Euroopan parlamentti patologisointia vastaan

Euroopan parlamentti (EU-parlamentti) hyväksyi 28.9.2011 päätöslauselman, jossa se otti kantaa seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittelyyn YK:n ihmisoikeusneuvostossa.

Parlamentti toisti sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia tukevan kantansa ja totesi mm.

(kohta 16.)  [Euroopan parlamentti] kehottaa komissiota ja Maailman terveysjärjestöä poistamaan sukupuolisen identiteetin häiriöt mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden luettelosta ja huolehtimaan siitä, että kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-11) 11. versiota koskevissa neuvotteluissa otetaan käyttöön uusi luokittelu, jossa luovutaan patologisoinnista;

Paljon muutakin positiivista sisältävä päätöslauselma on kokonaisuudessaan luettavissa Euroopan parlamentin sivuilta myös suomeksi.

Päätöslauselma