Ihmisoikeusjärjestöt: Suomen uudistettava translaki kiireellisesti

Sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu Tanskassa jatkossa henkilön omaan ilmoitukseen. Ihmisoikeusjärjestöt vaativat myös Suomea kiirehtimään translain uudistusta itsemääräämisoikeuden pohjalta.

Tanskan eduskunnan tänään hyväksymä laki muuttaa Tanskan väestötietolakia niin, että henkilön juridinen sukupuoli määräytyy jatkossa henkilön oman tahdon mukaisesti. Laki ei aseta sukupuolen juridiselle vahvistamiselle mitään ihmisoikeuksia loukkaavia ehtoja kuten lisääntymiskyvyttömyyttä, naimattomuutta tai lääketieteellisiä selvityksiä.

Tanskan uuden lain mukaan juridisen sukupuolen muutos tulee voimaan 6 kuukauden harkinta-ajan jälkeen. Ihmisoikeusjärjestöt pitävät harkinta-aikaa kohtuuttoman pitkänä. Laki ei myöskään mahdollista sukupuolen juridista vahvistamista alle 18-vuotiaille, vaikka se olisi välttämätöntä monen teini-ikäisen transnuoren hyvinvoinnin kannalta. Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimusta valvova komitea on korostanut, että lapsen sukupuoli-identiteettiä tulee kunnioittaa, ja ottaa huomioon lapsen etua määritettäessä. Tanskan lain asettama 18 vuoden ehdoton ikäraja ei mahdollista lapsen edun yksilöllistä huomioimista. Uusi laki on kuitenkin merkittävä edistysaskel.

Tanskasta tulee uuden lain myötä ensimmäinen eurooppalainen valtio, joka mahdollistaa sukupuolen juridisen vahvistamisen henkilön oman ilmoituksen perusteella. Aikaisemmin itsemääräämisoikeuteen perustuva laki on ollut voimassa vain Argentiinassa. Myös Ruotsissa ollaan päätymässä oikeustapausten ja niitä seuraavien lakimuutosten kautta samanlaiseen tilanteeseen kuin Tanskassa. 18 vuoden ehdottomasta ikärajasta on luovuttu Hollannissa ja Argentiinassa.

Suomalaiset ihmisoikeusjärjestöt vaativat Suomen translakia uudistettavaksi niin, että sukupuolen juridinen vahvistamisen on mahdollista omalla ilmoituksella. Sukupuolen juridinen vahvistaminen on tehtävä mahdolliseksi myös alle 18-vuotiaille. Sosiaali- ja terveysministeriössä toimivan, translakia uudistavan työryhmän työ keskeytettiin kevään 2014 ajaksi. Ministeriö on luvannut käynnistää työryhmän uudelleen heti kesän jälkeen ja tuoda lakimuutoksen eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana.

Suomessa nykyinen translaki asettaa sukupuolen juridiselle vahvistamiselle lukuisia ehtoja, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia. Suomen lain mukaan juridista sukupuoltaan vahvistavan henkilön on oltava lisääntymiskyvytön, esitettävä lääketieteellinen selvitys siitä että hän kuuluu ”vastakkaiseen sukupuoleen” ja elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa. Lisäksi hänen on oltava täysi-ikäinen ja suostuttava avioliiton muuttamiseen rekisteröidyksi parisuhteeksi tai toisinpäin. Sukupuolen juridinen vahvistaminen ei myöskään missään tilanteissa ole mahdollista alle 18-vuotiaille.

Sosiaali- ja terveysministeriössä toimivan, translakia uudistavan työryhmän työ keskeytettiin kevään 2014 ajaksi. Ministeriö on luvannut käynnistää työryhmän uudelleen heti kesän jälkeen ja tuoda lakimuutoksen eduskuntaan vielä tämän vuoden aikana.

Amnesty International Suomen osasto ry
Ihmisoikeusliitto ry
Seta ry
Trasek ry

Lisätietoa:

Tiina Oikarinen, Amnesty International Suomen osasto
Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija
p. 040 8331140, tiina.oikarinen@amnesty.fi

Aija Salo, Seta
Pääsihteeri
p. 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi

Amnestyn raportti The state decides who I am – lack of legal recognition for transgender people in Europe (02/2014) käsittelee sukupuolen juridisen vahvistamisen prosesseja Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Irlannissa, Ranskassa ja Belgiassa.

https://www.amnesty.fi/raportti-transihmisten-ihmisoikeuksia-loukataan-torkeasti-suomessa/

Sukupuolen juridinen vahvistaminen tarkoittaa henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamista henkilön sukupuoli-identiteettiä vastaavaksi.