Yhteystiedot, Contact Information

Hallitus 2021 (Board 2021)

Puheenjohtaja (Chair)
Kasper Kivistö: kasper (at) trasek.fi

Varapuheenjohtaja (Vice-chair)
Timja Shemeikka: timja (at) trasek.fi

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhteisosoite:
Please 
contact chair and vice-chair via joint e-mail:
 puheenjohtaja (at) trasek.fi

Sihteeri (Secretary of board)
Marika Saarinen: marika (at) trasek.fi

Muut hallituksen varsinaiset jäsenet (Full board members)
Julian Honkasalo: julian (at) trasek.fi
Antti Karanki: antti (at) trasek.fi
Susanna Viljanmaa: susanna (at) trasek.fi 
Jenna Wahlstén: jenna (at) trasek.fi

Varajäsenet (Deputy board members)
Julia Keijupuro: julia (at) trasek.fi
Helena Holopainen: helena (at) trasek.fi
Unni Leino: unni (at) trasek.fi
Levi Vepsä: levi (at) trasek.fi
Vivien Weckström: vivien (at) trasek.fi

Hallituksen virallinen postituslista (The official mailing list of board)
hallitus (at) trasek.fi 

Yleinen palaute (Feedback)
palaute (at) trasek.fi

Neuvonta (Counselling)
neuvonta (at) trasek.fi

Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli et saa vastausta viikon sisällä sähköpostiisi, yritä ottaa uudelleen yhteyttä sähköpostin  välityksellä tai Facebook-sivujemme kautta! Meillä ei ole tällä hetkellä puhelinneuvontamahdollisuuksia.

All contacts are confidential. If you don’t get a reply to your e-mail with in one (1) week, try contacting us again via e-mail or through our Facebook page. At the moment we don’t offer counselling via phone.

Tiedotus, haastattelupyynnöt, medialle (Publication, interview requests, media)
tiedotus (at) trasek.fi
Trasekin tiedotustiimi, mediayhteydenotot

Jäsenasiat (Inquiries about membership)
jasenasiat (at) trasek.fi
Trasekin jäsenasioiden hoitaminen ja jäsenyyteen liittyvät yhteydenotot

Laskut ja tilaukset ym. (Invoicing etc.)
talous (at) trasek.fi

Pankkiyhteystiedot   (Information for bank transfers)

BIC: DABAFIHH
IBAN: FI77 8000 1071 0615 44

Rahankeräyslupa vuodelle 2020 (Fundraising licence for 2020)

TRASEK RY – Rahankeräystili

BIC: DABAFIHH
IBAN: FI2481469710242586

Rahankeräysluvan numero: RA/2019/1028