Trasekin kevätkokous 13.4. klo 17.00

Trasekin kevätkokous pidetään 13.4. klo 17.00 Helsingissä Potilasliiton toimistolla, Helsinginkatu 14 A, katutaso.

Tervetuloa!

Tallennettu kategorioihin Tapahtumat | Avainsanoina , | Kommentit poissa käytöstä

Trasek ja Seta Amnestyn raportista: Translain uudistus toteutettava tällä hallituskaudella

Ihmisoikeusjärjestöt Trasek ja Seta ovat huolissaan translakiuudistuksen aikataulusta, koska uudistusta valmistelevan ministeriötyöryhmän työtä on lykätty. Järjestöjen mukaan laki on uudistettava tällä hallituskaudella. Ihmisoikeusloukkaukset on lopetettava.

Tänään julkaistu Amnesty Internationalin raportti osoittaa, että transihmisiin kohdistuu Suomessa syrjintää ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Osa niistä on kirjattu lakiin. Sukupuoltaan korjaavan on muun muassa todistettava lisääntymiskyvyttömyytensä, oltava valmis luopumaan avioliitostaan ja alistuttava tutkimuksiin, joissa vaaditaan ilmaisemaan sukupuolta korostetun stereotyyppisesti. Trasek ja Seta yhtyvät Amnestyn vaatimukseen itsemääräämisoikeuteen perustuvasta translaista.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) toimii jo työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella translain uudistus. Ministeriö on kuitenkin keskeyttänyt työryhmän työn kevään ajaksi. Järjestöt ovat huolissaan, ehtivätkö hallitus ja eduskunta käsitellä asian tämän hallituksen aikana.

”Transihmisten ihmisoikeusloukkausten korjaaminen ei saa olla viimeisenä toteutettavien asioiden listalla”, Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki sanoo.

”Juridisen sukupuolen vahvistamisen erottaminen lääketieteestä myös säästäisi resursseja ja lisäisi ihmisten hyvinvointia. Hoitoa annettaisiin vain sitä tarvitseville, eikä ketään pakotettaisi vasten tahtoaan hoitojärjestelmän vallan alle.”

Trasek ja Seta yhtyvät Amnesty Internationalin näkemykseen, että valtioiden on kunnioitettava ihmisten oikeutta määritellä oma sukupuolensa. Järjestöt toivovat, että tuleva hallituksen esitys translain uudistamisesta toteuttaa kansainvälisten ihmisoikeuselinten Suomelle antamat suositukset nopeasta sekä yksityisyyttä ja ihmisarvoa kunnioittavasta prosessista juridisen sukupuolen vahvistamiseksi.

Trasek ja Seta kiittävät Amnestya tänään julkaistusta tutkimusraportista, joka kertoo karua kieltään sukupuoltaan korjaavien ihmisten asemasta Suomessa. Raportti The state decides who I am: lack of legal recognition for transgender people in Europe tarkastelee transihmisten oikeuksien toteutumista sekä sukupuolen juridisen muuttamisen ehtoja Suomessa ja kuudessa muussa Euroopan maassa. Raporttia varten on toteutettu kysely- ja haastattelututkimus ja tarkasteltu lainsäädäntöä ihmisoikeusnormiston valossa.

Lisätiedot:

Antti Karanki, puheenjohtaja, Trasek ry p. 041 546 1565

Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry p. 050 309 8108

Trasek ry on vuonna 1984 perustettu ihmisoikeusjärjestö, joka puolustaa yksilön oikeutta määritellä oma sukupuolensa sekä tämän sukupuolen sisältö ja merkitys. Yhdistys puolustaa sukupuolivähemmistöjen oikeuksia yhteiskunnassa päämääränä se, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat elää avoimesti omana itsenään. Yhdistys kokoaa ja jakaa tietoa suku- puolivähemmistöistä, auttaa ja tukee niihin kuuluvia ihmisiä ja puuttuu heihin kohdistuvaan syrjintään. trasek.fi

