Järjestöt vaativat toista kansallista ihmisoikeusohjelmaa

Ryhtiä Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan – järjestöt vaativat toista kansallista ihmisoikeusohjelmaa

Allekirjoittaneet järjestöt vaativat, että Suomi tekee toisen kansallisen perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelman. Tätä suosittavat myös eduskunnan perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta ihmisoikeusselontekoa koskevissa lausunnoissaan.

”Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen yksi konkreettinen keino on tavoitteellinen kansallinen perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelma. Ohjelma on kirjattava tulevan hallituksen strategisiin linjauksiin”, sanoo Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila.

Suomen hallitus teki ensimmäisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman vuosille 2012-2013. Ohjelman laatiminen oli tärkeä signaali siitä, että perus- ja ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja sitovat Suomea myös kotimaassa.

Ensimmäisen ohjelman myötä esimerkiksi oikeusturvaan on saatu rakenteellisia parannuksia. Varsinaisen ohjelman lisäksi valtioneuvosto perusti vuonna 2012 ministeriöiden perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston seuraamaan ohjelman toteutumista. Verkosto on ryhdittänyt viranomaisten työtä ja ministeriöiden keskinäistä keskustelua ihmisoikeusasioissa. Oikeusministeriö asetti ensimmäistä ohjelmaa valmistelemaan ja toimeenpanoa seuraamaan myös kansalaistoimijoiden paneelin. Mukana oli kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeuksiin keskittyviä viranomaistahoja kuten tasa-arvo- ja vähemmistövaltuutetut. Ministeriöiden verkoston ja paneelin yhteiskokoukset lisäsivät dialogia viranomaisten ja järjestöjen välillä.

Ensimmäisessä ohjelmassa oli myös keskeisiä puutteita, kuten monien keskeisten oikeuskysymysten – esimerkiksi taloudellisten oikeuksien, työelämänoikeuksien ja ulkomaalaisten oikeusturvan – vähäinen huomioiminen. Ensimmäinen ohjelma keskittyi jo olemassa olevien hankkeiden toteuttamiseen uusien avauksien sijaan. Huomattava ongelma oli myös resurssien puute ja hankkeiden hajanaisuus.

Kansalaistoimijoiden paneelin arvio ja suositukset ensimmäisestä ohjelmasta sekä Tampereen yliopiston hallintotieteiden laitoksen ohjelmasta tekemä evaluaatio suosituksineen tarjoavat erinomaisen pohjan paremman toisen ohjelman tekemiseen. Ihmisoikeuksien edistäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Ensimmäisen ohjelman aikana tehty työ valuisi hukkaan, mikäli uutta ohjelmaa ei valmistettaisi.

Toisen ohjelman on syytä perustua kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja sopimusvalvontaelinten Suomelle antamien suositusten nopeaan täytäntöön panoon. Niiden lisäksi Suomella on hyvät edellytykset rakentaa kunnianhimoinen ohjelma, joka tuo ihmisoikeusnäkökulman tulevan hallituksen tavoitteisiin. Ihmisoikeudet kuuluvat niin työllisyyden, talouskasvun, yhdenvertaisuuden kuin terveyden ja koulutuspolitiikan keskeisiin elementteihin.

Helsingissä 3.2.2015

Inka Hetemäki, ohjelmajohtaja, Suomen Unicef ry
Olli Joensuu, pääsihteeri, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Frank Johansson, toiminnanjohtaja, Amnesty International Suomen osasto
Milla Kalliomaa, vt. pääsihteeri, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Antti Karanki, puheenjohtaja, Trasek
Kalle Könkkölä, toiminnanjohtaja, Kynnys ry
Marjaana Laine, toiminnanjohtaja, Pakolaisneuvonta ry
Pirkko Mahlamäki, pääsihteeri, Vammaisfoorumi
Päivi Mattila, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto
Johanna Pakkanen, pääsihteeri, Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
Marita Ruohonen, toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura
Seppo Sauro, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto
Aija Salo, pääsihteeri, Seta
Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto

Lisätiedot:

Päivi Mattila, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto puh. 050-5368195

Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012-13 arviointi. Oikeusministeriö 19/2014

Perus- ja ihmisoikeustoimijoiden paneelin lausunto Suomen ihmisoikeuspolitiikasta ja sen seurannasta sekä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Avainsanoina | Kommentit pois päältä artikkelissa Järjestöt vaativat toista kansallista ihmisoikeusohjelmaa

Arctic Pride 2015 Rovaniemellä 20.-22.2.

