Lait

Suomen laki

Suomessa sukupuolen juridista vahvistamista säätelee laki 295/2023

Laki sukupuolen vahvistamisesta

Laissa mainittu asetus, joka säätelee lääketieteellistä selvitystä sekä tutkimusten ja hoidon järjestämistä, löytyy asetuksesta 1053/2002:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista varten

Muiden maiden tilanne