Seta – 40 vuotta ihmisoikeustyötä! Seta ry on vuonna 1974 perustettu ihmisoikeusjärjestö, jolla on 21 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Setan osana toimii Transtukipiste. Setan tavoitteena on, että jokainen voi elää yhdenvertaisena yhteiskunnassa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään ja sukupuolen ilmaisustaan. www.seta.fi

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Avainsanoina , | Kommentit poissa käytöstä

TransHelsinki 2014 järjestäminen alkaa

Tervetuloa suunnittelemaan ja toteuttamaan TransHelsinkiä vuonna 2014! Järjestämme ensimmäisen kokouksen torstaina 13.2.2014 Setan toimistolla (Pasilanraitio 5, 2krs) kello 16:15.

Muokattu 11.2.2014: Kokous on valitettavasti jouduttu peruuttamaan. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

TransHelsinki on sukupuolivähemmistöjen tapahtuma, jossa on transihmisille ja heidän lähipiirilleen suunnattua ohjelmaa, sekä kaikille avoimia seminaareja.

Vuoden 2014 TransHelsinki järjestetään viikolla 47 (17-23.11.)

Tallennettu kategorioihin Tapahtumat | Avainsanoina | Kommentit poissa käytöstä

Sateenkaarinuorena nyt ja ennen aineistokeruu

Kerro sateenkaarinuoruudesta Suomessa! Millaista on elää nuorena lesbona, homona, biseksuaalina, transihmisenä, transvestiittina, sukupuolettomana, intersukupuolisena, queer-nuorena, aseksuaalina tai muuten seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja haastavana? Entä millaista se oli ennen?

Kerro kokemuksesi tai muistosi elämästä nuorena, joka kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, kokee tai on kokenut epävarmuutta seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan tai on haastanut seksuaalisuutta ja sukupuolta määrittäviä normeja. Kirjoittamalla elämästäsi olet mukana tuottamassa yhä monipuolisempaa kuvaa nuoruudesta Suomessa eri aikoina.

Kirjoitusten pituus ja tyyli ovat vapaat: kirjoitukset voivat olla yhtä hyvin päiväkirjamerkintöjä, muistelmia kuin vaikkapa runoja tai novelleja.

http://www.finlit.fi/arkistot/keruut/sateenkaarinuori/

Tallennettu kategorioihin Tutkimukset | Avainsanoina , | Kommentit poissa käytöstä

Kysely feminisoivasta hormonihoidosta

Trasek kerää ajankohtaista tietoa feminisoivien hormonien käytöstä. Voit auttaa meitä kertomalla omasta feminisoivien hormonien käytöstäsi vastaamalla lyhyeen kyselyyn. Kysely on suunnattu transsukupuolisille sekä muille näitä hormoneita käyttäville ihmisille.

Tiedot ovat Trasekin käyttöön ja tiedoista poistetaan tunnistavat yksityiskohdat. Tietoja käsitellään kunnioittavasti ja tutkimuksen tarkoituksena on omalta pieneltä osaltaan jakaa tietoa hormonien käytön nykytilasta Suomessa.

Kysely on auki 16.3.2014 asti.

Vastaa kyselyyn!

Tallennettu kategorioihin Tutkimukset | Avainsanoina , , | Kommentit poissa käytöstä

Järjestöt: Tahdon2013-kansalaisaloite on upea kansalaistoiminnan voimannäyte tasa-arvon puolesta

Setan, Sateenkaariperheiden ja Trasekin mielestä olisi eduskunnan arvon mukaista äänestää avioliittolakialoitteesta suuressa salissa.

Tasa-arvoista avioliittolakia vaativa Tahdon2013-kansalaisaloite luovutetaan tänään 13.12. eduskunnan puhemiehelle. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestöt Seta, Trasek ja Sateenkaariperheet kiittävät kansalaisaloitteen toteuttajia ja kiirehtivät aloitteen saamista äänestykseen.

