Britannia julkisti ohjelman transihmisten aseman parantamiseksi

Advancing transgender equality: a plan for action December 2011Britannian hallitus on laatinut ja julkistanut ohjelman transihmisten aseman parantamiseksi. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan transihmisten asemaa kaikilla elämänalueilla.

Trasek on jo pitkään esittänyt, että Suomen pitäisi laatia vastaava ohjelma.

Advancing transgender equality: a plan for action December 2011