Tavoitteet

  • Oikeus sukupuoleen
  • Oikeus nimeen
  • Lisääntymisoikeus
  • Oikeus vanhemmuuteen
  • Parisuhteen loukkaamattomuus
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Syrjintäsuoja
  • Yksityisyyden suoja
  • Oikeus hyvään hoitoon
  • Itsemääräämisoikeus