Raportti: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien perus- ja ihmisoikeudet Suomessa

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston työryhmä, jossa myös Trasek on ollut mukana, toteaa, että Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa on ongelmia. Työryhmä on selvittänyt kyseisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista eri elämänalueilla ja esittää toimenpide-ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Lue tiedote valtioneuvoston sivuilta:
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=420312

Raportti löytyy osoitteesta:
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1403781634420.html