Läheisille

Läheisen sukupuoliristiriita voi tulla yllätyksenä. Monet eivät uskalla puhua sisällään vellovista tunteista peläten hylkäystä ja niistä on usein vaikea puhua ennenkuin niille löytää oikeat sanat. Usein oikeiden sanojen löytäminen vie vuosikausia.

Sukupuolen moninaisuutta on hyvin monenlaista, ja kannattaakin keskustella rauhassa läheisensä kanssa mitä se tarkoittaa juuri hänelle. Kuitenkin on hyvä muistaa ettei hänelläkään ole välttämättä kaikkia vastauksia valmiina.

Puolison sukupuoliristiriita

Läheisen transsukupuolisuuteen tai muuhun sukupuolen moninaisuuteen liittyy usein voimakkaita tunteita. Puoliso tai muu elämänkumppani joutuu määrittelemään suhteensa uudelleen. Kaikilta tämä ei onnistu ja tuloksena voi olla vihaa ja katkeruutta, joka tekee sekä puolison että sukupuoleltaan moninaisen elämän vaikeaksi. Usein kuitenkin on mahdollista uudistaa suhde joko siten, että jatketaan yhdessä tai ainakin erotaan sovussa. Tähän tarvitaan aikaa. Monet puolisot ovat kokeneet vertaistuen suureksi avuksi vaikeina pitämiensä asioiden käsittelyssä.

Toisaalta, kun kumppani voi puhua avoimesti sukupuoliristiriidastaan ja saada siihen mahdollisesti hoitoa, se voi myös tuoda suhteeseen lisää voimaa. Kuka ei haluaisi rakkaansa olevan onnellisempi?

Lapsen sukupuoliristiriita

Vanhemmat ovat yleensä huolissaan siitä, miten heidän lapsensa pärjäävät myöhemmin elämässä. Useimmille sukupuolenkorjausprosessi on elämänlaatua huomattavasti parantava tekijä. Monet solmivat parisuhteita ja perustavat perheitä. Sukupuolen korjausprosessiin usein kuuluva hormonihoito johtaa ennen pitkää hedelmättömyyteen. Kuitenkin esimerkiksi sukusolujen pakastaminen on mahdollista esimerkiksi Väestöliiton kautta. Transsukupuoliset kelpaavat myös adoptiovanhemmaksi siinä, missä kuka muu tahansa.

Muutkin sukupuoleltaan moninaiset löytävät yleensä paikkansa elämässä. He solmivat erilaisia parisuhteita ja moni perustaa perheen ja hankkii lapsia.

Vanhemman sukupuoliristiriita

Nuoret lapset sopeutuvat yleensä vanhempansa transsukupuolisuuteen tai muuhun sukupuolen moninaisuuteen ilman suurempia ongelmia. Puolison asennoituminen on tässä tärkeää. Tukeva puoliso helpottaa lasten sopeutumista merkittävästi. Teini-iässä, kun oma identiteetti on juuri muotoutumassa, vanhemman transsukupuolisuuden sulattaminen voi olla vaikeaa ja viedä pidemmän ajan. Aikuiset lapset taas pääsevät tavallisesti asian yli suhteellisen helposti.

Ennakkoluulot

Läheisillä on usein huoli siitä, miten ympäristö suhtautuu transsukupuoliseen tai muuhun sukupuoleltaan moninaiseen ja hänen läheisiinsä. Usein tämä huoli on suurin este sille, että elämä sukupuoleltaan moninaisen rinnalla asettuisi uomiinsa. On totta, että erityisesti transsukupuolisiin kohdistuu edelleen ennakkoluuloja, eristämistä ja suoranaista syrjintääkin. Toisaalta olemalla läheiselleen tukena vähentää niitä tilanteita.

Vertaistuki ja ammattiapu

Toisinaan vertaistuki on myös läheisille hyvin tärkeää. Huolet, turhautuminen ja tiedon puute voivat olla syitä, joiden takia on hyvä tavata muita ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa. Suomessa vertaistukea on saatavilla erityisesti Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ryhmissä. SMOKilla on käynnissä sekä läheisten ryhmä, että puolisoiden ja kumppanien ryhmä. Lisää tietoa ja aikataulut näistä vertaistukiryhmistä löydät Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sivuilta.

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen kautta on myös mahdollista saada ammattiapua. Tapaamiset ovat tarkoitettu transihmisten lisäksi myös heidän läheisilleen ja joskus aihetta voi olla tärkeää käsitellä esimerkiksi koko perheen kesken ammattilaisen kanssa. Mikäli haet ammattiapua muualta, kannattaa varmistaa ammattilaisen tuntemus aiheesta. Vain osa terveysalan ammattilaisista on koskaan edes käsitellyt tai törmännyt sukupuolen moninaisuuteen, joten tiedot voivat olla hyvin puutteellisia. Valitettavasti myös ammattilaisilta voi löytyä vahvoja ennakkoasenteita.

Tuen antaminen

Oman tilanteensa vaikeaksi kokevan läheisen on hyvä muistaa, että ennen korjausprosessiin hakeutumista ja usein sen aikanakin transsukupuolinen joutuu kamppailemaan hyvin vaikeiden asioiden ja tunteiden kanssa. Hänen on varmistuttava omasta identiteetistään, hyväksyttävä siihen liittyvät peruuttamattomat ratkaisut sekä kohdattava kaikki ympäristön ennakkoluulot ja paineet. Pahimmillaan edessä voi olla parisuhteen kariutuminen, työ- tai opiskelupaikan menettäminen ja pysyvä syrjäytyminen. Tässä tilanteessa kaikki läheisten tuki on kullanarvoista. Tutkimusten mukaan tämä tuki lisää merkittävästi edellytyksiä sopeutua yhteiskuntaan korjausprosessin jälkeen.

Muut sukupuoleltaan moninaiset voivat olla vieläkin hankalammassa tilanteessa sen vuoksi, ettei heille ole välttämättä tarjolla selvää tapaa löytää oman sukupuoli-identiteetin mukaista paikkaa yhteiskunnassa.