Hormonikorvauksiin muutoksia

Kela muuttaa hormonihoidon erityiskorvattavuutta koskevaa
linjaansa

Kelan mukaan hormonikorvaushoidon erityiskorvattavuus voidaan jälleen myöntää ilman ikärajaa. Kela pitäytyy ohjeissaan edelleen siihen, että erityiskorvattavuus alkaa vasta henkilötunnuksen muuttumisen jälkeen.

Hetu-muutoksen vaatimisesta on valitettu sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan, joka on kumonnut perusteen. Ikävä kyllä Kela ei noudata muutoksenhakulautakunnan ratkaisuja vaan jokainen joutuu valittamaan asiasta erikseen.

Kaikkien niiden, joiden hakemukset on hylätty ikärajan vuoksi tai joiden erityiskorvattavuuteen on asetettu yläikäraja, on syytä hakea erityiskorvattavuutta uudelleen. Tämä koskee myös niitä, joiden hetu ei vielä ole muuttunut, ainakin, jos hylkäyspäätöksessä on mainittu myös yläikäraja.

Periaatteessa hakemuksessa pitäisi riittää viittaus aiemmin hylättyyn hakemukseen ja viittaus Kelan omaan muuttuneeseen ohjeistukseen. Kela käytäntö ei kuitenkaan ole tätä kirjoitettaessa tiedossa. Trasekin mielestä olisi kuitenkin kohtuutonta vaatia uutta lääkärintodistusta, jos lääketieteellisissä tosiasioissa ei ole tapahtunut muutosta.

Linkki Kelan ohjeeseen