Tiedote: Trasekin työ ihmisoikeuksien puolesta jatkuu

Trasek ry on ihmisoikeus- ja asiantuntijajärjestö, joka on puolustanut sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksia ja yhteiskunnallista asemaa jo yli 30 vuotta. Tätä työtä se on tehnyt pitkäjänteisesti vaikuttamalla yhteiskunnassa muun muassa niillä tasoilla, jotka ovat olleet vastuussa transihmisille annettavista hoidoista. Trasek ry. oli mukana, kun nykyinen translaki laadittiin, ja tällä hetkellä toimimme ahkerasti Translain ihmisoikeusperustaisen uudistamisen hyväksi, joka on yksi vuoden 2020–21 prioriteeteistamme. Järjestön toiminta on täysin vapaaehtoista, eikä järjestöllä ole palkattua työntekijää tai omaa toimistotilaa. Toiminta perustuu muun muassa lahjoituksiin ja avustuksiin.

Trasekin hallituksen entisen puheenjohtajan sekä usean hallituslaisen eroilmoitukset Twitterissä ovat luonnollisesti herättäneet huolta transyhteisössä ja liittolaisissa, ja sosiaalisessa mediassa on pohdittu, onko Trasekin linja ihmisoikeustyöhön muuttunut. Tästä ei kuitenkaan ole kyse, sillä Trasekin linjaus ihmisoikeustyön ja siihen liittyvän aktivismin suhteen ei ole muuttunut missään Trasekin hallituksen kokouksessa tehdyssä päätöksessä. Sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia tulee yhä puolustaa, ja tätä työtä järjestömme tekee uutterasti monella eri tavalla.

Taustalla tapahtuva vaikuttamistyö näyttäytyy arjessa ajoittain hitaana; koko transyhteisöä ja transihmisten läheisiä edesauttavat lainsäädännölliset muutokset eivät tapahdu hetkessä. Toimintaamme kuuluu muun muassa neuvonta, tiedon tuottaminen, kouluttaminen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö, terveydenhuollon asiakkaiden oikeusturvan valvominen sekä sanansaattajana toimiminen yhteisön jäsenten, terveydenhuollon asiakkaiden ja ammattilaisten välillä. Tekemämme asiantuntijatyö tapahtuu usein taustalla, ilman laajaa sosiaalisen median näkyvyyttä. Suuri osa niistä ihmisistä, joihin työmme vaikuttaa eniten suoraan tai epäsuorasti, ei esiinny julkisuudessa tai sosiaalisessa mediassa. He ovat esimerkiksi terveydenhuollon asiakkaita, koululaisia, transihmisten läheisiä tai ihmisiä, joiden oikeusturvaa on loukattu työpaikalla.

Koronakevät on ollut raskas ja rajoitukset pakottivat myös Trasekin etätyöskentelyyn. Valitettavasti tämän vuoden hallitus ei ehtinyt tavata kertaakaan kasvotusten ennen juhannuksena tapahtunutta muutaman jäsenen eroamista. Nyt kun rajoituksia on alettu purkaa, on myös Trasek aloittanut paluun arkeen. Trasekin arki on sitä, millaista jäsenet siitä tekevät. Toivottavasti tänä kesänä vielä ehdimme järjestää perinteisen ja paljon toivotun Trasekin piknikin!

Suoran toiminnan ruohonjuuritason aktivismille ja sosiaalisen median some-aktivismille on varmasti tarvetta, ja vastikään perustetulla Trans ry:llä on tilaa toimia myös ihmisoikeuskentällä; Trasek toivottaakin tuoreen järjestön lämpimästi tervetulleeksi tasa-arvotyön pariin. Päättäjiin sekä hoitotahoihin vaikuttava, lainsäädännön tasolla tapahtuva monen kymmenen vuoden asiantuntijatyö ja Trasek ry:n harjoittama monipuolinen vaikuttamistyö ei ole ristiriidassa rauhanomaisen aktivismin kanssa. Aktivismin tapoja on monenlaisia, ja sitä tehdään yhteiskunnan monilla eri tasoilla, kukin omien kykyjensä, resurssiensa ja tärkeysjärjestyksensä mukaan. Aktivismille ei siksi ole olemassa yhtä määritelmää, jonka jokin yksittäinen järjestö voi sanella. Trasek ry:ssä tehdään siis edelleen monenlaista vaikuttamistyötä – eli aktivismia – ja järjestö sitoutuu toiminnassaan aina väkivallattomaan toimintaan ja turvallisemman tilan periaatteisiin.

Trasek ry toivoo tulevaisuudessa lisää järjestörajat ylittävää dialogia, jossa tavoitteena on turvata transihmisten itsemääräämisoikeus ja yhdenvertaisuus yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Kiitämme jäseniämme ja yhteistyötahojamme siitä tuesta ja luottamuksesta, josta olemme saaneet nauttia vuosien varrella.