Sterilisoimisvaatimus lainvastainen

Ruotsalainen hallinto-oikeus toteaa tuoreessa päätöksessään sterilisoimisvaatimuksen lainvastaiseksi. Förvaltningsrätten i Stockholm teki päätöksen asiassa, jossa hakijalta oli vaadittu steriliteettiä ehtona sukupuolen vahvistamiselle.

Linkki tuoretta päätöstä käsittelevään ruotsinkieliseen artikkeliin.

Oikeus perustelee päätöstään sillä, että vaatimus on Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen vastainen, eikä sitä näin ollen saa soveltaa.

Päivitys 15.3. Ruotsin sosiaalihallitus tiettävästi valittaa oikeuden päätöksestä.

Suomi on allekirjoittanut saman ihmisoikeussopimuksen. Trasekin käsityksen mukaan Suomen translakiin kirjattu lisääntymiskyvyttömyysvaatimus on lisäksi ristiriidassa perustuslain kanssa. Kun lakia ei ole säädetty perustuslain säätämysjärjestyksessä, ei lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta pitäisi tämänkään perusteella soveltaa Suomessa. Asiasta ei (vielä?) ole oikeuden päätöstä Suomessa. Trasek toivoo, että laki muutetaan niin, ettei yhdenkään sukupuolen vahvistamista hakevan enää tarvitse osoittaa olevansa lisääntymiskyvytön.