Tasa-arvo-ohjelmassa murusia myös sukupuolivähemmistöille

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan on kirjattu myös muutama sukupuolivähemmistöjä koskeva kohta:

sivu 7: Muun muassa EU:n tuomioistuimen linjauksen johdosta Suomenkin tasa-arvolakiin on tarpeen lisätä sukupuolivähemmistöjen suojaa koskevat säännökset. Eduskunta on tuonut esiin, että uudistus olisi perusteltua käsitellä mahdollisimman pian.

sivu 19: Tasa-arvovaltuutettu on teettänyt sukupuolivähemmistöjen asemasta selvityksen, joka antaa pohjaa tasa-arvopolitiikan kehittämiselle sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta.

sivu 20: Selvitetään edelleen sukupuolivähemmistöjen asemaa ja sen parantamistarpeita ja kehitetään tasa-arvopolitiikkaa vahvistamalla vuoropuhelua järjestöjen ja muiden
toimijoiden kanssa.

Trasek pitää hyvänä sitä, että transihmiset, intersukupuoliset ja muut sukupuolivähemmistöihin kuuluvat otetaan ensimmäistä kertaa mukaan tasa-arvo-ohjelmaan. Nyt maininnat ovat kuitenkin lähinnä sivulauseita, eikä niissä uskalleta puuttua todella kipeisiin kysymyksiin kuten esim. translain lisääntymiskyvyttömyysvaatimus. Hallituksella on siis näytön paikka: Aikooko se oikeasti parantaa sukupuolivähemmistöjen asemaa?


http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1811930#fi

Tasa-arvovaltuutettu on teettänyt sukupuolivähemmistöjen asemasta selvityksen, joka antaa pohjaa tasa-arvopolitiikan kehittämiselle sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta.