Ammattilaisille

Tehdessäsi työtä, jossa asiakastapaamiset ovat osa työnkuvaasi, tulet todennäköisesti joskus tapaamaan transihmisiä tai muita, joiden sukupuolenilmaisu ei vastaa parinteisiä käsityksiä sukupuolesta. Ensimmäinen tapaaminen saattaa olla hämmentävä, etkä välttämättä tiedä minkälaisien normien mukaan tulisi toimia. Tälle sivulle on kerättynä jotain vinkkejä ja näkemyksiä siitä, millä tavalla voit helpommin toimia asiakkaan eduksi.

Kaikista tärkeintä on muistaa aina toisen ihmisen kunnioittaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa ainakin seuraavia asioita:

  • Käytä toisesta aina sitä nimeä, jolla hän toivoo tulevansa kutsutuksi
  • Viittaa toiseen niillä termeillä joita toinen toivoo
  • Jos käytät kieltä, jossa on sukupuolitetut pronominit, käytä vain toisen toivomia pronomineja
  • Jos olet epävarma, kysy äläkä oleta
  • Kun teet asiakkaasta kirjauksia niin huomioithan että vähemmistöstatuksen paljastavat kirjaukset saattavat altistaa asiakkaan syrjinnälle myöhemmin.

Monissa asiakaspalvelutilanteissa toisen sukupuolella ei välttämättä ole käsiteltävän asian kanssa mitään tekemistä. Älä siis turhaan ota asiaa esille, vaikka olisitkin kiinnostunut, ellei se liity asiakkaan palvelemiseen. Transihmisyys ei tee ihmisestä välttämättä mitenkään erilaista asiakasta.

Sinun ei tarvitse tietää kaikkea sukupuolen moninaisuudesta. On hyvä pitää mielessä, että asiakas todennäköisesti tietää enemmän omasta tilanteestaan, joten uskalla kysyä, mikäli jokin asia on epäselvä. Myös näiltä sivuilta voit saada hyvät perustiedot sukupuolen moninaisuudesta, mutta muista, että myös transihmisten tilanteet voivat vaihdella hyvin paljon toisistaan.

Kun kirjaat tietoja erilaisiin tietojärjestelmiin, pidä mielessä minkä sukupuolen edustajana asiakas toivoo tulla kohdelluksi. Huomaa, ettei asiakkaan sukupuoli vastaa aina sitä, mikä hänen henkilötunnukseensa on merkattu. Ihmiset, jotka eivät identifioidu mieheksi tai naiseksi voivat myös kokea ahdistusta, mikäli heidän on pakko valita näistä kahdesta. Tällöin on toivottavampaa jättää sukupuoli merkkaamatta, mikäli se on vain mahdollista. Mikäli sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten järjestelmissä tai lomakkeissa kysytään asiakkaan sukupuolta, helpointa on yleensä tarjota vaihtoehdot ”mies / nainen / muu / en halua sanoa”.

Jos joudut työssäsi kirjoittamaan asiakkaasta esim artikkelia tai vaikkapa potilastietoja, muista käyttää asiakkaasta vain hänen toivomia nimiä ja termejä, vaikka kirjoittaisitkin hänen historiasta. Älä myöskään turhaan kuvaile asiakkaan sukupuolista ilmaisua. Transihmiset voivat kokea syrjintää jopa terveydenhuollossa, joten merkinnät esimerkiksi asiakkaan transstatuksesta eivät ole aina asiakkaan parhaaksi. Syrjintäkokemukset usein johtavat siihen etteivät niitä kohtaavat ihmiset enää käytä palveluita.

Toimittajille on myös olemassa Setan tuottama miten kirjoittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä opas.

Lisätietoja tarvitessasi voit ottaa sähköpostitse suoraan yhteyttä Trasekin hallitukseen. Autamme mielellämme.