Strategiakeskustelu kevätkokouksen yhteydessä

Trasek järjesti kevätkokouksensa yhteydessä 14.5.2011 keskustelutilaisuuden yhdistyksen strategiasta. Asiasta käytiin oheisen alustuksen pohjalta vilkas keskustelu, jossa painotettiin mm. yhdistyksen näkyvyyden lisäämistarvetta ja uusien yhteistyöaloitteiden tekemistä eri tahojen suuntaan. Strategian valmistelu jatkuu hallituksen toimesta.

Trasekin_strategiakeskustelun_kalvot