Föreningar kräver rättvis mediabehandling för transkvinna som knivhuggits i juni

Natten mellan 12 och 13 juni knivhöggs en 26-årig transkvinna till döds i Vanda. Både polis och media kränkte ytterligare minnet av offret genom att felköna henne även efter att korrekt information kommit till deras kännedom. Vi som arbetar med transpersoners rättigheter kräver att både myndigheter och media tar sitt ansvar och korrigerar den felaktiga informationen, samt att dessa aktörer i framtiden säkerställer att de bemöter representanter för könsminoriteter med tillbörlig respekt och sensitivitet. Även finsk lagstiftning förutsätter jämställd behandling av personer som tillhör en könsminoritet. 

Offret levde öppet som kvinna i flera år, något som tveklöst bekräftas av anhöriga och offrets profiler i sociala medier. I mordfallet handlar det således om en man som knivhögg en kvinna under nattens småtimmar, inte om en knivhuggning som hade sitt upphov i ett ”ett gräl mellan män” som polisen ursprungligen rapporterade.

Att efter döden felköna personer som tillhör en könsminoritet är tyvärr fortsättningsvis vanligt, och rädslan för att bli ihågkommen med fel namn eller kön är stark hos många. Att felköna en medlem av en könsminoritet, då den avlidna inte längre själv kan korrigera eller försvara sig gentemot det, är det sista uttrycket för transfientliga parters hat och förakt gentemot transpersoner. På grund av Finlands nuvarande translag har många transpersoner inte haft möjlighet att korrigera sitt juridiska kön och tvingas mot sin vilja leva med sin vid födseln givna, officiella men felaktiga könsmarker. Som fallet i Vanda påvisar har den nuvarande translagen långt sträckande konsekvenser för mänskliga rättigheter hos de personer som blivit offer för brott. 

I en artikel (16.7.2020) i Ilta-Sanomat felkönas offret igen då artikeln grundar sig på polisens information. Detta är förståeligt upp till den punkt då flera personer hörde av sig till redaktionen och påpekade att det rör sig om en transkvinna. Då Ilta-Sanomat inte vidtog åtgärder med hänsyn till denna nya information, blev felkönandet avsiktligt och förkastligt. Median kunde ha använt sig av neutralt språk så som “person” då de hänvisar till offret. Då polisen bett om korrigering angående sin egen verksamhet uppdaterade Ilta-Sanomat artikeln (17.7.2020), men inte heller då korrigerades det felaktiga könandet. Förutom Ilta-Sanomat felkönar bland annat MTV fortfarande offret. 

Mordet har orsakat stor oro inom Finlands transkretsar och speciellt för transkvinnor och transfeminina har denna rädsla trappats upp ytterligare. Överlag är mäns våld mot kvinnor ett samhälleligt problem i Finland, och kvinnor som tillhör en minoritet är extra utsatta. På grund av detta är det viktigt att brotten bokförs under rätt statistik. Våldsdådet i Vanda har nu för många konkretiserat hotet de är rädda för och polisens egna handlingar bidrar till denna rädsla. Polisens felkönande information samt likgiltiga och respektlösa attityd gentemot könsminoriteter signalerar klart att de inte tar denna berättigade oro på allvar. Hatbrott mot könsminoriteter polisanmäls redan i försvinnande liten utsträckning, och underrapporteringen riskerar att öka i och med växande misstro gentemot polisen. Enligt Brottsoffersjouren (RIKU) anmäler speciellt personer som tillhör en könsminoritet brott de hamnat ut för i väldigt liten utsträckning. 

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) rapporterade i år (2020) om att endast 16 procent av de våldsdåd som HBTQIA+ personer i Finland utsätts för polisanmäls. I samma undersökning rapporterar var femte trans- eller interkönad person att de blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld under de senaste fem åren. Statistiken är oerhört oroväckande och borde fungera som en väckarklocka för polisen i Finland. I THL:s skolhälsoundersökning år 2019 konstaterades att unga personer som tillhör en könsminoritet upplever mer våld och sexuella trakasserier än annan ungdom redan i högstadieåldern. Problemet är alltså strukturellt i vårt samhälle. 

De undertecknade kräver att Ilta-Sanomat rättar nyhetsrapporteringen om mordfallet i Vanda i enlighet med de nya uppgifterna, samt offentligt ber offret och hennes anhöriga om ursäkt. Vi kräver även att övriga medier rättar eventuella nyhetsinslag angående mordoffret som har utformats på basen av polisens tidigare information. Journalistetiken omfattar respekt för människovärdet. Respekt för offrets könstillhörighet är det minsta som kan krävas i detta fall.

Dessutom kräver vi att polisen korrigerar den offentliga informationen om fallet, samt en offentlig ursäkt för att ha kränkt offrets minne. Vi kräver också att polisen noggrant undersöker fallet och tar eventuella hatbrottsmotiv i beaktande samt markerar att det rör sig om ett våldsbrott mot en minoritet. För att återställa förtroendet för polisen hos minoriteter krävs också konkreta handlingar från poliskåren. Som aktörer inom HBTQIA+-communityn är vi redo att förbinda oss till samarbete med polisen för att säkerställa att detta sker.

Vi kräver konkreta åtgärder från inrikesministeriet och poliskåren i syftet att kartlägga polisens attityder gentemot minoriteter, samt utbildning i att bemöta och respektera minoriteter, både för nuvarande och framtida poliser. Mordet i Vanda bör bli det sista i vilket polisen medvetet utelämnar korrekta uppgifter om offrets kön, samt förhåller sig nedsättande till det våld som drabbar kvinnor i en minoritetsposition.

Vi, undertecknade, vill se världen utvecklas på ett sådant sätt att alla fullt ut – både i livet och döden – respekteras som sig själva. Vi vill se en värld där de som tillhör en könsminoritet inte behöver vara rädda för att ytterligare diskrimineras efter livets slut. Därför kräver vi åtgärder av alla inblandade parter.

Å Transfeminina rf:s, Trans rf:s, Trasek rf:s, Regnbågsankan rf:s och Pro-tukipiste rf:s vägnar, 

Emilia Blåsten
Vice-ordförande, Transfeminina rf, emilia@transfem.fi

Julia Peltonen
Vice-ordförande, Trans rf, julia@transry.fi

Tanja von Knorring (svenskspråkig)
Styrelsemedlem, Trasek rf, tanja@trasek.fi

Regnbågsankan rf (svenskspråkig)
regnbagsankan@regnbagsankan.fi

Pro-tukipiste rf