Oletko kokenut syrjintää?

Ihmisoikeusliitto kerää tietoa siitä, kuinka hyvin syrjintää kokeneet henkilöt tuntevat oikeutensa ja valitusmahdollisuutensa. Pyydämme Sinua osallistumaan haastatteluun ja kertomaan kokemuksistasi, jos olet kokenut syrjintää ja tehnyt valituksen vähemmistövaltuutetulle, tasa-arvovaltuutetulle, työsuojeluviranomaisille, syrjintälautakuntaan tai jollekin muulle taholle, tehnyt rikosilmoituksen tai nostanut kanteen syrjinnästä.

Haastattelujen tavoitteena on kerätä tietoa syrjinnän uhrien oikeuksien toteutumisesta ja valituksen tekemiseen liittyvistä haasteista. Haastattelut tehdään elo – lokakuussa. Haastattelut tehdään pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, mutta haastatteluja voidaan tehdä myös puhelimitse.

Kaikki haastattelut käsitellään luottamuksellisesti, eikä haastateltujen henkilötietoja paljasteta missään vaiheessa ulkopuolisille. Tutkimustuloksia kerrottaessa kenenkään tutkimuksessa mukana olleen henkilöllisyys ei tule julki.

Tutkimus on osa sisäasiainministeriön toimeenpanemaa syrjinnän seurantajärjestelmää. Tutkijat kertovat mielellään lisää tutkimuksen periaatteista, toteuttamistavoista ja yksityisyyden suojan toteutumisesta tutkimuksessa. Lisätietoa tutkimuksesta antaa vt. tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen, milla.aaltonen(at)ihmisoikeusliitto.fi, 044 742 0405.