärjestelmässä (koulu- tai opiskeluterveydenhuolto, perusterveydenhuolto) eikä sukupuoliristiriitaan liittyviä tuntemuksia tule tulkita välittömästi erikoissairaanhoidon selvityksiä tai hoitotoimenpiteitä vaativaksi.

Lapsen sosiaalisen transition osalta WPATH painottaa asiaan perehtyneen mielenterveyden ammattilaisen tukea sosiaalisen transition harkinnassa, riskien hahmottamisessa ja vähentämisessä. Suositus kuvaa käytännön tukitoimia lapsuuden sosiaaliseen transitioon. PALKO ei ota kantaa sosiaaliseen transitioon lapsuuden sukupuolidysforian hoitomuotona. Sosiaalisella transitiolla tarkoitetaan sukupuoliroolin muuttamista (esim. pukeutuminen, nimi ja tilat, joita lapsi käyttää). Sosiaalinen transitio on mahdollista ilman fyysisiä korjaushoitoja, ja mahdollistaa palaamisen myös aiempaan sukupuolirooliin, mikäli lapsi myöhemmin toivoo tätä.

Hormoni- ja leikkaushoidot

WPATH painottaa sitä, että kieltäytyminen oikea-aikaisten hoitotoimenpiteiden antamisesta nuorelle saattaa pitkittää sukupuolidysforiaa ja edistää sellaisen ulkonäön kehittymistä, joka voi aiheuttaa kaltoinkohtelua ja leimautumista. Kieltäytyminen puberteetin jarrutushoidon ja/tai feminisoivan tai maskulinisoivan hormonihoidon antamisesta ei ole nuoren hyvinvoinnin kannalta neutraali päätös. 

PALKO korostaa suosituksessaan erityisesti nuorten sukupuolenkorjaushoitojen riskejä, eikä kuvaa sitä, miten nuorten hyvinvointia voidaan edistää tilanteessa, jossa fyysisiin hoitoihin ei voida vielä edetä. WPATH:n suositus huomioi, että puberteettia jarruttavien hormonien varhainen käyttö voi ehkäistä sukupuolidysforian kielteiset sosiaaliset ja emotionaaliset vaikutukset tehokkaammin kuin niiden myöhempi käyttö.

WPATH jakaa alaikäisten hoidot kolmeen luokkaan: kokonaan peruttavissa oleviin hoitoihin (murrosiän viivästyttäminen), osittain peruttavissa oleviin hoitoihin (estrogeeni- ja testosteronihoidot) ja peruuttamattomiin hoitoihin (leikkaushoidot). 

Hormonihoito

Murrosikää viivästyttävät hoidot luetaan kokonaan peruttavissa oleviin hoitoihin. 

WPATH suosittelee seuraavia kriteereitä murrosikää jarruttavan hoidon käyttöön: 1) Nuorella on ollut jo pitkään ja intensiivisesti sukupuolinormeista erottuvaa kokemusta tai ilmaisua tai sukupuolidysforiaa (joko tukahdutettua tai ilmaistua); 2) Sukupuolidysforia on ilmaantunut tai pahentunut puberteetin alettua; 3) Mahdolliset samanaikaisesti esiintyvät psykologiset, lääketieteelliset tai sosiaaliset ongelmat, jotka voivat vaikuttaa hoitoon (esimerkiksi vaarantaa hoidon noudattamisen), on havaittu sellaisiksi, että nuori on riittävän vakaa aloittaakseen hoidon; 4) Nuori on antanut tietoisen suostumuksen ja – erityisesti, jos nuori ei ole vielä saavuttanut lääketieteelliseen suostumukseen tarvittavaa ikää – vanhemmat tai muut huoltajat ovat suostuneet hoitoon ja ovat mukana tukemassa nuorta koko hoitoprosessin ajan.

PALKO suosittelee, että mikäli lapsella ennen puberteetin käynnistymistä todetaan pitkäaikainen kokemus identifioitumisesta vastakkaiseen sukupuoleen ja sukupuoliahdistuksen oirekuva, joka voimistuu puberteetissa, voidaan hänet puberteetin käynnistyttyä ohjata puberteetin jarrutushoidon arvioon alaikäisten sukupuoli-identiteetin tutkimusryhmiin.  Mahdollinen puberteettia jarruttava hoito voidaan aloittaa näiden tutkimusten perusteella tapauskohtaisesti tarkan harkinnan ja asianmukaisten diagnostisten tutkimusten jälkeen, jos siihen on lääketieteelliset indikaatiot, eikä ole vasta-aiheita. 

WPATH suosittelee puberteettia jarruttavan hoidon aloittamista niin, että nuori on kokenut murrosiän ainakin Tannerin 2. vaiheeseen saakka (joillain jo 9-vuotiaana, joillain myöhemmin). PALKO ei kuvaa sitä, missä iässä puberteettia jarruttava hoito käytännössä voi mahdollistua. Tällä hetkellä sukupuoliristiriitaa ei kuitenkaan diagnosoida lastenpsykiatriassa, ja käytännössä sen toteaminen on mahdollista vasta, kun puberteetti on edennyt pitkälle, jolloin jarrutushoidot eivät ole enää tehokkaita. PALKO:n suositus ei ota kantaa siihen, miten tilannetta olisi korjattava, tai edes huomaa ongelman olemassaoloa.

PALKO ei erittele binäärisiä ja ei-binäärisiä identiteettejä alaikäisten suosituksissaan, mutta puhuu ns. vastakkaisesta sukupuolesta, joka viittaa siihen, että hoidot olisi suunnattu binäärisesti identifioituville lapsille ja nuorille.

Estrogeeni-, antiandrogeeni ja testosteronihoitojen osalta WPATH ei kuvaa tiettyä ikää, jolloin hoidot olisi suositeltavaa aloittaa. PALKO pitää 16 vuotta näiden hoitojen alaikärajana.

Kirurgiset hoidot

PALKO ei suosittele kirurgisia hoitoja lainkaan alaikäisille. WPATH suosittelee, ettei kirurgiaa tulisi tehdä ennen kuin potilas on saavuttanut iän, jossa voi laillisesti tehdä itseään koskevia lääketieteellisiä päätöksiä, eikä ennen kuin potilas on elänyt vähintään 12 kk identiteettiään vastaavassa sukupuoliroolissa.

Yhteenveto PALKO:n ja WPATH:n suosituksista alaikäisille

Taulukko: Yhteenveto PALKO:n ja WPATH:n suosituksista alaikäisille

Tallennettu kategorioihin Ei kategoriaa, Julkaisut | Avainsanoina , , , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa PALKO:n ja WPATH:n hoitosuositusten vertailu