Trasek ja Seta Amnestyn raportista: Translain uudistus toteutettava tällä hallituskaudella

Ihmisoikeusjärjestöt Trasek ja Seta ovat huolissaan translakiuudistuksen aikataulusta, koska uudistusta valmistelevan ministeriötyöryhmän työtä on lykätty. Järjestöjen mukaan laki on uudistettava tällä hallituskaudella. Ihmisoikeusloukkaukset on lopetettava.

Tänään julkaistu Amnesty Internationalin raportti osoittaa, että transihmisiin kohdistuu Suomessa syrjintää ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Osa niistä on kirjattu lakiin. Sukupuoltaan korjaavan on muun muassa todistettava lisääntymiskyvyttömyytensä, oltava valmis luopumaan avioliitostaan ja alistuttava tutkimuksiin, joissa vaaditaan ilmaisemaan sukupuolta korostetun stereotyyppisesti. Trasek ja Seta yhtyvät Amnestyn vaatimukseen itsemääräämisoikeuteen perustuvasta translaista.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) toimii jo työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella translain uudistus. Ministeriö on kuitenkin keskeyttänyt työryhmän työn kevään ajaksi. Järjestöt ovat huolissaan, ehtivätkö hallitus ja eduskunta käsitellä asian tämän hallituksen aikana.

”Transihmisten ihmisoikeusloukkausten korjaaminen ei saa olla viimeisenä toteutettavien asioiden listalla”, Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki sanoo.

”Juridisen sukupuolen vahvistamisen erottaminen lääketieteestä myös säästäisi resursseja ja lisäisi ihmisten hyvinvointia. Hoitoa annettaisiin vain sitä tarvitseville, eikä ketään pakotettaisi vasten tahtoaan hoitojärjestelmän vallan alle.”

Trasek ja Seta yhtyvät Amnesty Internationalin näkemykseen, että valtioiden on kunnioitettava ihmisten oikeutta määritellä oma sukupuolensa. Järjestöt toivovat, että tuleva hallituksen esitys translain uudistamisesta toteuttaa kansainvälisten ihmisoikeuselinten Suomelle antamat suositukset nopeasta sekä yksityisyyttä ja ihmisarvoa kunnioittavasta prosessista juridisen sukupuolen vahvistamiseksi.

Trasek ja Seta kiittävät Amnestya tänään julkaistusta tutkimusraportista, joka kertoo karua kieltään sukupuoltaan korjaavien ihmisten asemasta Suomessa. Raportti The state decides who I am: lack of legal recognition for transgender people in Europe tarkastelee transihmisten oikeuksien toteutumista sekä sukupuolen juridisen muuttamisen ehtoja Suomessa ja kuudessa muussa Euroopan maassa. Raporttia varten on toteutettu kysely- ja haastattelututkimus ja tarkasteltu lainsäädäntöä ihmisoikeusnormiston valossa.

Lisätiedot:

Antti Karanki, puheenjohtaja, Trasek ry p. 041 546 1565

Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry p. 050 309 8108

Trasek ry on vuonna 1984 perustettu ihmisoikeusjärjestö, joka puolustaa yksilön oikeutta määritellä oma sukupuolensa sekä tämän sukupuolen sisältö ja merkitys. Yhdistys puolustaa sukupuolivähemmistöjen oikeuksia yhteiskunnassa päämääränä se, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat elää avoimesti omana itsenään. Yhdistys kokoaa ja jakaa tietoa suku- puolivähemmistöistä, auttaa ja tukee niihin kuuluvia ihmisiä ja puuttuu heihin kohdistuvaan syrjintään. trasek.fi

Seta – 40 vuotta ihmisoikeustyötä! Seta ry on vuonna 1974 perustettu ihmisoikeusjärjestö, jolla on 21 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Setan osana toimii Transtukipiste. Setan tavoitteena on, että jokainen voi elää yhdenvertaisena yhteiskunnassa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään ja sukupuolen ilmaisustaan. www.seta.fi