”Tahdon-kampanja on ollut hieno ja suomalaisia innostanut kokemus, jossa laaja joukko ihmisiä on asettunut tukemaan yhdenvertaisia perheoikeuksia. Nimiä on kerätty ja tukitempauksia järjestetty ympäri Suomea. On ollut upeaa olla mukana”, sanoo Setan varapuheenjohtaja Mikko Väisänen, joka toimi myös Tahdon-kampanjan Tampereen aluevastaavana.

”166 851 nimeä on historiallinen saavutus. Heti avauspäivänä 19.3. toteutunut sadan tuhannen nimen ylitys jäi mieleen yhtenä tämän vuoden huippukohdista. Kaikilla perheillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. On aika näyttää se myös avioliittolainsäädännössä”, Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä toteaa.

Kiitämme lämpimästi vapaaehtoisten toteuttamaa Tahdon2013-kampanjaa ja kaikkia kampanjaa tukeneita yhteistyötahoja sekä niitä kansanedustajia ja puolueita, jotka ovat jo asettuneet tukemaan avioliittolain avaamista samaa sukupuolta oleville pareille. Nyt kansalaisaloite pääsee eduskunnan käsittelyyn. Järjestömme toivovat, että aloitteesta äänestetään suuressa salissa mahdollisimman pian.

Tasa-arvoisen avioliittolain jälkeenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumisen tiellä on paljon esteitä. Avioliittolaki ei ratkaise edes kaikkia perheoikeuksiin liittyviä ongelmia, vaan tehtävää jää muun muassa isyyslain ja translain uudistuksiin. Lakimuutos on kuitenkin merkittävä symboli eri perhemuotojen yhdenvertaiselle kohtelulle.

Seta, Trasek ja Sateenkaariperheet ovat kansalaisaloitekampanjan yhteistyökumppaneita. Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi, Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki ja Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä kuuluvat Tahdon2013-kansalaisaloitteen vireille panijoihin.

Sateenkaariperheet ry on lastensuojelu- ja perhejärjestö, joka tekee ihmisoikeustyötä sekä lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä sekä vaikuttaa perhepolitiikkaan ja kehittää sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluita. Sateenkaariperheet koordinoi Kaikkien perheiden Suomi -hanketta, joka yhdistää kymmenen perhejärjestöä yhteisten perhepoliittisten tavoitteiden taakse. www.monimuotoisetperheet.fi, www.sateenkaariperheet.fi

Seta ry on vuonna 1974 perustettu ihmisoikeusjärjestö. Sen tavoitteena on, että ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta. Setan edustajakokous vahvisti 1.12.2013 järjestön poliittiset tavoitteet vuosiksi 2014-2017. Niihin voi tutustua osoitteessa www.seta.fi/poliittinen-strategia

Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjintää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen. trasek.fi

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Avainsanoina , | Kommentit poissa käytöstä

Seta ja Trasek: Ihmisoikeudet translain perustaksi

Translaki tulee uudistaa transihmisten ihmisoikeudet turvaavalla tavalla, vaativat ihmisoikeusjärjestöt Seta ja Trasek tänään 20.11. julkaisemassaan tiedotteessaan.

Juridisen sukupuolen vahvistmisen perustaksi on otettava itsemäärittely. Lääketieteellinen ja juridinen sukupuolen korjaus on erotettava lainsäädännössä toisistaan, ja juridisen sukupuolen vahvistamiselle ei tule asettaa lääketieteellisiä tai muita ehtoja. Hoitoa tulee tarjota sitä tarvitseville hoidollisin perustein, ei juridisen sukupuolen korjaamiseen kytkettynä pakkona.

”Argentiinassa juridisen sukupuolensa voi korjata ilmoituksella ilman vaatimusta diagnoosista tai kehon muuttamisesta. Suomessakin sukupuolen vahvistaminen voisi perustua maistraatille tehtävään omaan ilmoitukseen”, Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki sanoo.

”Myös useissa Euroopan maissa on voimassa tai valmistelussa Suomea huomattavasti edistyksellisempi lainsäädäntö sukupuolen korjaamisesta. Kymmenen maata ei vaadi lisääntymiskyvyttömyyttä juridisen sukupuolen korjaamisen ehtona, ja yli kymmenen maata ei rajoita sukupuoltaan korjaavan oikeutta jäädä avioliittoon. Suomella on tässä paljon kirittävää.”

Juridisen sukupuolen vahvistamiseen johtava prosessi on Suomessa pitkä ja aiheuttaa arkielämässä kohtuuttomia ongelmia, jotka lisäävät eriarvoisuutta ja syrjäytymisriskiä. Yhteiskunnalle tulee tästä myös tarpeettomia kustannuksia.

Hallinnollisen sukupuolen muuttamiselle asetetut lääketieteelliset vaatimukset loukkaavat sukupuoltaan korjaavien henkilöiden oikeutta yksityis- ja perhe-elämään, keholliseen koskemattomuuteen ja kunnioittavaan kohteluun. Ihmisoikeuksia loukkaavien ehtojen poistamista ovat vaatineet muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutettu, Euroopan neuvosto, Euroopan parlamentti ja laaja joukko kansalaisjärjestöjä Suomessa ja kansainvälisesti.

”Transihmiset kärsivät päivittäin yhteiskunnan tiukasta jakamisesta naisiin ja miehiin. On älytöntä, että juuri sukupuoltaan korjaavilta vaaditaan stereotyyppisen sukupuoliroolin mukaan elämistä. Eihän sitä vaadita muiltakaan ihmisiltä eikä sukupuolen mukaista käytöstä voi määritellä lääketieteellisesti”, Setan pääsihteeri Aija Salo sanoo.

”Oikeiden henkilöpapereiden saaminen ei saa olla kiinni vuosien käytöskokeesta.”

Salon mukaan juridisen sukupuolen korjaamisen pitäisi olla mahdollista ilman ikärajaa. Nykyisin ikäraja on 18.

Juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtoja ja itsemääräämisoikeutta käsitellään tänään Helsingissä Amnestyn Suomen osaston järjestämässä seminaarissa, joka on osa TransHelsinki-tapahtumaviikkoa. Seminaarissa puhuvat muun muassa valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas, Trasek ry:n puheenjohtaja Antti Karanki, asiantuntija Kerttu Tarjamo Euroopan neuvoston seksuaali- ja sukupuolivähemmistöyksiköstä, Transgender Europe -järjestön hallituksen jäsen Arja Voipio ja Ruotsin hlbti-kattojärjestön RFSL:n puheenjohtaja Ulrika Westerlund. Seminaaria voi seurata verkossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän tarkastelemaan translain uudistustarpeita. Setalla ja Trasekilla on edustajat työryhmässä.

Amnestyn seminaari verkossa.

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Avainsanoina | Kommentit poissa käytöstä

TransHelsinki alkaa jälleen 19.11

TransHelsinki on sukupuolivähemmistöjen valtakunnallinen tapahtuma, jossa on transihmisille ja heidän lähipiirilleen suunnattua ohjelmaa sekä kaikille avoimia seminaareja. Viikon tavoitteena on antaa ääni luovuudelle, tiedolle ja kokemuksille, joita sukupuoleltaan moninaisten keskuudessa on.

TransHelsinki järjestetään 19.11 – 24.11. Tutustu tarkempaan ohjelmaan Transhelsingin verkkosivuilta.

TransHelsingin tapahtumia järjestävät Seta ja sen Transtukipiste, Trasek ry, transvestiittijärjestö Dreamwear Club, Amnestyn Suomen osasto ja sateenkaariperheet. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia. TransHelsinkiä on järjestetty vuodesta 1993.

Tallennettu kategorioihin Tapahtumat | Avainsanoina | Kommentit poissa käytöstä

Mielipide: Hoitojärjestelmä sortaa transihmisiä

Miltä kuulostaisi, jos sinun pitäisi kysyä lääkäriltä lupa elää loppuelämäsi haluamallasi tavalla? Jos lääkärin eväävä päätös olisi niin murskaava, että se saattaisi aiheuttaa itsemurhaan johtavan masennuksen? Tällainen on transsukupuolisten tutkimus- ja hoitojärjestelmä.

