Ihmisoikeudet kuuluvat myös transsukupuolisille

Trasek ja Seta kutsuvat peruspalveluministeriä keskusteluun: Ihmisoikeudet kuuluvat myös transsukupuolisille

Iltalehti uutisoi tänään 30.1.2012 sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesjohtoryhmän päätöksestä asettaa työryhmä pohtimaan translain uudistamista. Hanke on erittäin tärkeä ja kauan odotettu. Transasioiden parissa toimivat järjestöt ovat huolissaan hankkeen tulevaisuudesta ja toivovat ministeri Maria Guzenina-Richardsonin paneutuvan kysymykseen huolella.

”Sukupuolen korjaamiseen liittyvä lainsäädäntö ja transihmisten arjessaan kokemat ihmisoikeusloukkaukset ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin ministerin on syytäkin perehtyä syvällisesti ennen kannanmuodostusta. Olen keskustellut eri järjestöjen kanssa ja haluaisimme kutsua ministeri Guzenina-Richardsonin tapaamaan transihmisiä ja heitä edustavia järjestöjä. Haluamme näin tarjota mahdollisuuden tutustua niihin ihmisiin, joiden elämästä raflaavien uutisotsikoiden takana on kyse”, kertoo Setan puheenjohtaja Outi Hannula.

Trasek ry ja Seta ry ovat pitkään tehneet työtä transsukupuolisten henkilöiden steriliteettipakosta luopumiseksi. Suomessa laki edellyttää lisääntymiskyvyttömyyttä ehtona uuden sukupuolen vahvistamiselle. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia. Järjestöt ovat esittäneet asian kirjaamista valmisteilla olevaan kansalliseen ihmisoikeustoimintaohjelmaan.

”Transsukupuolisuus ei vaikuta henkilön kykyyn huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta”, Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki muistuttaa. Steriliteettipakolle ei ole lääketieteellistä perustetta, vaan se perustuu ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen. Transtaustaisella henkilöllä voi jo ennen sukupuolen korjaustakin olla omia biologisia lapsia, ja siten jo nyt Suomessa lapsilla voi olla äitinä mies tai isänä nainen.

Aiemmin Suomessakin on sterilisoitu vammaisia ja mielenterveyspotilaita, joilta suvun jatkaminen haluttiin estää. Nämä pakkosterilisoinnit poistuivat Suomen lainsäädännöstä 1960-luvulla. ”Sukupuoltaan korjaavat ihmiset ovat viimeinen ihmisryhmä Suomessa, joiden katsotaan olevan kelpaamattomia lisääntymään – tästä historiallisesta jäänteestä on aika päästä eroon”, Setan puheenjohtaja Outi Hannula toteaa.

Ruotsi on joutunut laajan paheksunnan kohteeksi transsukupuolisten ihmisten pakkosterilisaatioiden vuoksi. Jo lähes 80 000 ihmistä on allekirjoittanut kansainvälisen vetoomuksen* lain muuttamiseksi. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta on arvostellut tiukasti myös Eurooopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu**. Ruotsi ja Suomi ajavat kaksilla rattailla, kun ne edistävät transihmisten oikeuksia ulkomailla, mutta loukkaavat kansalaistensa oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen ja perhe- ja yksityiselämän suojaan.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Antti Karanki, Trasek ry p. 041 546 1565
Pääsihteeri Aija Salo, Seta ry p. 050 309 8108
Puheenjohtaja Outi Hannula, Seta ry , 050 337 5616

Trasek ry on transihmisten, intersukupuolisten ja muiden sukupuolivähemmistöjen asemaa ja oikeuksia ajava järjestö. Lisätietoa Trasekin tavoitteista ja toiminnasta: www.trasek.net.

Seta ry on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen riippumatta henkilön seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta. Setan osana toimii transihmisiä ja heidän läheisiään palveleva Transtukipiste. Lisätietoa sukupuolen moninaisuudesta: www.transtukipiste.fi.

* AllOut-järjestön verkkovetoomus Ruotsin pääministerille Fredrik Reifeldtille:

** Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun julkaisu Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe: