Järjestöt: Tahdon2013-kansalaisaloite on upea kansalaistoiminnan voimannäyte tasa-arvon puolesta

Setan, Sateenkaariperheiden ja Trasekin mielestä olisi eduskunnan arvon mukaista äänestää avioliittolakialoitteesta suuressa salissa.

Tasa-arvoista avioliittolakia vaativa Tahdon2013-kansalaisaloite luovutetaan tänään 13.12. eduskunnan puhemiehelle. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestöt Seta, Trasek ja Sateenkaariperheet kiittävät kansalaisaloitteen toteuttajia ja kiirehtivät aloitteen saamista äänestykseen.

”Tahdon-kampanja on ollut hieno ja suomalaisia innostanut kokemus, jossa laaja joukko ihmisiä on asettunut tukemaan yhdenvertaisia perheoikeuksia. Nimiä on kerätty ja tukitempauksia järjestetty ympäri Suomea. On ollut upeaa olla mukana”, sanoo Setan varapuheenjohtaja Mikko Väisänen, joka toimi myös Tahdon-kampanjan Tampereen aluevastaavana.

”166 851 nimeä on historiallinen saavutus. Heti avauspäivänä 19.3. toteutunut sadan tuhannen nimen ylitys jäi mieleen yhtenä tämän vuoden huippukohdista. Kaikilla perheillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. On aika näyttää se myös avioliittolainsäädännössä”, Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä toteaa.

Kiitämme lämpimästi vapaaehtoisten toteuttamaa Tahdon2013-kampanjaa ja kaikkia kampanjaa tukeneita yhteistyötahoja sekä niitä kansanedustajia ja puolueita, jotka ovat jo asettuneet tukemaan avioliittolain avaamista samaa sukupuolta oleville pareille. Nyt kansalaisaloite pääsee eduskunnan käsittelyyn. Järjestömme toivovat, että aloitteesta äänestetään suuressa salissa mahdollisimman pian.

Tasa-arvoisen avioliittolain jälkeenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumisen tiellä on paljon esteitä. Avioliittolaki ei ratkaise edes kaikkia perheoikeuksiin liittyviä ongelmia, vaan tehtävää jää muun muassa isyyslain ja translain uudistuksiin. Lakimuutos on kuitenkin merkittävä symboli eri perhemuotojen yhdenvertaiselle kohtelulle.

Seta, Trasek ja Sateenkaariperheet ovat kansalaisaloitekampanjan yhteistyökumppaneita. Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi, Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki ja Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä kuuluvat Tahdon2013-kansalaisaloitteen vireille panijoihin.

Sateenkaariperheet ry on lastensuojelu- ja perhejärjestö, joka tekee ihmisoikeustyötä sekä lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä sekä vaikuttaa perhepolitiikkaan ja kehittää sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluita. Sateenkaariperheet koordinoi Kaikkien perheiden Suomi -hanketta, joka yhdistää kymmenen perhejärjestöä yhteisten perhepoliittisten tavoitteiden taakse. www.monimuotoisetperheet.fi, www.sateenkaariperheet.fi

Seta ry on vuonna 1974 perustettu ihmisoikeusjärjestö. Sen tavoitteena on, että ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta. Setan edustajakokous vahvisti 1.12.2013 järjestön poliittiset tavoitteet vuosiksi 2014-2017. Niihin voi tutustua osoitteessa www.seta.fi/poliittinen-strategia

Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjintää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen. trasek.fi