Koko hoitojärjestelmän lähtökohdat ovat täysin käänteiset verrattuna muuhun terveydenhoitoon. Tyypillisestihän lääkärille mennään valittamaan oireista, joiden perusteella lääkäri yrittää tunnistaa ongelman, tehdä diagnoosin ja määrittää tarvittavat hoidot. Transsukupuolisilla asia menee melkein kokonaan päinvastoin. Jotta transihminen saisi ne hoidot, joita hän tarvitsee, hänen pitää pystyä vakuuttamaan lääkäri siitä, että hän on todella transsukupuolinen.

Transsukupuolisuudessa on se valitettava tosiasia, ettei kukaan pysty ulkopuolelta arvioimaan millainen henkilön sukupuolikokemus on. Sukupuolikokemus voi näkyä ulospäin, tai olla näkymättä. Transsukupuolisten diagnosointiprosessi yrittää kuitenkin asettaa jonkinlaista oikeaa kuvaa siitä, millainen transsukupuolisen kuuluu olla, eli kenelle voidaan antaa diagnoosi. Ongelmallista tässä on se, että tutkimushenkilökunnasta riippuen ”oikea kuva” saattaa vaihdella radikaalistikin.

Tämä ”oikea kuva” transsukupuolisesta onkin ehkä yksi suurimmista pelon aiheista tutkimuksissa olevien transihmisten keskuudessa. Monet joutuvat hyvin vakavissaan miettimään sitä, mitä tutkimuksissa voi sanoa ja miten pitää tuoda itsensä esille saadakseen tarvitsemansa diagnoosin ja hoidot. Diagnoosi kun saatetaan evätä tai sitä voidaan viivästyttää mitä oudoimmista syistä.

Satuitko mainitsemaan, että olet kiinnostunut antropologiasta? Silloin kiinnostuksesi sukupuolen korjaukseen on varmastikin vain akateemista, joten et ole oikeasti transsukupuolinen. Onko poliittinen näkemyksesi, että nykyinen sukupuolijärjestelmä tulisi romuttaa? Silloin korjausprosessisi on selkeästi vain yritys taistella sukupuolijärjestelmää vastaan eikä se ole transsukupuolisuutta. Entäpä jos kehodysforiasi aiheuttaa niin vakavaa masennusta, että olet lähes toimintakyvytön? Silloin diagnoosisi voidaan evätä, koska sinulla ei ole tarpeeksi henkisiä voimavaroja käydä prosessia läpi.

On täysin hullua, että ihmiset joutuvat pelkäämään sitä tutkimusyksikköä, jonka tehtävänä pitäisi olla ihmisten auttaminen. Sukupuolenkorjausprosessi on monille yksi suurimmista elämää muuttavista vaiheista. Siitä huolimatta ihmiset eivät voi puhua omista epäilyksistään tai peloista liittyen prosessiin, koska kaiken tällaisen pelätään vaikuttavan negatiivisesti diagnoosin saantimahdollisuuksiin. Tutkimusyksikölle pitää vain antaa kuvaa reippaasta kykenevästä henkilöstä, joka tietää hyvin tarkasti, mitä haluaa omalta elämältään.

Vaikka transsukupuolisuudessa ei olekaan kyse mielenterveysongelmasta itsessään, joutuvat transtutkimuksissa olevat keskustelemaan psykiatrin ja psykologin kanssa hyvinkin henkilökohtaisista asioista, mitä voi hyvin verrata mielenterveystyöhön. Tällaisessa työssä on erittäin tärkeää se, että potilaan ja lääkärin välinen yhteistyö toimii hyvin. Tutkimuksissa monille saattaakin muodostua ongelmaksi se, etteivät he yksinkertaisesti tule toimeen heidän asioitaan käsittelevien työntekijöiden kesken. Toisin kuin monissa muissa tutkimuksissa, tässä ihmisillä ei ole valinnanvaraa, koska transsukupuolisia hoitavat tahot on kirjattu lakiin. Joillekin ongelma diagnoosin saamisessa saattaakin olla siis pelkästään suhteet hoitohenkilökunnan kanssa. Käytännössä siis diagnoosin saattaa saada tai olla saamatta pelkän henkilökemioiden perusteella.

