Suomikin saa vihdoin ihmisoikeuspoliittisen ohjelman

Yhdistyneiden kansakuntien Wienin ihmisoikeusmaailmankonferenssi
edellytti vuonna 1993, että maat laativat kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman.

(Vienna Declaration and Programme Action, Part II, para. 71).

Asia otettiin Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan ja oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan Kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa. Trasekin edustaja painotti asiasta järjesteltyssä seminaarissa 12.10.2011, että ohjelmaan pitää saada mukaan myös sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien parantaminen.

Lisätietoja oikeusministeriön sivuilta