Tanskan laki

Kesäkuussa 2014 Tanskan parlamentti hyväksyi uuden menettelyn juridisen sukupuolen tunnustamiseen. Uusi lainsäädäntö perustuu itsemääräämisoikeuteen juridisen sukupuolen suhteen.

Sukupuolen tunnustaminen on Tanskan väestötietolaissa (Lov om Det Centrale Personregister). Täysi-ikäinen hakija tekee kirjallisen hakemuksen uudesta henkilötunnuksesta kertoen siinä kokevansa olevansa toista sukupuolta. Puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen hakija vahvistaa hakemuksensa kirjallisesti ja ministeriö antaa hakijalle uuden henkilötunnuksen.

Lisäksi Tanskassa on joissain tilanteissa mahdollista saada merkintä X passiin sukupuoleksi.

Lakimuutos – suomennos

§ 1

Kappale 6:

Sisä- ja elinkeinoministeriö myöntää kirjallisen hakemuksen jälkeen uuden henkilötunnuksen henkilölle, joka kokee kuuluvansa toiseen sukupuoleen. Ehtona henkilötunnuksen myöntämiselle on että hakija tekee kirjallisen lausunnon siitä, että toive uudesta henkilötunnuksesta perustuu kokemukseen hakijan kuulumisesta toiseen sukupuoleen. Lisäksi hakijan pitää vahvistaa lausuntonsa kirjallisesti kuuden kuukauden kuluttua sen jättämisestä. Hakemuksen tekijän tulee olla täyttänyt 18 vuotta.

§ 2

Laki tulee voimaan 1. syyskuuta 2014.

Henkilöiden osalta ovat hakeneet ennen lain voimaantuloa joko toisen sukupuolen mukaista nimeä, sukupuolimerkintää X passiin, tai kastraatiota sukupuolenkorjausleikkauksen yhteydessä lasketaan §1 edellyttämä harkinta-aika alkaneeksi ensimmäisestä sellaisesta hakemuksesta.

§ 3

Laki ei koske Färsaaria tai Grönlantia, mutta se voidaan ulottaa koskemaan Grönlantia kuninkaallisella määräyksellä ottaen huomioon Grönlannin olosuhteet.

Lähde:
http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l182/99/367/afstemning.htm