Transsukupuolisuus ei ole hauskaa. Tuskin kukaan lähtee tutkimuksiin vain siksi, että aamulla vain sattui tuntumaan siltä. Monet ovat miettineet tutkimuksiinkin lähtemistä vuosia siitä, kun ovat saaneet tiedon, että sitä kautta voi saada hoitoja. Oman sukupuoli-identiteetin työstäminen on monilla alkanut jo hyvin kauan tuota aikaisemmin; monet ovat kokeneet kehonsa väärän sukupuolen jo lapsuudesta asti. Tästä huolimatta tutkimusyksiköt kokevat tärkeäksi tehdä helposti yli vuoden mittaiseksi venyviä tutkimuksia, jotta ”varmistuttaisiin” henkilön sukupuoli-identiteetistä.

Monet transsukupuoliset kokevat tutkimukset ahdistavaksi ajaksi, sillä tutkimusvaihetta yleensä varjostaa epätietoisuus tulevasta ja aikatauluista. Etenkin HYKSissä jatkuva hoitohenkilökunnan vaihtuminen on kuomittanut jo useiden vuosien ajan potilaita entisestään, kun aikataulut hidastelevat ja yhteistyö uuden hoitohenkilökunnan kanssa on aina iso kysymysmerkki. Toisaalta aikaisemman lääkärin tekemä merkintä yhteistyökyvyttömyydestä potilaskertomuksessa saattaa jo valmiiksi leimata potilaan uuden lääkärin silmissä.

Tutkimuksissa olevan kannalta tilannetta ei myöskään helpota se, että usein transsukupuolisten kokema ahdistus saattaa vielä lisäksi aiheuttaa mielenterveysongelmia. Masennus, ahdistus- ja paniikkihäiriöt sekä muut sosiaaliset ongelmat ja syrjäytyminen eivät ole mitenkään epätyypillisiä transsukupuolisilla. Vaikkei ongelmia olisi tutkimuksiin lähtiessä vielä, saattaa uuden sukupuoliroolin omaksuminen tuhota sosiaalisia turvaverkkoja kun henkilö saattaa menettää työnsä, perheensä ja muut läheiset ihmissuhteet pelkästään muiden suhtautumisen takia.

Ei ole kenenkään etu, että lain määräämien transihmisten tutkimuksiin erikoistuvien tahojen ainut tarkoitus on toimia portinvartijana muille hoidoille. Niille, joilla elämä on jo suhteellisen kunnossa muuten, vuoden kestävä diagnosointi vain täysin turhaan hidastaa heidän elämäänsä. Ne jotka kaipaisivat apua, eivät sitä taas tutkimusyksiköiltä uskalla hakea, koska se saattaisi vaarantaa heidän tulevaisuutensa. Eipä tosin tutkimusyksikön edes olekaan tarkoitus auttaa, ainoastaan diagnosoida.

Miksi sitten tällaista diagnosointikäytäntöä pitää ylläpitää, kun joillekin diagnoosin saamisessa on todellakin kyse lähes elämästä ja kuolemasta? Syy tuskin on taloudellinen, vaikka hoitotoimenpiteissä merkittävänä maksajana toimiikin yhteiskunta. On todennäköistä, että diagnosointivaiheen poistamalla kustannukset olisivat huomattavasti pienemmät, vaikka useampi voisikin saada hoitoja. Ottaen huomioon kaikki transihmisten kohtaamat ongelmat, kovin moni tuskin lähtee korjausprosessiin kevein perustein. Aloittamalla hoidot maltillisesti (esimerkiksi pelkällä hormonihoidolla), ihmiset huomaavat itsekin, jos ovat väärällä polulla, ennen kuin mitään pysyviä vahinkoja on tapahtunut.

