Järjestöt vaativat oikaisua transnaisen henkirikoksesta tiedottamiseen ja uutisointiin

Texten kan hittas på svenska här.
Please click here for English translation of the text.

Kesäkuun 12. ja 13. välisenä yönä 26-vuotias transtaustainen nainen kuoli Vantaalla puukotuksen uhrina. Järkyttävän henkirikoksen lisäksi uhrin muistoa loukkasivat sekä poliisi että media, jotka molemmat väärinsukupuolittivat häntä. Media ei korjannut uutisointiaan huolimatta transjärjestöiltä saaduista uusista tiedoista, jotka asettivat poliisin tiedotteen kyseenalaiseksi. Transihmisten oikeuksien puolesta työtä tekevät järjestöt vaativat nyt, että viranomaiset ja median edustajat kantavat vastuunsa, noudattavat virkavelvollisuuksiaan ja korjaavat virheen. Näiden tahojen tulee varmistaa, että heidän toimijansa kohtelevat jatkossa sukupuolivähemmistöihin kuuluvia tasa-arvoisesti. Sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoinen kohtelu on kirjattu myös lakiin.

Vantaan henkirikoksessa Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti tapauksesta poikkeuksellisen myöhään ja väärinsukupuolitti uhrin eli määritteli uhrin mieheksi. Poliisi myös unohti tiedottaa henkirikoksesta. Uhrin läheisten ja tämän avoimien sosiaalisen median profiilien mukaan uhri oli elänyt avoimesti naisena jo useita vuosia. Vantaan henkirikoksessa tekijä eli noin 30-vuotias mies puukotti naisen yön pikkutunteina. Kyseessä ei ollut puukotukseen johtaneesta “miesten välisestä riidasta”, kuten poliisi asian esitti, vaan vähemmistöön kuuluvan naisen taposta. 

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden väärinsukupuolittaminen kuoleman yhteydessä on edelleen hyvin yleistä ja pelko väärällä nimellä tai väärässä sukupuolessa muistetuksi tulosta elää kipeänä monen sukupuolivähemmistöihin kuuluvan sydämessä. Väärinsukupuolittaminen, erityisesti silloin, kun kohde ei enää voi itse puolustautua ja korjata sitä, on viimeinen vihamielinen teko, jolla vähemmistövastaiset tai -vihamieliset tahot loukkaavat sukupuolivähemmistöihin kuuluneita vainajia. Suomen nykyisen translain takia moni transtaustainen ihminen ei voi korjata sukupuolimerkintää henkilöpapereissa, ja joutuu vasten tahtoaan käyttämään syntymässä määrättyä, virallista sukupuolimerkintää. Kuten Vantaan henkirikos osoittaa, nykyisellä translailla on vakavia seurauksia rikosten uhrien ihmisoikeuksien kannalta. 

Poliisin tiedotteen perusteella tehdyssä artikkelissaan 16.7.2020 Ilta-Sanomat päätyi toistamaan poliisin tekemän väärinsukupuolittamisen. Tämä on ymmärrettävää silloin, kun tieto on saatu poliisilta. Useat transyhteisöt olivat kuitenkin yhteydessä toimitukseen ja välittivät toimittajille uutta tietoa, joka koski uhrin sukupuolta. Tieto ei kuitenkaan johtanut Ilta-Sanomien asiavirheen korjaamiseen, vaikka uutista onkin korjattu jälkikäteen 17.7. poliisin toiveiden mukaisesti. Ilta-Sanomat ei esimerkiksi korjannut uutista edes niin, että se olisi kirjoittanut “henkilön”, eikä “nuoren miehen” joutuneen henkirikoksen uhriksi. Tällöin väärinsukupuolittaminen on myös Ilta-Sanomien osalta muuttunut tahattomasta tahalliseksi ja päätoimittaja on vastuussa uhrin muiston loukkaamisesta. Ilta-Sanomien lisäksi myös MTV Uutisten verkkosivuilla on edelleen virheellinen tieto uhrin sukupuolesta, vaikka se on korjannut uhrin sukupuolittamisen toiseen aihetta koskevaan uutiseensa.

