Tutkimus ikääntyneiden vähemmistöryhmiin kuuluvien syrjintäkokemuksista

Pyynnöstä välitämme seuraavan haastattelupyynnön:

Jos olet 55 vuotta täyttänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva, ja olet kokenut syrjintää sosiaali- ja terveyspalveluissa, tule haastateltavaksi tai kirjoita kokemuksistasi!

Referenssi Oy ja Kuntoutussäätiö tekevät sisäasiainministeriön toimeksiannosta tutkimusta ikääntyneiden (55+) vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden kokemasta syrjinnästä julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jos sinulla tai jollain läheiselläsi on kokemuksia huonosta kohtelusta tai syrjivistä käytännöistä näissä palveluissa, osallistu tutkimukseen kirjoittamalla tutkimuksen tekijöille vapaamuotoisesti kokemuksistasi. Pituudeltaan teksti voi olla juuri sellainen, jonka itse koet asian kannalta sopivaksi. Lyhyetkin tarinat antavat tutkimukselle arvokasta aineistoa. Voit halutessasi kertoa syrjinnästä nimettömästi. Toivomme kuitenkin, että tarinoissa olisi mainittu syrjintää kokeneen henkilön ikä, sukupuoli sekä millä paikkakunnalla ja millä palvelualalla syrjintä tapahtui.

Tarinat voi lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen refetutkimus@gmail.com tai postitse osoitteeseen Kuntoutussäätiö/Syrjintätutkimus, PL 39, 00411 Helsinki.

Mikäli mieluummin kerrot tutkijoille kasvotusten tai puhelimessa kokemastasi/läheisesi kokemasta syrjinnästä, voit ilmoittautua haastateltavaksi jättämällä puhelinnumerosi edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai soittamalla numeroon 045 327 6814 tai 045 327 6815.

Kiitämme jo etukäteen, että olet mukana tuomassa vähemmistöryhmiin kuuluvien ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluissa kokemaa syrjintää näkyväksi!