Onko naiivia ajatella, että lääkärien olisi tarkoitus auttaa ihmisiä, eikä evätä heiltä hoitoja?

Tallennettu kategorioihin Kirjoitukset | Avainsanoina | Kommentit poissa käytöstä

Kirjoituspyyntö: Minun Sateenkaariperheeni

Pyynnöstä välitämme seuraavan kirjoituspyynnön.

Kokoamme kirjaa erimuotoisten sateenkaariperheiden tositarinoista. Toiveenamme on saada kaikentyyppiset sateenkaariperheet edustettua. Osallistu kirjaan lähettämällä meille kirjoituksesi omasta perheestäsi, olit sitten sateenkaariperheen äiti, isä, etävanhempi, sijaisvanhempi, uusvanhempi tai vaikka lapsi.

Kirjan tavoitteena on antaa ideoita perheemuodostamiseen, sekä tuoda esille erilaisia perhemuotoja haastaen perinteiset perhemallit. Ei ole kuitenkaan tarkoitus yrittää esittää, että sateenkaariperheet ovat parempia tai onnellisempia kuin heteroydinperheet, vaan tuoda ilmi erilaisten perhekokoonpanojen hienous ja niiden tuomat hyvät asiat, mutta myös tuoda ilmi mitä ongelmia voi olla eri perhemuodoissa.

Toivomme elämyksellistä ja koskettavaa luettavaa, jossa voit vuodattaa tuntojasi mahtavista ilon hetkistä pilvisempiin päiviin ja kompastuskiviin. Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla huippuluokan kirjoittajalahjakkuus, mutta tekstin tulisi olla esseemuotoinen.

Riippuen kirjoitusten määrästä emme välttämättä pysty julkaisemaan kaikkia tarinoita. Pidätämme oikeuden muokata tekstejä. Olemme yhteydessä sinuun, mikäli muokkaamme tekstiäsi merkittävästi tai toivomme siihen lisäystä.

Voit kirjoittaa tarinasi nimimerkillä. (Tai halutessasi omalla nimelläsi.) Nimimerkin perään merkitään maakunta. Halutessasi voit osallistua kirjaan myös antamalla haastattelun. Kirjoituksen pituussuositus on 1-4 A4:sta. Voit kirjoittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Kirjoitusaikaa on 30.11.2013 asti. Lähetä tarinasi sähköpostilla osoitteeseen sateenkaariperheeni@gmail.com.

Toivomme vapaamuotoisia tarinoita, mutta kirjoituksessasi voisit kertoa esimerkiksi näistä seikoista:

- perheenjäsenesi, sateenkaariperhemuotosi, lastesi iät
- miten teistä tuli perhe (mistä kaikki alkoi ja miksi, mitä kaikkea tapahtui matkalla perheeksi)
- ongelmat, yllätykset ja pelot, ratkaisut
- parasta perhemuodossanne
- perheenjäsenten roolit, vanhempien tasavertaisuus
- lasten etävanhemman osallistuminen lasten elämään
- vanhemmuuskumppaneiden keskinäiset suhteet ja niiden muuttuminen lapsen myötä
- parisuhteesi
- lasten, lähipiirin sekä ulkopuolisten suhtautuminen perhemalliinne
- juridiikka, byrokratia, perheensisäinen adoptio
- tulevaisuuden odotukset

Kirjan tuotot lahjoitamme Sateenkaariperheet ry:lle.

Kiittäen osallistumisestasi,
Minun sateenkaariperheeni -kirjatiimi Maria Rintamäki, Karoliina Riihiluoma ja Hanna-Leena Autio

Kirjoituspyyntö löytyy myös Sateenkaariperheet ry:n sivuilta: http://www.sateenkaariperheet.fi/index.php?item=155

Tallennettu kategorioihin Tutkimukset | Avainsanoina , | Kommentit poissa käytöstä