Kirjoituspyyntö transsukupuolisille ja heidän läheisilleen

Tämä kirjoituspyyntö on osoitettu Sinulle, joka koet transsukupuolisuuden olevan osa elämääsi.

Hyvä vastaanottaja,

Teemme Lapin yliopistossa sosiaalityön pro gradu-tutkielmaa transsukupuolisten sukupuolenkorjausprosessiin liittyvistä kokemuksista. Tutkielman tarkoituksena on kerätä tärkeää tietoa transsukupuolisuudesta ja sukupuolenkorjaushoitoprosessista. Tehdessämme kandidaatintutkielmaa transsukupuolisuudesta huomasimme, että kokemustietoa sukupuolenkorjauksesta ja siihen liittyvistä vaiheista ei ole Suomessa saatavilla. Saadulla kokemustiedolla voidaan tuottaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin sekä parantaa täten hoitokäytäntöjä ja kohtaamista. Kokemuksellisen tiedon saaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme tutkimuksellamme tuottaa tietoa, joka voisi tukea ja lisätä transsukupuolisten oikeuksien toteutumista.

Sukupuolen moninaisuus on viimeisen vuoden aikana noussut esiin positiivisesti, kuten esimerkiksi Mtv3:n keväällä 2013 45minuuttia ohjelmassa, jossa haastateltiin transsukupuolista miestä. Uutisointi Ruotsissa kumotusta transsukupuolisten pakkosterilisaatiosta on edistysaskel, jota Suomen tulisi seurata. Julkisen ilmapiirin myönteisyys on ollut tärkeää, mutta yhä edelleen on epäkohtia, joihin pitää hakea muutosta. Eräänä merkittävänä transsukupuolisten ihmisoikeuksia rikkovana tekijänä pidetään pakkosterilisaatiota, joka on vaatimuksena henkilöturvatunnuksen muuttamiselle. Julkisilla foorumeilla, kuten blogiteksteissä paljon kriittistä keskustelua on herättänyt myös sukupuolenkorjaushoitojen kesto sekä prosessin kulku.

Pyydämme Sinua kirjoittamaan omasta tai läheisesi sukupuolenkorjausprosessista. Toivoisimme kirjoituksessasi mainitsevasi kokemasi sukupuolen, iän ja hoitavan yksikön (Helsinki tai Tampere). Kirjoituksessa voit tuoda esiin lähetteen hakemiseen ja saamiseen sekä prosessin kulkuun liittyvää tietoa ja kokemuksia; voit esimerkiksi kirjoittaa siitä, kuinka nopeasti sait lähetteen, missä vaiheessa hoidot ovat tällä hetkellä, ja miten hoidot ovat sujuneet. Kuinka olet kokenut tulleesi kohdelluksi asioidessasi transtutkimusyksikössä. Millaisia kokemuksia sinulla on prosessiin liittyen? Kuinka sinut tai läheisesi on otettu huomioon? Ovatko sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelut osoittautuneet vastaamaan tarpeita koskien transsukupuolisuutta? Kaikki ajatukset ja näkemykset ovat tutkimuksellisesti ensiarvoisen tärkeitä.

Pyydämme Sinua kirjoittamaan vapaamuotoisesti, käyttäen apunasi edellä mainittuja kysymyksiä. Voit myös tuoda esiin muita asioita, jotka liittyvät transsukupuolisuuteen tai sukupuolenkorjausprosessiin. Kaikki kirjoitukset ovat arvokkaita, joten kirjoituksella ei ole enimmäispituutta, eikä kieliopista tarvitse välittää. Vastaaminen tapahtuu tämän linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/9096A2A71F9E4CEC.par Vastaus aikaa on lokakuun loppuun eli 30.10.2013 asti.

Tutkimuksen kaikissa vaiheissa noudatetaan hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja tutkimuseettisiä ohjeita. Tutkimusaineistoa käytetään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisesti, turvaten kirjoittajien anonymiteetti. Kirjoituksia käytetään ainoastaan tähän tutkimukseen, ja tätä tutkimusta koskeviin artikkeleihin.

Mikäli haluat lisätietoja tutkielmaamme liittyen joko ennen tai jälkeen osallistumispäätöksen, ota yhteyttä joko meihin tai ohjaajaamme. Jos haluat, että lähetämme sinulle valmiin tutkielman, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi kirjoituksessasi.

Ystävällisin terveisin

Katja Väänänen, kavaanan@ulapland.fi
Johanna Hyvönen, johyvone@ulapland.fi

Ohjaava opettaja professori Merja Laitinen, merja.laitinen@ulapland.fi

Lapin Yliopisto