Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus rikkoo ihmisoikeuksia

Tasa-arvovaltuutettu otti 19.11.2011 voimakkaasti kantaa translain uudistamisen puolesta. Hän esittää, että lakiin kirjattu lisääntymiskyvyttömyysvaatimus pitää poistaa. Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen perusteli esitystään TransHelsinki-tapahtuman seminaarissa toteamalla, ettei transsukupuolisten henkilöiden oikeus tasa-arvoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen ja yksityis- ja perhe-elämään toteudu, kun sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä on lisääntymiskyvyttömyys.

Vaatimus on viime aikoina poistettu tai todettu perustuslain vastaiseksi useissa Euroopan maissa. Mäkisen mielestä Suomen tulisi olla ihmisoikeuksien toteuttamisessa kärkimaita eikä jälkijunassa. Tässä asiassa näin ei ole.

Tasa-arvovaltuutetun kannanotto