Tutkimus: Transsukupuolisuus ja ääni

Pyynnöstä välitämme seuraavan kyselyn:

Hei!

Opiskelen logopediaa Åbo Akademissa ja teen parhaillaan gradu –tutkielmaa transsukupuolisten henkilöiden puheterapeuttisesta hoidosta Suomessa. Ohjaajanani toimii yliopisto-opettaja Leena Tuomiranta.

Ääni on merkittävä osa identiteettiä ja antaa viitteitä mm. puhujan sukupuolesta, iästä ja terveydentilasta. Puheterapeutti tutkii ja hoitaa asiakkaita, joilla on äänen, puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöitä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää transsukupuolisten henkilöiden tarvetta puheterapeuttiseen hoitoon ja millaisia kokemuksia heillä on tällaisesta hoidosta. Toisena tavoitteena on kartoittaa, mitä suomalaiset puheterapeutit tietävät puheterapiasta kyseisen asiakasryhmän kanssa ja minkälaisia kokemuksia heillä on siitä. Tutkimus suoritetaan sähköisen kyselylomakkeen avulla.

Tutkimus on tarkoitettu kaikille transsukupuolisille henkilöille, jotka ovat hakeutuneet sukupuolen korjausprosessiin, käyvät sitä parhaillaan tai ovat jo käyneet sen läpi. Lomakkeen kysymyksiin vastataan anonyymisti ja yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa opinnäytetyöstä. Kyselyn täyttäminen vie noin 4-6 minuuttia. Vastaavaa tutkimusta ei Suomessa ole vielä tehty. Kokonaiskuvan saamiseksi on tärkeää että vastaat kyselyyn vaikka et kokisikaan tarvitsevasi puheterapiaa.

Linkki kyselylomakkeeseen: https://survey.abo.fi/lomakkeet/5781/lomake.html
Länken till det svenskspråkiga frågeformuläret: https://survey.abo.fi/lomakkeet/4632/lomake.html

Jos sinulla on kysyttävää tutkimukseen tai lomakkeeseen liittyen, ota yhteyttä:

Kajsa Rintamäki
Puheterapeuttiopiskelija
Institutionen för psykologi och logopedi
Åbo Akademi
kajsa.rintamaki@abo.fi

Leena Tuomiranta
Yliopisto-opettaja, erikoispuheterapeutti
Institutionen för psykologi och logopedi
Åbo Akademi
leena.tuomiranta@abo.fi