På svenska

Du har hittat till Traseks hemsida. Trasek är en förening för transpersoner och interkönade individer och deras närstående. Trasek förespråkar mänskliga rättigheter, kämpar mot diskriminering och arbetar för att förbättra sjukvården för transpersoner och interkönade.

Du kan skriva till oss via hallitus (at) trasek.fi (hela styrelsen) eller till neuvonta (at) trasek.fi (rådgivning). Vi har en svenskspråkig styrelsemedlem som kan svara även på svenska.

Den finska lagen förutsätter att en person som vill bekräfta sitt kön juridiskt går igenom den så kallade transprocessen, och att hen uppfyller vissa krav i lagen om fastställande av transpersoners könstillhörighet (bl.a. sterilitet). Minderåriga har inte möjlighet att få det juridiska könet korrigerat. Den svenskspråkiga versionen av lagen finns här:

Translagen

Den viktigaste delen av vården erbjuds av den offentliga sjukvården. Vården är centrerad till två universitetssjukhus, ett i Helsingfors och ett i Tammerfors. Detta arrangemang grundar sig på den så kallade transförordningen:

Transförordningen

Sjukvården av interkönade individer är inte lika väl organiserad som vården för transpersoner. Den fungerar så att enstaka representanter av vårdpersonal arbetar tillsammans med patienten, eller i fall av en minderårig med dennes föräldrar, för att besluta vilka åtgärder som bör vidtagas.

Om du bor i Finland har du möjligheten att påbörja könskorrigeringsprocessen här, trots att du inte har finskt medborgarskap. Då måste du be om en remiss till en av de två enheter som är ansvariga för undersökningen (TAYS eller HYKS). Det lönar sig att ha med skriftliga råd för utgivande av remissen när du besöker din läkare. Det underlättar läkarens arbete att skriva remissen. Alla läkare kan och måste skriva denna remiss, och du behöver inte gå igenom andra förberedande undersökningar för att få remissen.

Att skriva en remiss för undesökning av könsidentitet

Seta, föreningen för jämlikhet för sexuella minoriteter och könsminoriteter upprätthåller ett stödcentrum, Transtukipiste, för transpersoner. Penningautomatföreningen Ray finansierar Transtukipiste. Dess personal kan kontaktas med telefon eller email. Transtukipiste arrangerar ett antal stödgrupper. Några grupper arrangeras också av Setas lokala medlemsföreningar.

Kontaktinformation till Transtukipiste (på finska)

Det finns en också en förening för transvestiter, Dreamwear Club. DwC har två möten per månad på Transtukipiste i Helsingfors.

DwC:s kontaktinformation (på finska)