AP2015-Tunnus-offwhite_small

Arctic Pride järjestetään jälleen Rovaniemellä viikonloppuna 20.-22.2.2015. Kolmatta kertaa järjestettävän Arctic Priden teemana on tänä vuonna ”Sateenkaarikulttuuria Pohjolassa” ja se on rento ja hyväntahtoinen tasa-arvon ja moninaisuuden juhla. Arctic Pride tarjoaa kohtaamispaikan ja tuo esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämää arktisilla leveyksillä. Ennen kaikkea Arctic Pride rohkaisee jokaista olemaan oma itsensä ja kunnioittamaan erilaisuutta muissa. Viikonlopun aikana nautitaan Pride-kulttuurista teatterin, näyttelyiden, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien sekä klubitapahtumien muodossa. Tapahtumia järjestetään ympäri kaupunkia erilaisissa kohteissa. Lauantain pääklubi järjestetään Café Tivolissa ja pääesiintyjäksi on varmistunut ruotsalainen dj-duo Emma Jennie ja Charlotte. Perjantain klubi juhlitaan Kauppayhtiöllä ja siellä esiintyy mm. Rosa Rechardt sekä Kattikopla. Ohjelmarunko tarkentuu päivittäin osoitteessa http://www.arcticpride.fi/ohjelma.html

Twist Travel järjestää bussimatkat Helsingistä Rovaniemelle pysähdyspaikkoina Tampere, Jyväskylä ja Oulu. Lisätietoja matkasta ja varausohjeet löytyvät osoitteesta http://www.arcticpride.fi/matkat.html

Lisätietoja:
http://www.arcticpride.fi
http://www.facebook.com/ArcticPrideRovaniemi
http://www.twitter.com/ArcticPride
http://www.instagram.com/arcticpride

Tallennettu kategorioihin Tapahtumat | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Arctic Pride 2015 Rovaniemellä 20.-22.2.

Haastattelupyyntö: Kokemuksia työelämästä

Pyynnöstä välitämme seuraavan haastattelupyynnön:

Hei,

Olen johtamisen opiskelija Aalto-yliopistosta, lisäksi minulla on opintoja sukupuolentutkimuksesta Helsingin yliopistolta. Työstän graduani transsukupuolisten ihmisten kokemuksista työelämässä Suomessa ja tällä hetkellä etsin graduuni haastateltavia.

Transsukupuolisuus on edelleen tabu aihe useilla työpaikoilla. Monet sukupuoltaan korjaavat henkilöt ovat kielteisten asenteiden ja syrjinnän vuoksi pakotettuja salaamaan todellisen identiteettinsä ja vaihtamaan työpaikkaa tai jäämään hetkeksi kokonaan sivuun työelämästä. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, minkälaisia kokemuksia työsuhteissa olleilla sukupuoltaan korjaavilla henkilöillä on ollut työyhteisössään prosessin aikana ja sen jälkeen.

Etsin haastateltaviksi henkilöitä, jotka ovat läpikäyneet sukupuolenkorjausprosessin työsuhteensa aikana tai ovat prosessissa tällä hetkellä. Työtehtävällä tai paikkakunnalla ei ole merkitystä. Haastateltavat ja heidän työpaikkansa esitetään tutkimuksessa anonyymisti. Pidän myös huolen siitä, että kuvaan haastateltavia ja heidän työtään tavalla, joka estää sekä haastateltavan että hänen työpaikkansa tunnistamisen muilla tavoin. Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelut kestävät noin 1-1,5 h ja ajankohdasta ja paikasta voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Mikäli yllä oleva kuvaus osuu sinuun ja olisit valmis jakamaan kokemuksiasi pyydän kiitollisena ottamaan minuun yhteyttä. Vastaan mielelläni myös mahdollisiin lisäkysymyksiin.

Ystävällisin terveisin,

Essi Laapas
Johtamisen maisteriopiskelija
Aalto-yliopisto
essi.laapas[ät]aalto.fi

Tallennettu kategorioihin Tutkimukset | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Haastattelupyyntö: Kokemuksia työelämästä

Tutkimus: Transsukupuolisuus ja ääni

Pyynnöstä välitämme seuraavan kyselyn:

Hei!

Opiskelen logopediaa Åbo Akademissa ja teen parhaillaan gradu –tutkielmaa transsukupuolisten henkilöiden puheterapeuttisesta hoidosta Suomessa. Ohjaajanani toimii yliopisto-opettaja Leena Tuomiranta.

