Nimenmuutos

Suomessa nimenmuutoksia säätelee nimilaki, joka vaatii nimien sukupuolenmukaisuutta. Laki kuitenkin sisältää mahdollisuuden poiketa tästä perustellusta syystä. Nimenmuutosta haetaan maistraatista toimittamalla maistraatille ilmoitus nimenmuutoksesta tai tekemällä ilmoitus verkon kautta. Ilmoituksen rekisteröinnistä peritään pääsääntöisesti masitraatin hinnaston mukainen maksu.

Nimenmuutoksen perustelluksi syyksi maistraatit yleensä hyväksyvät suoraan HYKSin tai TAYSin sukupuoli-identiteetin tutkimusryhmien kirjoittaman lausunnon. Monet ovat saaneet nimensä muutettua myös muunlaisilla lääkärintodistuksilla, joista löytyy tieto sukupuoliristiriidasta.

Nimen voi saada muutettua myös ilman lääkärintodistuksia. Tyypillisesti maistraatti kysyy tällöin nimilautakunnalta suositusta asian ratkaisemiseen ja nimilautakunnalle voi lähettää perustellun selvityksen nimenmuutoksesta. Maistraatit ovat joskus haluttomia lähettämään nimenmuutosasioita nimilautakuntaan, jonka suositukset ovat usein maistraattien mielipiteitä asteen suopeampia.

Selvitys nimilautakunnalle kannattaa laatia huolella ja siinä on hyvä korostaa, miksi nimen saaminen on omalle elämälle tärkeää, ja mikäli nimi on jo yleisessä käytössä.

Apua liittyen selvityksiin voi kysyä myös Trasekin neuvonnasta, mutta valitettavasti lopputuloksesta ei koskaan ole varmuutta.