Suomen seurattava Ruotsin esimerkkiä ja uudistettava translaki

Seta ry ja Trasek ry
Helsinki

Tiedote 23.5.2013

Suomen seurattava Ruotsin esimerkkiä ja uudistettava translaki

Vanhemmuuden kieltäminen rikkoo transihmisten ihmisoikeuksia

Ihmisoikeusjärjestöt Seta ja Trasek iloitsevat Ruotsin valtiopäivien päätöksestä (22.5.) lopettaa transihmisten pakkosteriloinnit. Käytännössä steriliteettipakon poisto oli ratkaistu jo aiemmin tänä vuonna oikeusteitse Tukholman kamarioikeudessa, mutta nyt tulee voimaan myös lakimuutos 1.7. Onnittelemme ja kiitämme muutoksen puolesta sitkeästi kampanjoineita tahoja, joita ovat erityisesti transjärjestöt KIM ja FPES, DU – Diskrimineringsbyrån i Uppsala (Uppsalan syrjintätoimisto), RFSL Ungdom ja RFSL.

Seta ja Trasek toivovat, että Suomi toimii nyt ripeästi ja luopuu Ruotsin tapaan tästä ehkä räikeimmästä ihmisoikeusloukkauksesta transihmisiä kohtaan. Sukupuolen vahvistamista säätelevä laki on uudistettava kokonaisuudessaan. Translain on perustuttava ihmisen itsemääräämisoikeudelle omaan sukupuoleensa. Laista on poistettava ihmisoikeuksia rajoittavat vaatimukset, kuten lisääntymiskyvyttömyys, naimattomuus, sukupuolen vahvistamisen ikäraja (18 vuotta) ja transihmisiä medikalisoivat ehdot. Paras esimerkki hyvästä translaista on Argentiinassa, joka hyväksyi 2012 itsemääräämisoikeudelle perustuvan lain.

Hallitus on useita kertoja luvannut asettaa työryhmän selvittämään translain uudistustarpeita. Työryhmää ei kuitenkaan ole asetettu. Seta ja Trasek vaativat, että työryhmä asetetaan viipymättä ja että sen jäseniksi kutsutaan asianosaisia edustavat järjestöt ja ihmisoikeusasiantuntijat.

Myös Ruotsin hallitus viivytteli translain uudistamisessa. Hallitus lykkäsi lakiesityksen antamista vedoten taustaselvitysten tarpeeseen senkin jälkeen, kun kaikki hallituspuolueet olivat asettuneet tukemaan sterilisaatiopakon poistoa. Toteutetut selvitykset eivät kuitenkaan tuoneet uutta tietoa asiassa. Lopulta hallituksen esitys poistaa lisääntymiskyvyttömyysvaatimus hyväksyttiin suurella enemmistöllä äänin 298 puolesta, 20 vastaan, 4 tyhjää. Kaikki vastaan äänestäneet kuuluivat Ruotsidemokraatteihin.

Muun muassa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, YK:n kidutuksen vastainen erityisedustaja ja Suomessa tasa-arvovaltuutettu ovat viime vuosina kehottaneet valtioita luopumaan transihmisten ihmisoikeusloukkauksista, kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta. 20 kansalaisjärjestöä lähetti lokakuussa 2012 Suomen hallitukselle avoimen kirjeen, jossa vaadittiin translain uudistamista.

Lisätiedot:

Antti Karanki, puheenjohtaja, Trasek ry p. 041 546 1565, antti [at] trasek.net

Trasek ry on transihmisten, intersukupuolisten ja muiden sukupuolivähemmistöjen asemaa ja oikeuksia ajava ihmisoikeusjärjestö.

Lisätietoa Trasekin tavoitteista ja toiminnasta …

Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry p. 050 309 8108, paasihteeri [at] seta.fi

Seta ry on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen riippumatta henkilön seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta. Setan osana toimii transihmisiä ja intersukupuolisia sekä heidän läheisiään palveleva Transtukipiste.

Lisätietoa Setasta …
Lisätietoa sukupuolen moninaisuudesta …

Taustamateriaalia:

Ruotsin valtiopäiväasiakirjat lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamisesta

Setan ja Trasekin lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon eettiselle neuvottelukunnalle ETENElle 12.4.2013

20 järjestön avoin kirje Suomen hallitukselle 26.10.2012

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun suositukset (osana julkaisua Discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, 2011)

Tasa‐arvovaltuutetun selvitys sukupuolivähemmistöjen asemasta (2012)