Ääni on merkittävä osa identiteettiä ja antaa viitteitä mm. puhujan sukupuolesta, iästä ja terveydentilasta. Puheterapeutti tutkii ja hoitaa asiakkaita, joilla on äänen, puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöitä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää transsukupuolisten henkilöiden tarvetta puheterapeuttiseen hoitoon ja millaisia kokemuksia heillä on tällaisesta hoidosta. Toisena tavoitteena on kartoittaa, mitä suomalaiset puheterapeutit tietävät puheterapiasta kyseisen asiakasryhmän kanssa ja minkälaisia kokemuksia heillä on siitä. Tutkimus suoritetaan sähköisen kyselylomakkeen avulla.

Tutkimus on tarkoitettu kaikille transsukupuolisille henkilöille, jotka ovat hakeutuneet sukupuolen korjausprosessiin, käyvät sitä parhaillaan tai ovat jo käyneet sen läpi. Lomakkeen kysymyksiin vastataan anonyymisti ja yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa opinnäytetyöstä. Kyselyn täyttäminen vie noin 4-6 minuuttia. Vastaavaa tutkimusta ei Suomessa ole vielä tehty. Kokonaiskuvan saamiseksi on tärkeää että vastaat kyselyyn vaikka et kokisikaan tarvitsevasi puheterapiaa.

Linkki kyselylomakkeeseen: https://survey.abo.fi/lomakkeet/5781/lomake.html
Länken till det svenskspråkiga frågeformuläret: https://survey.abo.fi/lomakkeet/4632/lomake.html

Jos sinulla on kysyttävää tutkimukseen tai lomakkeeseen liittyen, ota yhteyttä:

Kajsa Rintamäki
Puheterapeuttiopiskelija
Institutionen för psykologi och logopedi
Åbo Akademi
kajsa.rintamaki@abo.fi

Leena Tuomiranta
Yliopisto-opettaja, erikoispuheterapeutti
Institutionen för psykologi och logopedi
Åbo Akademi
leena.tuomiranta@abo.fi

Tallennettu kategorioihin Tutkimukset | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Tutkimus: Transsukupuolisuus ja ääni

Järjestöjohtajat: Translaki ja äitiyslaki toteutettava, valtapeli ei saa estää ihmisoikeuksia

Yleisradion mukaan sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) ei hyväksy sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaa translakiuudistusta. Uudistus on kiireellinen, koska nykyinen laki loukkaa transihmisten kehollista koskemattomuutta, yksityisyyden ja perhe-elämän suojaa, oikeutta terveyteen sekä itsemääräämisoikeutta. Räsänen ilmoittaa vastustavansa myös oikeusministeriön valmistelemaa äitiyslakia, joka parantaisi naisparien lasten suojaa.

”Kristillisdemokraatit ilmoittavat Päivi Räsäsen suulla vastustavansa kaikkia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien parannuksia. Tämä linjaus puhuu puolestaan. Päivi Räsäselle yhdenvertainen yhteiskunta ei ole itseisarvo, vaan vihollinen. Kuinka pitkälle muut hallituspuolueet eli kokoomus, SDP ja RKP antavat yhden ministerin ja kuuden kansanedustajan puolueen päättää hallituksen agendasta?” Setan varapuheenjohtaja Katriina Rosavaara sanoo.

”Juridisen sukupuolen vahvistamisen tulee perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Tämä toteutettiin Tanskassa, joten se on mahdollinen Suomessakin. Myös Norjan hallitus valmistelee mittavaa translakiuudistusta. Nykylailla Suomi rikkoo räikeästi myös omaa kansainvälistä ihmisoikeuspolitiikkaansa”, Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki sanoo.

Ihmisoikeusliiton tutkimuspäällikkö Milla Aaltosen mukaan EU:n perusoikeusviraston tiistaina julkistettu tutkimus transihmisten kokemasta syrjinnästä osoittaa, että translakiuudistukselle on suuri tarve.

”Lähes 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että helpompi juridisen sukupuolen vahvistamismenettely auttaisi heitä elämään parempaa elämää. EU:n perusoikeusviraston mukaan valtioiden tulisi taata juridinen vahvistaminen henkilön sukupuoli-identiteetille eikä vahvistamismenettely saisi edellyttää lääketieteellisiä toimenpiteitä, avioeroa tai sterilisaatiota”, Aaltonen toteaa.

Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä kummeksuu Räsäsen kantaa äitiyslakiin.

”Äitiyslaki parantaa lasten oikeuksia. Sen vastustaminen on vastuutonta ja vaarantaa sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnin. Hallituspuolueet kristillisdemokraatteja lukuunottamatta sitoutuivat kesäkuussa viemään äitiyslakiesityksen eteenpäin. Heitetäänkö nyt sateenkaariperheen lapsi pesuveden mukana?” Jämsä kysyy.

”Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeudet eivät tällä hetkellä toteudu täysimääräisesti. Sukupuoleen ja perhesuhteisiin liittyvät säädökset on päivitettävä vastaamaan ihmisten identiteettejä ja perheiden todellisuutta. Hallituksen eduskunnalle antaman ihmisoikeusselonteon mukaan sukupuolen vahvistamisen ehdot vaikuttavat keskeisesti transihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseen. Joltain ihmisryhmältä lisääntymisen kieltävä yhteiskunta on surullinen, ulossulkeva yhteiskunta”, Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro toteaa.

Lisätiedot:

Ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuro, Amnestyn Suomen osasto, p. 044 555 4911
Tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen, Ihmisoikeusliitto, p. 044 742 0405
Toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Sateenkaariperheet, p. 044 997 1976
Varapuheenjohtaja Katriina Rosavaara, Seta, p. 040 562 2314
Puheenjohtaja Antti Karanki, Trasek, p. 041 546 1565

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Järjestöjohtajat: Translaki ja äitiyslaki toteutettava, valtapeli ei saa estää ihmisoikeuksia

Amnestyltä kynttiläpalkinto transihmisten oikeuksien puolustajille

amnesty_tunnustusTrasek sai yhdessä Setan, Heli Hämäläisen, Juudas Kanniston ja Luca Tainion kanssa Amnestyn ihmisoikeustyöstä jaettavan kynttiläpalkinnon työstä transihmisten oikeuksien puolustamiseksi.

Trasek ei suinkaan tee työtä yksin vaan nykyisin eri järjestöjen ja aktivistien yhteistyö on korvaamatonta ja tuottaa paljon enemmän tulosta kuin mitä kukaan saisimme aikaan yksin. Kiitos siis teille kaikille, jotka teette työtä ihmisoikeuksien puolesta!

Amnestyn tiedote:
https://www.amnesty.fi/kynttilapalkinto-transihmisten-oikeuksien-puolustajille/

Tallennettu kategorioihin Uutiset | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Amnestyltä kynttiläpalkinto transihmisten oikeuksien puolustajille

Ihmisoikeusjärjestöt huolissaan hallituksen vitkuttelusta translain suhteen

Räikeät ihmisoikeusloukkaukset saatava loppumaan

Hallitus ei käsitellyt translakiuudistusta tänään. Aika hallituksen esityksen antamiselle eduskunnalle valuu vähiin. Ihmisoikeusjärjestöt Trasek, Seta, Amnesty, Ihmisoikeusliitto ja Sateenkaariperheet vaativat, että peruspalveluministeri Susanna Huovisen valmistelema uudistus juridisen sukupuolen vahvistamisen ehdoista toteutetaan viivytyksettä.

Suomi edellyttää juridisen sukupuolensa korjaavilta eli henkilötunnuksensa muuttavilta henkilöiltä muun muassa lisääntymiskyvyttömyyttä, psykiatrista diagnoosia ja avioliiton muuttamista rekisteröidyksi parisuhteeksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uudistuksen, jossa lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ja siviilisäädyn rajoitukset poistettaisiin. Valmistelun taustalla ovat Suomen kansainväliset sitoumukset ja Suomen saamat suositukset kansainvälisiltä ihmisoikeuselimiltä. Valtioneuvosto ei toistaiseksi ole käsitellyt asiaa, vaikka sen tulisi antaa esityksensä eduskunnalle näinä päivinä, jotta eduskunta ehtisi käsitellä sen ennen kevään vaaleja.

Laaja joukko kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeusasiantuntijoita on kampanjoinut translain muuttamiseksi vuosia. Sukupuoltaan korjaaviin henkilöihin kohdistuvat vaatimukset loukkaavat itsemääräämisoikeutta sekä oikeutta yksityisyyden suojaan, perhe-elämään, keholliseen koskemattomuuteen sekä terveyteen. Amnestyn vetoomuksen lakiuudistuksen puolesta allekirjoitti kahdessa viikossa yli 15 000 ihmistä.

