Tieto alaikäisten sukupuoli-identiteettitutkimuksista ei ole tavoittanut lääkärikuntaa

Trasekin tietojen mukaan osa lääkärikunnasta on edelleen siinä käsityksessä, että vain täysikäisiä otetaan sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin. Tämä tieto on vanhentunut. Sekä HUS Helsingissä että TAYS Tampereella ottavat nykyisin tutkittavaksi myös nuoria.

Sekaannusta on omalta osaltaan voinut aiheuttaa se, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen neuvottelukunta haki asiaan valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan hoitoeettisen neuvottelukunnan ETENEn kannanottoa. Pyyntö uutisoitiin aikanaan tavalla, josta saattoi saada sen käsityksen, ettei alaikäisiä tulisi lainkaan tutkia tai hoitaa. ETENE lausui asiasta lokakuussa 2011. Jostain syystä tämä lausunto ei ylittänyt uutiskynnystä, eikä sitä tiettävästi ole käsitelty edes alan ammattijulkaisuissa. Alla on katkelma lausunnosta:

Sukupuoli-identiteetin tutkiminen ja hoito edellyttävät erityistietämystä ja siksi lapsi ja nuori tulee myös lain mukaisesti lähettää tarvittaessa tai pyynnöstä tutkimuksiin Helsingin tai Tampereen erityisyksikköön. Näissä yksiköissä tarvitaan alaikäisen sukupuoli-identiteetin arvioinnissa ja tutkimuksissa moniammatillinen työryhmä.

ETENEn tietote asiasta

Trasek korostaa, että kaikkien sitä haluavien tulee päästä joko HUSiin tai TAYSiin tutkittaviksi. Vain sukupuoli-identiteetin tutkimukseen erikoistuneilla yksiköillä on edellytykset riittävän osaamisen hankkimiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon. Kasvavan asiakasmäärän vuoksi Trasek pitää tärkeänä, että mahdollisimman pian harkitaan mahdollisuutta kolmannen tutkimusyksikön perustamiselle Pohjois-Suomeen esimerkiksi Ouluun.