Kuukausittainen arkisto: maaliskuu 2024

Trasekin lausunto Rikkomaton -kansalaisaloitteesta
Trasek ry kiittää lakivaliokuntaa mahdollisuudesta olla kuultavana Rikkomaton -kansalaisaloitteesta (KAA 6/2023 vp). Trasek ry pitää aloitetta merkittävänä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen fyysiselle, henkiselle ja hengelliselle turvallisuude
07.03.2024
Trasekin lausunto hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta 3.4.2022
Asia:  VN/1070/2021 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunnonantajan lausunto 1.  Kommenttinne liittyen sukupuolen vahvistamisen edellytyksi
07.03.2024
Trasekin lausunto henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskeviin säädös- ja muut ehdotuksiin 4.3.2022
Henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevat säädös- ja muut ehdotukset  Luonnos hallituksen esitykseksi  Yleiset huomiot esityksen tavoitteista  Trasek ry kiittää tilaisuudesta antaa lausuntonsa. Pidämme esitettyä henkilötunn
07.03.2024