Järjestöjen mukaan juridisen sukupuolen vahvistamisen tulisi perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Tällainen uudistus on hiljattain toteutettu Tanskassa, ja Maltan parlamentti käsittelee parhaillaan vastaavaa muutosta. Myös Norjassa valmistellaan mittavaa uudistusta. Paineita muutoksille on tullut myös kansainvälisestä kehityksestä: muun muassa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja YK:n eri elimet ovat vaatineet Suomelta ja muilta mailta muutoksia sukupuolen vahvistamisen ehtoihin.

Trasek ja Seta ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka kartoittaa transihmisiä koskevan lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmä antaa keväällä loppuraportin.

Lisätiedot:

Vaikuttamistyön johtaja Niina Laajapuro, Amnestyn Suomen osasto, puh. 044 555 4911
Pääsihteeri Päivi Mattila, Ihmisoikeusliitto, puh. 050 536 8195
Toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Sateenkaariperheet, puh. 044 997 1976
Sosiaali- ja terveysministeriön translakityöryhmän jäsen Aija Salo, Seta, puh. 050 309 8108
Puheenjohtaja ja sosiaali- ja terveysministeriön translakityöryhmän jäsen Antti Karanki, Trasek, puh. 041 546 1565

Tallennettu kategorioihin Tiedotteet | Avainsanoina , | Kommentit pois päältä artikkelissa Ihmisoikeusjärjestöt huolissaan hallituksen vitkuttelusta translain suhteen

Tasa-arvoinen avioliittolaki etenee!

Trasek on iloinen että eduskunta päätti tänään edistää askeleen tasa-arvoista avioliittolakia.

Äänestystä odottamaan oli kerääntynyt kansalaistorille valtaisa väkijoukko rakkaudenosoitukseen.

Tallennettu kategorioihin Uutiset | Avainsanoina | Kommentit pois päältä artikkelissa Tasa-arvoinen avioliittolaki etenee!

Kirjoituspyyntö: Sukupuolidysforian kokemukset

Sade Kondelin käsittelee väitöskirjassaan transihmisten kokemaa sukupuolidysforiaa. Tutkimusaineistoksi kootaan suomalaisten ja/tai Suomessa asuvien transihmisten itse kirjoittamia kuvauksia sukupuolidysforian kokemuksistaan. Kirjoituksia toivotaan monenlaisilta transihmisiltä ikään, asuinpaikkaan, seksuaalisuuteen, tarkempaan identiteetin määrittelyyn tai muihin yksilöllisiin ominaisuuksiin katsomatta. Tekstejä käsitellään tutkimuksessa niin, ettei niistä tunnista kirjoittajaa, eikä vastaajien tietoja luovuteta eteenpäin ilman lupaa.

Tarkempi kirjoituspyyntö ja ohjeet tekstien lähettämiseen osoitteessa http://bit.ly/1zwocdY (Webropol-lomake).

Tallennettu kategorioihin Tutkimukset | Avainsanoina | Kommentit pois päältä artikkelissa Kirjoituspyyntö: Sukupuolidysforian kokemukset

Hanki Trasekin paita Transhelsingissä!

paita_ladyfitTällä viikolla Transhelsingissä on mahdollista hankkia Trasekin näyttävä ”gender conspiracy” paita. Paitoja on mahdollista ostaa torstaina 20.11. kahvi-illan yhteydessä sekä lauantaina 22.11. yhteisöseminaarissa. Paitojen hinta on 10€ per kappale.

Paitoja löytyy unisex mallina (joissa pyöreä kaula-aukko) kokoina S/M/L/XL sekä ladyfit mallina (joissa V-kaula-aukko) hieman vastaavia unisex kokoja pienempinä S/M/L koossa.

Edit: Jäljellä olevia paitoja voi nyt tilata ottamalla yhteyttä sähköpostitse. Postitettuna paidan hinta on 15€, mutta noudosta voi myös olla mahdollista sopia pääkaupunkiseudulla, jolloin paidan hinta on 10€.

Paitoja on jäljellä ladyfit mallina kokoa S sekä unisex mallina kokoa S/M/L/XL.

Paitoja koskevat yhteydenotot osoitteeseen paidat (at) trasek.fi.

Tallennettu kategorioihin Uutiset | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Hanki Trasekin paita Transhelsingissä!