Henkirikos itsessään on aiheuttanut suurta huolta Suomen transyhteisössä ja erityisesti transnaiset ja transfeminiinit elävät entistä suuremmassa pelossa. Miesten naisiin kohdistama väkivalta on suuri ongelma Suomessa ja vähemmistöasemassa olevat naiset kuuluvat tässä väkivaltatilastossa erityiseen riskiryhmään. Sen vuoksi on tärkeää tilastoida rikoksen uhrit oikein. Henkirikoksen myötä väkivallan uhka on konkretisoitunut monelle. Poliisin oma toiminta lisää tätä pelkoa, sillä välinpitämätön, väärinsukupuolittava suhtautuminen ilmaisee vähemmistöille, että poliisi ei ota vähemmistöjen huolia vakavasti eikä suhtaudu näihin kunnioittavasti. Muun muassa Rikosuhripäivystyksen (RIKU) mukaan erityisesti sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia viharikoksia ilmoitetaan poliisille jo valmiiksi vähäisissä määrin ja on riski, että aliraportointi tulee luottamuksen horjuessa kasvamaan entisestään. 

Vuoden 2020 EU:n perusoikeusvirasto FRA:n raportin mukaan suomalaisista väkivaltaa kokeneista HLBTI+ -ihmisistä vain 16 % on ilmoittanut poliisille kokemastaan väkivallasta. Kuitenkin joka viides trans- tai intersukupuolinen henkilö oli samassa raportissa kertonut kokeneensa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 5 vuoden aikana. THL:n vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan sukupuolivähemmistöt kokevat jo yläkouluikäisinä enemmän väkivaltaa ja seksuaalista häirintää suhteessa muihin nuoriin. Ongelma on siis yhteiskunnassamme rakenteellinen.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Ilta-Sanomat korjaa uutisointinsa saamansa palautteen mukaisesti ja pyytää anteeksi uhrilta sekä tämän läheisiltä julkisesti. Vaadimme myös muita medioita korjaamaan uutisensa, jos nämä ovat mahdollisesti uutisoineet tapahtuneesta poliisin tiedotteen perusteella. Journalistin ohjeet vaativat toimittajia kunnioittamaan ihmisarvoa, ja uhrin sukupuolen kunnioittaminen on vähintä, mitä tämän pykälän perusteella voi odottaa.

Lisäksi vaadimme poliisilta julkista tiedotteen korjausta ja uhrin muiston loukkauksen osalta julkista anteeksipyyntöä. Vaadimme myös, että poliisi ottaa vakavasti mahdollisen viharikosmotiivin ja tilastoi rikoksen vähemmistöön kohdistuneeksi väkivallanteoksi. Luottamuksen jälleenrakentamiseksi vähemmistöjen ja poliisin välille tarvitaan nyt konkreettisia tekoja poliisilta. Me alan järjestöt olemme halukkaita sitoutumaan tarvittaessa yhteistyöhön viranomaisten kanssa luottamuksen palautumisen varmistamiseksi. 

Sisäministeriöltä sekä Poliisihallitukselta vaadimme konkreettisia toimia poliisin vähemmistöihin kohdistuvien asenteiden kartoittamiseksi ja vähemmistöjen kohtaamisen ja kunnioittamisen kouluttamista sekä tuleville että jo palveluksessa oleville poliiseille. Vantaan henkirikoksen tulee jäädä viimeiseksi, jossa poliisi tietoisesti jättää uhrin sukupuolen huomioimatta ja suhtautuu väheksyvästi vähemmistönaisten kohtaamaan väkivaltaan.

Me allekirjoittaneet haluamme nähdä maailman kehittyvän siten, että jokaista kunnioitetaan omana itsenään niin elämässä kuin kuolemassa. Haluamme nähdä maailman, jossa sukupuolivähemmistöjen ei tarvitse pelätä joutuvansa loukatuksi vielä kuolemansakin jälkeen.                                                                                       

Siksi vaadimme nyt toimenpiteitä kaikilta osapuolilta.

Transfeminiinit ry:n, Trans ry:n, Trasek ry:n ja Pro-tukipiste ry:n puolesta,

Emilia Blåsten
Varapuheenjohtaja, Transfeminiinit ry

Julia Peltonen
Varapuheenjohtaja, Trans ry

Tanja von Knorring
Hallituksen jäsen, Trasek ry

Regnbågsankan rf

Pro-tukipiste rf