Trasek vaatii translain uudistamista ja transihmisten oikeutta itse määritellä sukupuolensa

Lauantaina 20.10.2012 oli mielenilmaus translain uudistamiseksi. Aktivistit vaativat, että sosiaali- ja terveysministeriö asettaa työryhmän uudistamaan translakia. Trasek osallistui mielenilmaisuun omalla puheenvuorollaan.

Hyvät kuulijat

Suomen lainsäädännössä on vielä 2000-luvulla voimassa käytännössä pakkosterilointi koskien yhtä vähemmistöryhmää. Vuoden 2003 alussa tuli Suomessa voimaan sukupuolen muutokseen liittyvä laki: laki transseksuaalin (nykyisin transsukupuolisen)sukupuolen vahvistamisesta eli translaki, joka yhtenäisti käytännöt juridisen sukupuolen muutoksen kirjaamisesta väestötietojärjestelmään.

 Tässä translaissa vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä. Aiemmin sukupuolen kirurgiseen korjaamiseen vaaditusta sterilisaatioluvasta tuli nykyiseen translakiin henkilötunnuksen muutoksen edellytykseksi lisääntymiskyvyttömyysvaatimus eli sterilisaatiopakko: sukupuoltaan korjaavan ihmisen on esitettävä maistraatille selvitys siitä, että hänet on steriloitu tai hän on muusta syystä lisääntymiskyvytön.

Tätä lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta on perusteltu sillä, ettei mies synnyttäisi tai nainen siittäisi lapsia. Tosiasiassa meillä tälläkin hetkellä Suomessa on väestötiedoissa naisia isinä ja miehiä äiteinä.

Transtaustaisen henkilön kyky huolehtia lapsista ei häviä mihinkään juridisen sukupuolenvahvistuksen seurauksena.

Tarkoitus ei ole poistaa transtaustaisilta henkilöiltä sukupuolen korjaukseen liittyvää sterilointimahdollisuutta. Monet sukupuolen korjaamista haluavat ihmiset voisivat kuitenkin saada sukupuolen korjaamisen jälkeen biologisia lapsia esimerkiksi hyödyntämällä aiemmin tallettamiaan sukusoluja. Näin joidenkin pariskuntien olisi mahdollista saada yhteinen biologinen lapsi, vaikka toinen vanhemmista olisikin käynyt läpi haluamiaan sukupuolen korjaukseen liittyviä lääketieteellisiä hoitoja ja toimenpiteitä.

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen totesi marraskuussa 2011, ettei transsukupuolisten henkilöiden oikeus tasa-arvoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen ja yksityis- ja perhe-elämään toteudu Suomessa, kun sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä on lisääntymiskyvyttömyys, Tasa-arvovaltuutettu on esittänyt, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan translaista.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa oli keväällä 2012 tarkasteltavana Suomen ihmisoikeustilanne. Suomi hyväksyi Islannin antaman LHBT-suosituksen, ”Suomi lisää pyrkimyksiään torjua seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää, muun muassa arvioimalla uudelleen kansallista lainsäädäntöään ja hallintoaan tarkoituksena poistaa lesboihin, homoihin ja biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja intersukupuolisiin kohdistuva syrjintä, joka liittyy näiden henkilöiden perheoikeudellisiin asioihin ja vanhempainoikeuksiin sekä heidän oikeuteensa henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja koskemattomuuteen.”

Vastauksessaan YK:lle Suomi toteaa myös, että Suomessa nimitetään työryhmä arvioimaan transsukupuolisen sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muutostarvetta.

Suomeen valmisteltiin ihmisoikeusohjelmaa syksystä 2011. Siihen oli järjestöjen ehdotuksena esitetty translain uudistamista. Se jäi kuitenkin pois ihmisoikeus­ohjelmasta, eikä uudistamista otettu mukaan keväällä hyväksyttyyn hallituksen tasa-arvo-ohjelmaankaan Nykyinen Euroopan neuvoston Ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muiznieks kehottaa Suomea poistamaan lisääntymiskyvyttömyyden ja naimattomuuden transsukupuolisten henkilöiden sukupuolen vahvistamisen ehdoista. Jo edellinen ihmisoikeusvaltuutettu Thomas Hammarberg kiinnitti jäsenvaltioiden huomiota samaan asiaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee totesi Pohjolan Sanomien mukaan 12.10, että työryhmän käynnistäminen on jäänyt muiden hankkeiden jalkoihin, eikä sitä ehkä ehditä käynnistää tällä vaalikaudella ollenkaan. Käytännössä tämä merkitsee asian mitätöimistä ja hautaamista.

Yksi Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan painopisteitä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet, näin ollen sukupuolivähemmistöjen oikeuksien pitää toteutua Suomen rajojen sisälläkin. Jos Suomi ei itse valtiona noudata sitä, mitä se ulkopoliittisesti ajaa, ei ulkopolitiikan teko näissä asioissa ole uskottavaa.

Suomen nykyisessä hallitusohjelmassa ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus korostuvat, mutta hallitusohjelman toimeenpanossa ne voidaan näköjään ohittaa, koska tämä ihmisoikeusasia koskee vain pientä osaa kansalaisista. Minkälainen on sivistysvaltion taso, jos sen ihmisoikeudet eivät koske kaikkia?

Ihmisoikeuksia ei saa sivuttaa mahdolliseen resurssipulaan vedoten!

Hallituksen tulee kantaa vastuunsa ihmisoikeuksien toteutumisesta myös kotimaassa.

Suomea on toistuvasti kehotettu poistamaan laista ihmisoikeuksia loukkaava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ehtona henkilön sukupuoli-identiteetin mukaisen sukupuolen tunnustamiselle.

Suomen tulee ottaa mallia lainsäädäntöönsä sukupuolen vahvistamisesta Argentiinan vastaavasta laista, jossa sukupuolen vahvistamisen edellytyksistä on poistettu lääketieteelliset ja perhe-elämää loukkaavat vaatimukset kokonaan.

Trasek vaatii translain uudistamista ja transihmisten oikeutta itse määritellä sukupuolensa.