Lähete tutkimuksiin

Kaikki lääkärit eivät välttämättä tunne käytäntöjä lähetteiden tekemisestä tutkimusyksikköihin. Potilaalla on ehdoton oikeus saada lähete transpoliklinikalle pyytäessään, sillä lakiin kirjatun hoitoasetuksen myötä kaikki sukupuolen korjaamiseen tähtäävä tutkimus ja hoito on keskitetty Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan ja Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Alla olevat ohjeet voi toimittaa lääkärille hänen työnsä tueksi, jotta saisi parasta mahdollista palvelua. Mahdollisissa ongelmatilanteissa toivotamme sekä hoitavan henkilökunnan että potilaan tervetulleeksi ottamaan yhteyttä Trasekiin neuvontaa varten.

Ohjeista löytyy tulostettavat versiot : suomeksi ja ruotsiksi (på svenska).

Kolme vinkkiä lääkärille, jolta potilas pyytää lähetettä transtutkimuksiin

  1. Sukupuolen korjaamiseen tähtäävä tutkimus ja hoito on Suomessa keskitetty Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan ja Tampereen yliopistolliseen sairaalaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1053/2002. Asetuksen 2§ 1. mom. mukaan henkilö, joka hakeutuu hoitoon transsukupuolisuuden (ent. transseksuaalisuus) vuoksi tai jonka sukupuoli- identiteetti muutoin vaatii selvitystä, tulee ohjata jatkotutkimuksiin toiseen edellä mainituista sairaaloista.
  2. Transsukupuolisuus ja muu sukupuolen moninaisuus eivät ole mielenterveyden häiriöitä, joita voitaisiin hoitaa paikallisessa mielenterveystoimistossa. Siksi potilaan ohjaaminen mielenterveystoimistoon johtaa tavallisesti vain ylimääräisin kustannuksiin ja potilaan hoitojen viivästymiseen sen lisäksi, että se on hoitoasetuksen vastaista.
  3. Transsukupuolisuuden ja muun sukupuolen moninaisuuden tutkiminen tehdään jommankumman yllä mainitun keskussairaalan transtyöryhmässä. Lähetteen kirjoittajan on syytä jättää asian perusteellisempi tutkiminen kyseisten työryhmien tehtäväksi. Potilaalle on tämän estämättä luonnollisesti annettava hänen tilanteensa mahdollisesti muuten vaatima apu.

HYKS Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka

PL 442, 00029 HUS
Toimisto: (09) 471 75451
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/meilahden-psykiatriset-poliklinikat/Sivut/Sukupuoli-identiteetin-tutkimuspoliklinikka.aspx

Tays TRANS-poliklinikka

Tampereen yliopistollinen sairaala
Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
PL 2000, 33521 Tampere
Osastonsihteeri: (03) 311 65216
http://www.pshp.fi/fi-FI/Toimipaikat/Tays_Keskussairaala/Hoitoyksikot/Yleissairaalapsykiatrian_poliklinikka/Transpoliklinikka

Trasek ry, https://trasek.fi
Transtukipiste, http://transtukipiste.fi